O nás

Provoz školní družiny při ZŠ U Vršovického nádraží je zajištěn přímo v budově školy. ŠD je v provozu po celý školní rok v ranních hodinách od 6:30- 7:40 hod. a po vyučování od 11:45- 17:30 hod. ŠD je určena přednostně pro žáky 0.- 3. ročníků, v případě nenaplnění kapacity je nabídnuta žákům vyšších tříd.

Činnosti v naší školní družině probíhají ve čtyřech odděleních, která jsou naplněna do počtu 30 žáků. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času věnuje spontánní činnosti dětí a snaze rozvíjet v dětech schopnost spolupráce a respektu k druhým.

 

 

Oddělení

  1. oddělení 0.+ 1. B                  Martina Jakšová Dis. (přízemí)

  2. oddělení 1. A+ 2. B              Petra Padyásková (1. patro, třída 1. A)

  3. oddělení 2. A+ 4. A+ 4. B    Marie Jakšová (2. patro, třída 2. A)             

  4. oddělení 3. A+ 3. B              Jana Broučková ( 1. patro, třída 0.)

 

Menu

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

Návštěvnost stránek

209881
ZŠ Vršovická