Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. A > Učivo na období od 25. května do konce školního roku

Učivo na období od 25. května do konce školního roku 

Učivo na období od 25. května do konce školního roku

Co čeká prvňáčky? Dokončení Slabikáře a Písanky č. 4, Matematiky 3. dílu, učebnice Prvouky a učebnice Angličtiny a opakování toho, co jsme se v 1. třídě všechno naučili :)
 
Vyzvedněte si, prosím, ve škole na vrátnici ZA TÝDEN ve čtvrtek 28. 5., v pátek 29. 5. nebo v pondělí 1. 6. pro svého prvňáčka UČEBNICI MATEMATIKY 3. DÍL a 2x PÍSANKU č. 4. Od pondělí 1. 6. budou děti s touto učebnicí a písankou pracovat - je to tedy velmi DŮLEŽITÉ. 
Pokud si z nějakého důvodu nemůžete pro tyto pomůcky přijít, kupte je, prosím. Pokud budete tedy učebnici Matematiky 3. díl a Písanku 4 kupovat - stačí pouze 1 kus od každého. Písanka 4 je ta, kterou nyní děláme a posílala jsem Vám ji vždy v přílohách k vytištění či přepisování - budeme v ní pokračovat - nyní již v normální tištěné verzi. V té ,,školní'' si děti dodělají všechny strany až do konce podle plánu + postupně budou dopisovat a tím si i opakovat psaní na stranách 1 až 27.
POZOR - od každého si 4. 9. 2020 Písanku 4 vyberu ve škole ke kontrole - bude tedy celá dopsaná (psace a perem). Ta druhá Písanka 4 ,,domácí'' bude dobrovolná a ta se nebude odevzdávat. Tu budete mít doma na procvičování, které doporučuji, aby si děti psaní co nejvíce osvojily. Posílám bližší popis, abyste v případě, že si nechcete toto vyzvedávat ve škole nekoupili něco jiného :)
Písanka 4:  Písanka pro 1.ročník 4.díl (nová řada dle RVP ZV), Nakladatel: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - tučňáci a hroch (např. zde: https://www.ucebnicemapy.cz/ucebnice-pro-zakladni-skoly/cesky-jazyk-zs/cesky-jazyk-pro-1.-rocnik-zs/pisanka-pro-1.rocnik-4.dil-nova-rada-dle-rvp-zv-4531.html?gclid=EAIaIQobChMI0qX3r7Pl6AIViql3Ch1nyQUrEAQYBSABEgJHIvD_BwE)
Matematika pro 1. r. ZŠ, pracovní učebnice (3. díl) - pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník ZŠ (3. díl – volitelný), SPN – pedagogické nakladatelství - modrá s vodníkem a rybičkami (např. zde: http://naseucebnice.cz/ucebnice-a-pracovni-sesity-z-matematiky/118-matematika-pro-1-r-zs-pracovni-ucebnice-3-dil-9788072355815.html) 

25. 5. 2020 - 29. 5. 2020
 
Český jazyk
Slabikář: strana 96 + 97 + 98 + 99 + 100
(DŮLEŽITÉ: Dbáme na plynulejší čtení, procvičujeme čtení slov složitější stavby, čteme i delší texty. Dítě si ukazuje prstem, co právě čte. Pro lepší orientaci si v textu vyznačujeme slabiky (kolébky) - obloučky, tužkou: kolo (dvě slabiky, dvě tlesknutí, dva obloučky...). Pamatujeme si, o čem jsme četli - například jak se jmenoval chlapeček, Janička měla psa/kočku, v příběhu jela rodina k vodě nebo na výlet za babičkou?, kolik má holčička sourozenců? - rodiče dávají otázky, aby zjistili, že dítě textu rozumělo. Při čtení doma, prosím, dbejte na to, aby děti na konci věty klesly hlasem, pokud je tam tečka. Pokud je na konci věty otazník, naopak, hlas zvedají. Pamatujeme si: čti plynule, nahlas; dávej si pozor na klesání hlasu u každé čárky ve větě (klesni hlasem a udělej malou pauzu) a na konci věty; u vět s otazníkem se pěkně zeptej (melodie hlasu jde nahoru), a když bude na konci věty vykřičník, pořádně zavolej;)

Písanka 4: strana 25 + 26 + 27
(dy, ty, ny, bě, pě, vě)
Příloha ke stažení: Písanka č. 4. strany 25, 26 a 27
 
Matematika
učebnice: opakujeme a procvičujeme si vše, co jsme se dozvěděli v učebnici Matematiky (2. díl) a doděláváme to, co nám v ní chybí.
(Procvičujeme psaní číslic 0 až 20, sčítáme a odčítáme do 20, porovnáváme - větší, menší, rovná se, procvičíme si pojmy - krychle, koule, kvádr, válec, 14 to znamená - jedna desítka a čtyři jednotky (opakujeme pojmy desítka a jednotky), procvičujeme sčítání a odčítání i tří a čtyř čísel, počítáme s mincemi - nákupy, ukazujeme si na číselné ose, umíme poznat které číslo je za číslem 18 -) o jedno číslo větší: 19, které číslo je před číslem 16 -) o jedno číslo menší: 15 atd. ...)
 
