Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. A > Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

Učivo na týden od 30. března do 3. dubnaČeský jazyk
Slabikář: strana 67 + 68 + 69
(očekávaný výstup a tipy: Nově se učíme a poznáme Ř, ř - umíme vyjmenovat slova začínající na Ř, ř - řepa, ředkvička, řetěz, řemen, řeka, řízek, ředitel, řada, slova obsahující ř - ořech, bříza, kuře, peřina, malíř a jména na Ř například Řehoř, jména obsahující ř - Jiří, Bořek, Jiřina ... Na straně 68 je básnička a obrázek - v básničce se snažíme vyhledat Ř, ř, obrázek si vybarvíme pastelkami. Dále procvičujeme čtení a vyznačujeme si slabiky (kolébky). Na každé straně dole najdeme nápovědu k určitým cvičením na stránkách. Čteme tak, abychom textu rozuměli. Rodiče pokládají otázky k textu, aby se ujistili, že žák textu rozuměl. Čteme nahlas - vázané čtení po slabikách. Procvičujeme písmeno Ž, ž.)
Procvičování čtení, které není ve Slabikáři, ke stažení ZDE.
 
Písanka č. 3 školní s číslem: strana 32 + 33 + 34 + 35 + 36
(očekávaný výstup a tipy: Učíme se malé psací ř, velké psací Ř - děti toto písmenko umí i přečíst a poznají, k jakému tiskacímu písmenku náleží. Upozorníme děti, že se Ř,ř, PÍŠE STEJNĚ JAKO R,r, ale nesmíme zapomínat přidat háček. Procvičujeme psaní slov s písmenky, která už umíme psát. Čteme nahlas slova napsaná v Písance psacím písmem. Zdůrazňujeme, že na velké psací Ř začínají např. jména: Řehoř, zeměpisné názvy: Řím, Říčany a nikoli názvy věcí např. řízek - malé psací ř na začátku slova. Trénujeme také přepis tiskacího písma na psací. Slova a písmena, která jsou v Písance napsána černě - předepsaná slova vždy obtahujeme 1x. Ve škole procvičujeme diktát jednotlivých písmenek a jednoduchých slov - můžete procvičovat i doma: např. malé psací a, velké psací S atd. či slova: např. auto, opice, had, Hana (jméno začínající na velké psací H)...). Na přiloženém pracovním listě, který jsem vytvořila, děti procvičují psaní nových písmen a slov. Pokud nemáte možnost tisku, děti přepisují písmenka a slova na papír s písankovými řádky (nalinkujte jim ho, prosím, podle Písanky). List s písankovými řádky je součástí procvičování.
Procvičování psaní, které není v Písance, ke stažení ZDE. 
 
Matematika
učebnice: strana 50 + 51 + 52
(očekávaný výstup a tipy: Umíme na číselné ose ukázat čísla 11, 12, 13, 14 a 15 a víme, že všechna tato čísla jsou větší než číslo 10. Vyjmenujeme řadu 0 až 15 vzestupně i řadu 15 až 0 sestupně. Umíme porovnat tato čísla - znaménka větší, menší a rovná se. Na straně 52 máme nový typ příkladů - učíme se to na: 5-3=2 a 15-3=12, 4-2=2 a 14-2=12 atd. Ještě stále nepočítáme do 20: stále pouze do 15! Můžeme mít např. 15 koleček z papíru, odebrat 3 kolečka a znázornit si tím příklad 15-3=12.)
Opakujeme si tyto příklady: 10+1, 10+2, 10+3, 10+4, 10+5, 0+10, 1+10, 2+10, 3+10, 4+10, 5+10, 11-1, 12-2, 13-3, 14-4, 15-5, 11-10, 12-10, 13-10, 14-10, 15-10, 12+2, 13+2, 12+1, 11+4 atd. Opakujeme si předměty z našeho okolí, které mají tvar krychle a koule (str. 40+41).
 
