AKCE ÚNOR 2018

5. 2. 2018 - Tonda Obal na cestách - 1. - 9. třídy
                 - Plavání - 2. A, 2. B, 3. A, 3. B
                 - Výuka čj pro cizince - pozvaní žáci

8. 2. 2018 - Setkání s knihou - 5. A
                 - Bruslení - 5. B
                 - Spaní ve škole - 5. A
                 - Pozorujeme oblohu - 3. A, 3. B

9. 2. 2018 - Život bez závislostí - 7. A, 8. A
                  - Turnaj ve stolním tenisu - přihlášení žáci 1. - 9. třída

19. 2. 2018 - Orientační běh bankou - vědomostní soutěž pro přihlášené                       žáky

20. 2. 2018 - Basketbal - přihlášení žáci 7. ročníku
                   - Návštěva Českého rozhlasu - 5. A

21. 2. 2018 - Řemesla živě - 7. A
                   - Drogová kriminalita a my v roce 2018 - 8. A, 9. A - Divadlo                       U Hasičů

22. 2. 2018 - Den otevřených dveří - 8:00 - 16:00
                   - Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky                                                          (v učebně 1. B - 15:00 - 16:00)
                   -  Škola nanečisto pro budoucí nulťáčky                                                          (v učebně 0. A - 15:00 - 16:00)

27. 2. 2018 - Národní technické muzeum: Chemie pro osmičku - 8. A 
                   - Městská knihovna: práce s knihou - 1. B

 

 

AKCE LEDEN 2018

10. 1. 2018 - Turnaj v miniházené 3. - 5. tříd - školní liga

11. 1. 2018 - Projekt EU Kids Online: dotazníkové šetření (4. A, 7. A)

12. 1. 2018 - Hrdličkovo muzeum - 6. B
                   - Filmové představení - kino Pilotů - 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
                   - Úprava rozvrhu - 1. stupeň 4 vyučovací hodiny
                                                  - 2. stupeň 5 vyučovacích hodin

12. a 13. 1. 2018 - První kolo prezidentských voleb (volby v budově                                školy)

16. 1. 2018 - Obvodní kolo Dějepisné olympiády
                   - Návštěva SPC - 4. A
                   - Korunovační klenoty - 4. B

18. 1. 2018 - Bezpečné prostředí ve školách - Dotazníkové šetření - 4. B,                        5. A, 6. A, 6. B, 9. A

30. 1. 2018 - To byl jen vtip - Divadlo Minor - 5. A, 5. B

31. 1. 2018 - Vydání vysvědčení - 1. stupeň - 4 vyučovací hodiny
                                                        2. stupeň - 5 vyučovacích hodin

 

 

 

 

AKCE PROSINEC 2017

5. 12. 2017 - Mikulášská nadílka (dopoledne)

6. 12. 2017 - Návštěva SPC Horáčkova - 4. B

7. 12. 2017 - Potkani - třídění odpadu - sál školy - 0., 1. A, 1. B
                   - Bruslení - 5. B

8. 12. 2017 - Rudolfinum: Umění je hra - 9. A

11. 12. 2017 - Svět kolem nás a vánoční čas - ŠD - 14:00 - 15:30

12. 12. 2017 - O statečné princezně Máně - Divadlo v Korunní - 0. A, 1.                         A, 1. B
                     - Bovýsek ve škole - 0. - 3. ročník

14. 12. 2017 - Projekt: Akčně - mezigeneračně - vánočně - Vybraní žáci                         8. A a 9. A

15. 12. 2017 - Obvodní kolo v badmintonu

18. 12. 2017 - Vánoční akademie - vystoupení pro žáky a učitele školy

19. 12. 2017 - Vánoční akademie v sále školy - 16:00, navazují Vánoční                            trhy před budovou školy

21. 12. 2017 - Vycházka po Praze - 4. A, 5. B

22. 12. 2017 - Vánoční besídky - 1. stupeň - 4 vyučovací hodiny
                                                     - 2. stupeň - 5 vyučovacích hodin

 

 

AKCE LISTOPAD 2017

1. 11. 2017 - Jarmark řemesel a služeb - 8. a 9. A

2. 11. 2017 - Bubnování - výchovný koncert - 0. A, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B,                         3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

3. 11. 2017 - Přednáška Petra Koukala: Prevence rakoviny mladých lidí                     - 9. A
                   - Prezentace SŠ hotelové a gastronomické - 9. A
                             Bruslení Hasa - 5. A
                   - Florbal: obvodní kolo, přihlášení mladší žáci (6. a 7.                                   ročníku)

6. 11. 2017 - představení Žákovského parlamentu - 0. - 9. ročník (sál                             školy)
                   - Prezentace OA E. Beneše, Resslova, Praha 2 - 9. A