Angličtina
učebnice: začínáme novou lekci na straně 60 až 63 (AT HOME - DOMA) procvičujeme i slovíčka, která už umíme: strany 6 až 59

Prvouka
učebnice: strana 69 LIDÉ SI VYROBILI POMOCNÍKY + strana 70 JAK SI PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI K SVÁTKU DORT + strana 71 8. OPAKOVÁNÍ - ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
PODÍVEJ SE NA KRÁTKOU POHÁDKU: Jak pejsek s kočičkou dělali dort: https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
....................................
1. 6. 2020 - 5. 6. 2020
 

Český jazyk
Slabikář: strana 101 + 102 + 103 + 104 + 105
 
Písanka 4: (tyto strany již všichni píšeme přímo do Písanky č. 4) strana 28 + 29 + 30
(mě, Mě)

Matematika
učebnice: začínáme novou učebnici Matematiky (3. díl) - prolistujeme si učebnici a vrhneme se na 3 strany: strana 4 + 5 + 6
(Počítáme do 20. Přechod přes desítku. 9+3 vypočítáme tak, že číslo 3 si rozložíme na čísla 1 a 2 -) tak, abychom k 9 přičetli číslo 1: dostaneme 10 a pak už jen přičteme číslo 2 -) tedy 9+3 si napíšeme jako 9+1+2 a vypočítáme si 9+1 rovná se 10 a 10+2 rovná se 12.)
 
Angličtina
učebnice: procvičujeme si lekci na straně 60 až 63 (AT HOME - DOMA), procvičujeme i slovíčka, která už umíme: strany 6 až 59

Prvouka
učebnice: strana 72+73 9. V LÉTĚ - OKÉNKO DO LETNÍ PŘÍRODY + strana 74 LETNÍ PROMĚNY V PŘÍRODĚ
....................................
8. 6. 2020 - 12. 6. 2020
 

Český jazyk
Slabikář: strana 106 + 107 + 108 + 109 + 110
Přečti sám/sama a nakresli pastelkami obrázek na papír velikosti A4: 
Namaluj zelenou louku. Na louce kvetou čtyři pampelišky a tři fialky. Nad loukou létají dva motýli. Motýl vpravo je celý žlutý. Motýl vlevo je bílý s červenými puntíky. Vpravo úplně nahoře svítí žluté sluníčko. 
 
Písanka 4: strana 31 + 32 + 33 + 34
(Dbáme na správné psaní, procvičujeme psaní perem, umíme si zkontrolovat to, co jsme napsali, trénujeme i opisování slov, přepisování a diktát. Poznáme písmenko tiskace a víme, které psací k němu patří.)

Matematika
učebnice 3. díl: strana 7 + 8 + 9
 
Angličtina
učebnice: začínáme novou lekci na straně 64 až 67 (AT A PARTY - NA VEČÍRKU), procvičujeme i slovíčka, která už umíme: strany 6 až 63

Prvouka
učebnice: strana 75 LÉTO NA ZAHRADĚ + 76 LÉTO V LESE
....................................
15. 6. 2020 - 19. 6. 2020
 

Český jazyk
Slabikář: strana 111 + 112 + 113 + 114 + 115
 
Písanka 4: strana  35 + 36 + 37
(Dbáme na správné psaní, procvičujeme psaní perem, umíme si zkontrolovat to, co jsme napsali, trénujeme i opisování slov, přepisování a diktát. Poznáme písmenko tiskace a víme, které psací k němu patří.)

Matematika
učebnice 3. díl: strana 10 + 11 + 12 + 13
 
Angličtina
učebnice: procvičujeme si lekci na straně 64 až 67 (AT A PARTY - NA VEČÍRKU) a začínáme novou a poslední lekci na straně 68 až 71 (IN THE GARDEN - V ZAHRADĚ)
 
Prvouka
učebnice: strana 77 U RYBNÍKA + 78 CHYSTÁME SE NA PRÁZDNINY
....................................
22. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Dokončujeme učebnice a těšíme se na prázdniny :)
 
Český jazyk
Slabikář: strana 116 + 117 + 118 + 119
 
Písanka 4: strana 38 + 39 + 40
(V Písance č. 4 doděláme všechny strany tak, abychom 1 ks - školní odevzdali ve škole dne 4. 9. celý hotový, napsaný psacím písmem, perem. Dbáme na správné psaní, procvičujeme psaní perem, umíme si zkontrolovat to, co jsme napsali, trénujeme i opisování slov, přepisování a diktát. Poznáme písmenko tiskace a víme, které psací k němu patří.)

Matematika
učebnice 3. díl: strana 14 + 15 + 16
(Začínáme přechod přes desítku - odčítání. 16-8 vypočítáme tak, že číslo 8 si rozložíme na čísla 6 a 2 -) tak, abychom od 16 odečetli číslo 6: dostaneme 10 a pak už jen odečteme 2 -) tedy 16-8 si napíšeme jako 16-6-2 a vypočítáme si 16-6 rovná se 10 a 10-2 rovná se 8.)
 
Angličtina
učebnice: procvičujeme si lekci na straně 68 až 71 (IN THE GARDEN - V ZAHRADĚ), PROCVIČUJEME SLOVÍČKA Z UČEBNICE ANGLIČTINY OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Prvouka
učebnice: strana 79 9. OPAKOVÁNÍ - V LÉTĚ + 80 ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ, nezapomeneme na opakování hodin - času - umíme na hodinách poznat 3 hodiny, 12 hodiny atd. ...
PRO RADOST KAČEŘÍ TANEC: https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo