Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. A > Učivo na týden od 16. března

Učivo na týden od 16. březnaPlán na období od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 pro třídu 1. A
(paní učitelka Iva Králová)
 
Český jazyk
Slabikář:
 strana 61 + 62 + 63 (očekávaný výstup: procvičujeme písmeno B, b, poznáme písmeno Č, č - umíme vyjmenovat slova začínající na Č, č - čepice, čokoláda, čmelák, čaj, čtyřlístek, Čeněk ... a procvičujeme čtení)
Písanka č. 3 školní s číslem: strana 24 + 25 + 26 + 27 (očekávaný výstup: učíme se malé psací b, velké psací B - děti toto písmenko umí i přečíst a poznají, k jakému tiskacímu písmenku náleží, procvičujeme psaní slov s písmenky, která už umíme psát, zdůrazňujeme, že na velké psací B začínají např. jména: Bára a nikoli názvy věcí např. brána - malé psací b na začátku slova)
 
Matematika
učebnice
 strana 40 + 41 + 42 + 43 + 44 (očekávaný výstup: procvičujeme počítání do 10 (sčítání, odčítání, porovnávání), seznamujeme se s krychlí a koulí a učíme se chápat pojem desítka a jednotka - např.: deset dukátů (rovná se jedna desítka) a tři dukáty (rovná se tři jednotky) - pokud sečteme jednu desítku a tři jednotky, k tomu získáme jednu desítku a tři jednotky -) 13)
 
Angličtina
učebnice
 - procvičujeme strany 8 až 39 a začali jsme ovoce a zeleninu (strana  40 + 41) - (očekávaný výstup: opakujeme nová slovíčka ze strany 40 + 41 a umíme i přiřadit anglicky barvu - např. red apple (červené jablko), green cucumber (zelená okurka) a počet - např. I have two orange carrots. (Mám dvě oranžové mrkve.)
 
Prvouka
učebnice
 strana 48 + 49 (očekávaný výstup: povídáme si o práci na zahradě a o zahradním náčiní, o rozdílech mezi tím, když se něco seje a sází, povídáme se o stromech a keřích na jaře - o proměnách stromů - v zimě a na jaře, umíme poznat keř a strom a popsat - jednoduše: květy, listy, větve, kořeny, kmen...)
 
Píšeme perem, pouze do Slabikáře obyčejnou tužkou - při čtení si vyznačujeme kolébky (slabiky, které si umíme vytleskat). Před psaním děti umí a zvládají rozcvičku prstů a měly by dávat pozor na správné sezení. Ví, že napsané si po sobě mají zkontrolovat, a mají vědět, co píší.
Procvičujte dále také čtení ve Slabikáři, psaní v domácí Písance (pokud máme napsáno ve školné, procvičujeme v domácí) a počítání – děti by měly přestat při počítání používat prsty a měly by zvládat + a - do 10 z hlavy či se znázorněním, na číselné ose....
Pokud dětem chybí nějaké předchozí strany v Písance, Slabikáři, Matematice - např. byly nemocné a zatím jste to nestihli doplnit - průběžně můžete doplňovat učivo, aby jim nechybělo.