Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. A > Učivo na týden od 23. března

Učivo na týden od 23. březnaPlán na období od 23. do 27. 3. 2020 pro třídu 1. A
(paní učitelka Iva Králová)
 
Český jazyk
Slabikář: strana 64 + 65 + 66 
(očekávaný výstup a tipy: Procvičujeme písmeno Č, č. Nově se učíme a poznáme písmeno Ž, ž - umíme vyjmenovat slova začínající na Ž, ž - žaludy, žirafa, želva, žralok, žárovka, žiletka, žebřík, žehlička, židle a jména Žofie, Žaneta ... Na straně 64 je básnička a obrázek - v básničce se snažíme vyhledat Ž, ž, obrázek si vybarvíme. Dále procvičujeme čtení a vyznačujeme si slabiky (kolébky). Na každé stran dole najdeme nápovědu k určitým cvičením na stránkách. Čteme tak, abychom textu rozuměli. Rodiče pokládají otázky k textu, aby se ujistili, že žák textu rozuměl. Čteme nahlas - vázané čtení po slabikách.)
Písanka č. 3 školní s číslem: strana 28 + 29 + 30 + 31 
(očekávaný výstup a tipy: Učíme se malé psací č, velké psací Č, malé psací ž, velké psací Ž - děti toto písmenko umí i přečíst a poznají, k jakému tiskacímu písmenku náleží. Procvičujeme psaní slov s písmenky, která už umíme psát. Čteme nahlas slova napsaná v Písance psacím písmem. Zdůrazňujeme, že na velké psací Č začínají např. jména: Čeněk a nikoli názvy věcí např. časopis - malé psací č na začátku slova. Zdůrazňujeme, že na velké psací Ž začínají např. jména: Žaneta a nikoli názvy věcí např. židle - malé psací ž na začátku slova. Trénujeme také přepis tiskacího písma na psací. Slova a písmena, která jsou v Písance napsána černě - předepsaná slova vždy obtahujeme 1x. Ve škole procvičujeme diktát jednotlivých písmenek a jednoduchých slov - můžete procvičovat i doma: např. malé psací a, velké psací S atd. či slova: např. auto, opice, had, Hana (jméno začínající na velké psací H)...)
 
Matematika
učebnice: strana 45 + 46 + 47 + 48 + 49 
(očekávaný výstup a tipy: Umíme počítání do 10 (sčítání, odčítání, porovnávání). Nově se učíme chápat a opakujeme pojem jako: desítka a jednotka - např.: deset dukátů (rovná se jedna desítka) a čtyři dukáty (rovná se čtyři jednotky) - pokud sečteme jednu desítku a čtyři jednotky k tomu, získáme jednu desítku a čtyři jednotky -) 14. Umíme na číselné ose ukázat čísla 11, 12, 13, 14 a 15 a víme, že všechna tato čísla jsou větší než číslo 10. Vyjmenujeme řadu 0 až 15 vzestupně i řadu 15 až 0 sestupně. Umíme porovnat tato čísla - znaménka větší, menší a rovná se. Umíme příklad znázornit (Z) např. jako kolečko s 10 a 2 malá kolečka se dvěma jedničkami -) 12 a také vypočítat (V): 10+2=12. Pokud je v učebnici napsáno: Přepiš do sešitu a vypočítej - děti mohou na linkovaný papír příklady přepsat, doplnit = a vypočítat je. Stačí také to, že příklady nahlas přečtou a výsledek řeknou slovně. Pokud je např. na straně 48 nahoře pyramida - součet dvou kostek dole nám musí dát číslo nahoře - takže 10 plus kolik rovná se 15 - deset plus pět rovná se patnáct atd. Nově se tedy učíme tyto příklady: 10+1, 10+2, 10+3, 10+4, 10+5, 0+10, 1+10, 2+10, 3+10, 4+10, 5+10, 11-1, 12-2, 13-3, 14-4, 15-5, 11-10, 12-10, 13-10, 14-10, 15-10. Na straně 49 se už seznamujeme s příklady typu: 12+2 (víme, že 2+2=4 a nově se učíme, že 12+2=14), 13+2, 12+1, 11+4 zatím pouze +. Ještě nepočítáme do 20 - stále pouze do 15! Můžeme mít např. 15 koleček z papíru, odebrat 10 koleček a znázornit si tím příklad 15-10=5.)
 