7. 11. 2017 - Vesmír kolem nás - 4. A, 4. B

9. 11. 2017 - Fotografování jednotlivců
                   - Ukončení vánoční sbírky Pesos

10. 11. 2017 - Praha a její pověsti - knihovna - 4. A

13. 11. 2017 - Svatomartinský lampionový průvod (17:00 před naší                                školou)

14. 11. 2017 - Depistáž 2. tříd
                     - Krajské kolo - stolní tenis (7. A)
                     - Aktivní desítka - Sportovní hokejový den - Zimní stadion                         Eden (8. A, 9. A)

17. 11. 2017 - Státní svátek

21. 11. 2017 - Třídní schůzky (17:00), (1. B 16:00). Třídní schůzka 2. B                            je odložena. Nový termín bude včas oznámen.
                     - Prozření mladého Horáčka - D21 (3. A, 3. B, 4. B, 5. A,                             5. B)
                      - IT - SLOT - vědomostní soutěž v oblasti IT - 8. A, 9. A

22. 11. 2017 - Miniházená 3. - 5. tříd

23. 11. 2017 - Vánoce na statku - Toulcův dvůr (5. A, 5. B)
                     - Ferda Mravenec - D21 (2. A, 2. B)

24. 11. 2017 - Schola Pragensis (8. A, 9. A)
                     - DěO - školní kolo pro přihlášené žáky

27. 11. 2017 - Zážitkový program s drumbeny - 0. - 5. ročník
                     - Exkurze - Sklárna Sázava - 6. A, 8. A

28. 11. 2017 - Zážitkový program s drumbeny - 6. - 9. ročník

29. 11. 2017 - Mistrovství Evropy v badmintonu - 5. A, 5. B (doplněna                           žáky 6. A)

 

 

AKCE ŘÍJEN 2017

3. 10. 2017 - Mise Vyšehrad - 4. A, 4. B

3. 10. 2017 - Vikingové - válečníci - 0. - 3. ročník a 5. - 8. ročník

6. 10. 2017 - Národní zemědělské muzeum Praha: Za tajemstvím                                 potravin - 6. A, 8. A

17. 10. 2017 - Primární prevence - 2. A, 2. B

18. 10. 2017 - Primární prevence - 3. A, 3. B

19. 10. 2017 - Primární prevence - 4. A, 4. B
                       Matematický proud - soutěž pro přihlášené žáky
                       Stolní tenis - obvodní kolo mladších a starších žáků

20. 10. 2017 - Primární prevence - 5. A, 5. B
                        Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
                        (14:00 - 22:00)

21. 10. 2017 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
                        (8:00 - 14:00)

24. 10. 2017 - Tučňáci v Rudolfinu - 4. A, 4. B
                                 Stolní tenis - obvodní kolo mladších a starších žákyň

25. 10. 2017 - Selektivní prevence - 8. A

26. - 27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

31. 10. 2017 - Halloween párty - 0. - 5. ročník (tělocvična školy)

 

 

AKCE ZÁŘÍ 2017

 4. 9. 2017 - Zahájení školního roku 

12. 9. 2017 - Třídní schůzky (17:00)

15. 9. 2017 - "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek" - preventivní program - 7. A

18. - 22. 9. 2017 - Celostátní sbírka Srdíčkové dny

26. 9. 2017 - Věda nás baví - Městská knihovna - 4. A

27. 9. 2017 - Pohyby Země - Planetárium hl. města Prahy - 6. A, 6. B

28. 9. 2017 - Státní svátek

29. 9. 2017 - Ředitelské volno

 

AKCE ČERVEN 2017 

20.6.2017 - UKONČENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU A PLASTOVÝCH VÍČEK ZA 2. POLOLETÍ, BLESKOVÝ SBĚR 8:00 ODVOZ PAPÍRU.

20. 6. 2017 - 7:30 - Zoologicko - geografická exkurze- ZOO Praha - 7.A, 9.A

20.6.2017 - 8:00 - 12:00 - Depistáž - 0.A

21.6.2017 - 8:00 - Olympijský den

21. 6. 2017 - Spaní ve škole - 3.B

22. 6. 2017 - Spaní ve škole - 5. A

23.6.2017 - 8:00 - Školní výlet - Pražské Benátky - 0.A, 1.A, 3.A

23.6.2017 - Zeměpisná vycházka - Petřín - 6.A

26.6.2017 - Školní turnaj ve stolním tenisu 2. stupeň ZŠ

27. 6. 2017 - Školní turnaj ve stolním tenisu 1. stupeň ZŠ

28. 6. 2017 - 16:00 - Zahradní slavnost

30.6.2017 . 8:35 - poslední zvonění

 

Menu

22. 2. Petr

Zítra: Svatopluk

Návštěvnost stránek

189147
ZŠ Vršovická