Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. A > Učivo na týden od 11. května

Učivo na týden od 11. květnaPlán na období od 11. 5. 2020 pro třídu 1. A
(paní učitelka Iva Králová)
 
Český jazyk
Slabikář: strana 87 + 88 + 89 + 90 + 91
(očekávaný výstup a tipy: Procvičujeme a ukončujeme dě, tě, ně. Na stranách 88 až 91 nás čeká di, dy, ti, ty, ni, ny. Čteme slova obsahující di, dy, ti, ty, ni, ny. Na straně 90 Tě u modrého otazníku čeká zamyšlení se nad významem dvojic červeně vyznačených slov. Až se dostaneš na stranu 91 čeká Tě tam čtení, které je doplněno obrázky. Zkus si tento text přečíst sám a potom o tom, co ses v textu dozvěděl, povyprávěj doma mamince/tatínkovi......Některé druhy ovoce už umíme anglicky. Vzpomeneš si na nějaká anglická slovíčka? Najdeš je v učebnici angličtiny na straně 41.)
Na každé straně dole najdeme nápovědu k určitým cvičením na stránkách. Čteme tak, abychom textu rozuměli. Rodiče pokládají otázky k textu, aby se ujistili, že žák textu rozuměl. Čteme pravidelně a nahlas - postupně začínáme číst plynule bez slabikování.

DŮLEŽITÉ - budeme to dělat i ve škole, takže to budeš potřebovat!
Učení je zábava - používáme i HMAT: 
di, ti, ni - měkké slabiky - Při čtení si děti mačkají svůj „měkký“ nos. Je možné také mačkat houbičku, měkký míček či měkkou kostku. (DI ti TÍ NI NÍ ni TI DÍ di ni ti TÍ DÍ NÍ di DÍ NI NÍ ti TÍ ti ni ní NÍ DÍ TÍ)
dy, ty, ny - tvrdé slabiky - Při čtení si děti mačkají svoji ,,tvrdou“ bradu. Taktéž je možné mačkat tvrdou kostku. (DY tý ný NY TY TÝ NY DÝ DY dý dy ty tý TÝ NÝ ny ny TY DY NY tý DÝ)
 
Nauč se:
Měkké i je měkký nos,
zamačkej si na něj dost.
Tvrdé y si pohrává,
na bradě se schovává.
 
Závěrem děti nahlas čtou „namíchané“ měkké a tvrdé slabiky. Při čtení měkkých slabik zároveň mačkají nos a při čtení tvrdých slabik mačkají tvrdou bradu.
 
di, ni, ty, dý, Ní, tý, ti, Ty, Dy, ní, tí, ny, dí, ty, Di, Ti, ný, ty, ni, di, Ný
(Čti slabiky a mačkej střídavě měkký nos nebo tvrdou bradu.)

MALÝ TESTÍK: Co doplníš DI NEBO DY? SCHO.. (SCHODY), ..VADLO (DIVADLO), RO..ČE (RODIČE), TI NEBO TY? BO.. (BOTY), SCHO.. (SCHODY), LE..ŠTĚ (LETIŠTĚ), NI NEBO NY? HRA..CE (HRANICE), STA.. (STANY), PILI.. (PILINY). 

Písanka 4: strana 17 + 18 + 19 + 20
(očekávaný výstup a tipy: Pokračujeme v Písance 4 (ta bude v tomto školním roce naše poslední) - strany na tento týden najdete v příloze. Nové: malé psací ď, ť, ň. Na straně 17 procvičujeme a čeká nás přepisovat 3 věty psacím písmem. Nezapomeň, že věta začíná vždy velkým písmenem a na konci napiš tečku. Strana 18 prověří, jak umíš přepisovat slova tiskace psacím písmem. Na straně 20 nás čeká psaní malého psacího d s háčkem - ď, malého psacího t s háčkem - ť, malého psacího n s háčkem - ň. Tato tři písmenka už umíš, takže jen přidat háček a je to! Nezapomínáme na rozcvičku prstů, správné sezení a držení pera :) Budeme opisovat na písankové řádky doma perem do sešitu. Na přiloženém pracovním listě, který jsem pro děti vytvořila, jsou 4 strany písanky a písankové řádky - pokud nemáte možnost tisku, děti přepisují písmenka a slova na papír s písankovými řádky (nalinkujte jim ho, prosím, podle Písanky). 
 