Angličtina
učebnice: procvičujeme strany 8 až 39 - stále procvičujeme nové téma ovoce a zelenina (strana 40 + 41)
(očekávaný výstup a tipy: Opakujeme nová slovíčka ze strany 40 + 41 a umíme i přiřadit anglicky barvu - např. red apple (červené jablko), green cucumber (zelená okurka) a počet - např. I have two orange carrots. (Mám dvě oranžové mrkve.) Slovíčka, která už umíme procvičujeme i tím, že pojmenováváme věci, ze svého okolí, barvy a počet pastelek v penále atd. Za každou lekcí naleznete v učebnici NÁMĚTY PRO UČITELE A RODIČE. Pokud děti nemají některé obrázky ze stran 8 až 39 vybarvené, mohou si je vybarvit a opakovat si při tom slovíčka.)
 
Prvouka
učebnice: strana 50 Jaro na statku + strana 52 Jarní hry dětí v přírodě (POZOR - NĚKTERÉ STRANY PŘESKAKUJEME :) - nyní např. NEdělejte str. 51)
(očekávaný výstup a tipy: Jaro na statku. - Učíme se pojmenovat zvířátka ze statku a jejich mláďátka. Povídáme si o tom, která zvířátka chováme pro maso, mléko, vejce... Vracíme se na str. 45 a povídáme si na téma zvířátka. Jarní hry dětí v přírodě. - Povídáme si o tom, jaké hry hrajeme v přírodě na jaře a jak sportujeme. Mluvíme i o úrazech, které se nám mohou stát. Opakujeme si: téma bezpečnosti, pravidla silničního provozu a dopravní značky. Tipy k prvouce vždy dole v učebnici.)
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti
Na papír velikosti A4 nakreslíme talíř nebo misku ... a do ní ovoce, které se učíme anglicky. Používáme pastelky a opakujeme si tak slovíčka z angličtiny - ovoce, počet, barvy... Na obrázek nakreslíme alespoň 1: jablko, hrušku, jahodu, banán, pomeranč a hroznové víno - str. 41 v učebnici angličtiny.

Hudební výchova
Můžeme si procvičovat píseň: Kočka leze dírou. 

Tělesná výchova 
Sportem ku zdraví. Sport působí nejen na fyzické zdraví, ale také podporuje i dobrý psychický stav člověka. Pohyb jako takový má blahodárné účinky na metabolismus, celkovou kondici i koncentraci. Při sportu se zlepšuje prokrvení těla i mozku, a tím se zvyšuje koncentrace. :)
 
Další informace
Píšeme perem, pouze do Slabikáře obyčejnou tužkou - při čtení si vyznačujeme kolébky (slabiky, které si umíme vytleskat). Před psaním děti umí a zvládají rozcvičku prstů a měly by dávat pozor na správné sezení. Ví, že napsané si po sobě mají zkontrolovat, a mají vědět, co píší.
Procvičujte dále také čtení ve Slabikáři, psaní v domácí Písance (pokud máme napsáno ve školní, procvičujeme v domácí) a počítání – děti by měly přestat při počítání do 10 používat prsty a měly by zvládat + a - do 10 z hlavy či se znázorněním, na číselné ose.... a přidat si nové příklady viz. výše.
Pokud dětem chybí nějaké předchozí strany v Písance, Slabikáři, Matematice - např. byly nemocné a zatím jste to nestihli doplnit - průběžně můžete doplňovat učivo, aby jim nechybělo.

Milí rodiče, děkuji za spolupráci, přeji všem hlavně hodně zdraví!
Sledujte, prosím, webové stránky školy.
Pozdravujte děti :)
 
Paní učitelka Iva Králová