Základní škola U Vršovického nádraží,Praha 10

Základní škola v Praze 10, U Vršovického nádraží 1/950 je škola s dlouholetou tradicí. Školní budova byla uvedena do provozu v roce 1930. Nahradila tak starou školu ve Vršovicích. Škola se nachází ve staré zástavbě Vršovic, na hranicích s městskou částí Praha 4.
Je dobře dostupná tramvají č. 7 a 24.

Architektonicky a historicky zajímavá budova prošla postupnou rekonstrukcí,ale i renovací, při níž byl kladen důraz na moderní, účelné
a pro děti příjemné vybavení učeben, hal, družin, a dalších prostor.
Obě budovy, severní i jižní, spojuje křídlo, v jehož přízemí
je tělocvična
a nad ní je přednáškový sál.

V současné době jsou kmenové učebny vybaveny moderním, výškově stavitelným nábytkem. K dispozici jsou dvě počítačové učebny.
V téměř všech třídách je instalována interaktivní tabule.
Máme i školní hřiště s umělým povrchem, které může v odpoledních hodinách využívat školní družina.
Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, kde mají možnost výběru ze dvou jídel.

Od školního roku 2004/2005 je ve škole otevřena přípravná třída.
Děti, které naší přípravnou třídou prošly, se velice dobře začleňují do 1. tříd.

Po vyučování nabízíme našim žákům práci v mnoha zájmových kroužcích. Jejich nabídku si můžete prohlédnout v sekci „Zájmová činnost“.

Od roku 2007/2008 jsme začali vyučovat podle ŠVP „Směr život“. Smyslem našeho programu je vychovat ze žáků všestranně rozvinutou osobnost, schopnou se uplatnit v realitě 21. století. Snažíme se vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.

Klademe důraz na stejnou péči jak o žáky nadané, tak i o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Vzdělávání cizinců v naší škole považujeme za naprosto přirozený jev, který doba přináší. Dětem i učitelům je k dispozici speciální pedagog, který pracuje ve škole 2 x týdně se žáky, kteří jeho pomoc potřebují.

Počtem žáků jsme malá škola, díky tomu osobně známe všechny žáky, máme o nich přehled a jejich případné problémy řešíme téměř obratem a s patřičnou citlivostí, která pramení ze znalosti prostředí.

Všeobecná vzdělanost a kulturní rozhled žáků je rozšiřován návštěvami výchovných koncertů, divadelních a filmových představení. Mnohé mohou proběhnout v našem přednáškovém sále.


Naši žáci se zapojují do vědomostních olympiád a účastní se různých sportovních i jiných soutěží. Každoroční výjezdy žáků do školy v přírodě jsou dobrým přínosem pro stmelení třídních kolektivů.


Plavecký výcvik je realizován v druhém a ve třetím ročníku.
Povinná výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku.

Menu

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Návštěvnost stránek

114947
ZŠ Vršovická