Angličtina
učebnice: začínáme novou lekci na straně 44 + 45 (KOLA-WHEELS), procvičujeme strany 8 až 43
(očekávaný výstup a tipy: Opakujeme nová slovíčka ze strany 44 + 45: a car (auto), a pedal car (šlapací auto), a scooter (koloběžka), a skateboard (skateboard), a bike (jízdní kolo), a trike (tříkolka), roller-skates (kolečkové brusle), fast (rychlý), slow (pomalý), new (nový), ald (starý), dirty (špinavý), clean (čistý). Učíme se tedy protiklady: něco je čisté a něco jiného je špinavé, něco je nové a něco jiného staré atd. Vybarvíme si obrázky na straně 45. Procvičujeme: Find.... Najdi...., Show me...... Ukaž mi......., Touch......Dotkni se........
Za každou lekcí naleznete v učebnici NÁMĚTY PRO UČITELE A RODIČE. Pokud děti nemají některé obrázky ze stran 8 až 41 vybarvené, mohou si je vybarvit a opakovat si při tom slovíčka.)
 
Prvouka
učebnice: strana 53 OPAKOVÁNÍ - Na jaře + strana 54 ORIENTACE V ČASE - Rok, roční období
(očekávaný výstup a tipy: OPAKOVÁNÍ - Na jaře. - Poznáváme rostliny, povídáme si o tom, jak o rostliny pečujeme. Kreslíme pastelkami do rámečku jarní kytičku. Povídáme si o vlaštovkách a čápech. Umíme poznat zvířecí rodinu (býk a kráva - tele, beran a ovce - jehně, kozel a koza - kůzle, kohout a slepice - kuře).ORIENTACE V ČASE - Rok, roční období. - Povídáme si o tom, co všechno prožíváme v průběhu roku. Povídáme si o počasí. Vyjmenuje si 4 roční období: jaro, léto, podzim, zima. Vybarvujeme si obrázky a určujeme k jakému ročnímu období patří: Kdy pouštíme draka? Na podzim. Kdy nosíme teplé rukavice? V zimě. Kdy se chodíme koupat na koupaliště? V létě ... Opakujeme si: téma bezpečnosti, pravidla silničního provozu a dopravní značky. Tipy k prvouce vždy dole v učebnici.)
Poznáváme zvířátka: https://www.youtube.com/watch?v=FGsCXoV_j9M&t=6s
Procvičování březnového učiva z Prvouky, které není v učebnici ZDE 
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti
Přeložíme si papír velikosti A4 napůl a nakreslíme na jednu polovinu auto, které je čisté (clean car) a na druhou polovinu auto, které je špinavé (dirty car) - procvičujeme i angličtinu - slovíčka a barvy. Používáme pastelky. Obrázek auta čistého a špinavého v Angličtině na straně 45.

Hudební výchova
Můžeme si procvičovat píseň: Kočka leze dírou a Travička zelená.
https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4
https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs

Tělesná výchova 
Sportem ku zdraví. Sport působí nejen na fyzické zdraví, ale také podporuje i dobrý psychický stav člověka. Pohyb jako takový má blahodárné účinky na metabolismus, celkovou kondici i koncentraci. Při sportu se zlepšuje prokrvení těla i mozku, a tím se zvyšuje koncentrace. :)
 
Informace: 
Píšeme perem, pouze do Slabikáře obyčejnou tužkou - při čtení si vyznačujeme kolébky (slabiky, které si umíme vytleskat). Před psaním děti umí a zvládají rozcvičku prstů a měly by dávat pozor na správné sezení. Ví, že napsané si po sobě mají zkontrolovat, a mají vědět, co píší. Než slovo napíší - přečtou si ho nahlas.
Procvičujte dále také čtení ve Slabikáři, psaní v domácí Písance (pokud máme napsáno ve školní, procvičujeme v domácí) a počítání – zaměřujeme se na nové příklady a počítání do 15.
Pokud dětem chybí nějaké předchozí strany v Písance, Slabikáři, Matematice - např. byly nemocné a zatím jste to nestihli doplnit - průběžně můžete doplňovat učivo, aby jim nechybělo.

Děkuji za spolupráci, přeji všem hlavně hodně zdraví!
Sledujte, prosím, webové stránky školy a e-mail.
Pozdravujte děti :)
 
Paní učitelka Iva Králová