Matematika
učebnice: strana 72 + 73 + 74 + 75
(očekávaný výstup a tipy: Čeká nás procvičování počítání do 20. Na straně 73 se musíme vrátit k tomu, co už víme - když sčítáme více než dvě čísla, nejprve sečteme ta čísla, která dohromady utvoří 10 a potom teprve pokračujeme. Takže 6+8+4= nejprve si sečteme 6+4=10 a potom přičteme 8 a máme výsledek 18. Na straně 74 popros rodiče, aby ti u cvičení 8 nadiktovali příklady na + a - do dvaceti a ty zapisuj jen výsledky. Příkladů bude celkem 10. Například: 14+3, 12+2, 20-5 atd. ... Šlo Ti to? Na straně 75 Tě určitě překvapilo, že tam najdeš nejen číslo 10 a 20, ale i 30, 40 a 50. Ve druhé třídě budeme počítat do 100 a tak se už teď na to trošku připravíme. Prozradím Ti, že až nyní v květnu dokončíme 2. díl Matematiky, čeká nás ještě 3. díl (Matematika pro 1 ročník základní školy 3.díl, SPN - pedagogické nakladatelství, modrá s vodníčkem) a ten si budeme rozdávat na konci května a budeme v něm pracovat v červnu. Je v něm ale jen 16 stran, takže budeme mít čas si vše procvičit. Tam nás čeká počítání do dvaceti s přechodem přes desítku - takže například 9+4, 8+8, 18-9 a podobně. Máš se na co těšit!)
 
Angličtina + hudební výchova
učebnice: začínáme novou lekci na straně 56 až 59 (ON A FARM - NA FARMĚ, str. 56 + 57), procvičujeme i slovíčka, která už umíme: strany 6 až 53
(očekávaný výstup a tipy: Čeká nás krásná lekce plná zvířátek a také slovíček jako například mléko, tráva, voda, ryba, maso, zrní. Obrázky zvířátek si vybarvi a procvičuj si při tom barvy anglicky. Umíš napodobit, jak tato zvířátka dělají - které z nich štěká, které bučí....). - Za každou lekcí v učebnici: NÁMĚTY PRO UČITELE A RODIČE.)
Hudební výchova:  poslechni si písničku a zkus napodobovat zvuky zvířátek anglicky: https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
 
Prvouka + výtvarná výchova
učebnice: strana 64 ÁJA JDE DO DIVADLA + 65 ÁJA MEZI KAMARÁDY
(očekávaný výstup a tipy: ÁJA JDE DO DIVADLA - Povídáme si o tom, jak se oblékáme do divadla. Chodíte rádi na koncerty, do kina, do divadla, na výstavy? Nakreslíme do zeleného rámečku sebe v oblečení do divadla. Jak vypadá takové loutkové divadelní představení? Třeba pohádka SŮL NAD ZLATO: https://www.youtube.com/watch?v=GwrIWmIBXAI ÁJA MEZI KAMARÁDY -  Povídáme si o našem volném čase - rád/a sportuješ? Hraješ na hudební nástroj? Jaké máš rád/a hry? Vyluštíš správně slova? ŠACHY, TENIS, ZPĚV, TANEC.)
Výtvarná výchova:  Na straně 64 do zeleného rámečku nakresli sebe v oblečení do divadla. Používej pastelky.

Pracovní činnosti
Modelujeme z modelíny a stavíme si z kostek :)
 
Tělesná výchova 
Domácí cvičení s dětmi - Zvířátka:
 https://www.youtube.com/watch?v=MkCDxzBW5BY

Myslím na Vás, ať se vše daří, usmíváte se na svět a učení Vás baví :)
Děkuji za Vaše milé zprávy. 
Opatrujte se! Těším se na Vás!
Iva Králová