Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. A > Učivo na týden od 6. dubna

Učivo na týden od 6. dubnaUčivo na týden od 6. dubna
(paní učitelka Iva Králová)
 
Český jazyk
Slabikář: strana 70 + 71 + 72
(očekávaný výstup a tipy: Dokončujeme Ř, ř. Nově se učíme a poznáme Ch, ch - umíme vyjmenovat slova začínající na Ch, ch - chleba, chlapec, chrpy, chalupa, chrobák, chocholouš (pták chocholouš obecný), chobotnice, chobot, slova obsahující ch - hroch, prach, vichr, moucha, vzduch, ořech, střecha a jméno na Ch například skoro nepoužívané Chrudoš, jména obsahující ch - Jindřich, Michal...Na straně 72 je básnička a obrázek - v básničce se snažíme vyhledat Ch, ch, obrázek si vybarvíme pastelkami. Dále procvičujeme čtení a vyznačujeme si slabiky (kolébky). Na každé straně dole najdeme nápovědu k určitým cvičením na stránkách. Čteme tak, abychom textu rozuměli. Rodiče pokládají otázky k textu, aby se ujistili, že žák textu rozuměl. Čteme nahlas - vázané čtení po slabikách a postupně začínáme číst plynule bez slabikování.)
Procvičování čtení, které není ve Slabikáři, ke stažení ZDE
 
Písanka č. 3 školní s číslem: strana 37 + 38 + 39 + 40
(očekávaný výstup a tipy: Učíme se velká psací písmena k písmenům malým, která již umíme: velké psací K a velké psací E - děti tato písmenka umí i přečíst a poznají, k jakému tiskacímu písmenku náleží. Umíme poznat a napsat malé psací k, velké psací K a malé psací e a velké psací E. Procvičujeme psaní slov s písmenky, která už umíme psát. Čteme nahlas slova napsaná v Písance psacím písmem. Zdůrazňujeme, že na velké psací K začínají např. jména: Kateřina, Kamil, Klára, a nikoli názvy věcí např. krabice - malé psací k na začátku slova. Že na velké psací E začínají např. jména: Eva, Emil, Ester a nikoli slova jako např. elektřina - malé psací e na začátku slova. Trénujeme také přepis tiskacího písma na psací. Slova a písmena, která jsou v Písance napsána černě - předepsaná slova vždy obtahujeme 1x. Ve škole procvičujeme diktát jednotlivých písmenek a jednoduchých slov - můžete procvičovat i doma: např. malé psací č, velké psací Ř,  atd. či slova: např. auto, opice, ježek, had, Božena (jméno začínající na velké psací B)...). Na přiloženém pracovním listě, který jsem vytvořila, děti procvičují psaní nových písmen a slov. Pokud nemáte možnost tisku, děti přepisují písmenka a slova na papír s písankovými řádky (nalinkujte jim ho, prosím, podle Písanky). List s písankovými řádky je součástí procvičování.
Písankový sešit je možné koupit: od nakladatelství Nová škola - Písankový sešit s pomocnými linkami 511+ cca za 10 Kč.
Procvičování psaní, které není v Písance, ke stažení ZDE 
 
Matematika
učebnice: strana 53 + 54 + 55 + 56
(očekávaný výstup a tipy: Na straně 53 u cvičení 1 a 2: (Z) - znázorni pomocí barevných koleček - např. 11 kaprů nakreslím pastelkami jako 11 modrých koleček a 4 sumce jako 4 červená kolečka, (V) - vypočítej: 11+4=15. Cvičení 4 - doplň pyramidy: Budeme počítat podle varianty A, kterou se teď učíme. Což je: Začínáme dole, první dvě políčka (dva čtverečky) sečteme a výsledek napíšeme nad tyto dva čtverečky, další dvě čísla pouze opíšeme - postupujeme stejně až nahoru. Výsledek první pyramidy: 5+2+1+1=9, druhé: 9+1+0+2=12, třetí: 0+1+1+7=9. Ještě stále nepočítáme do 20: stále pouze do 15! Můžeme mít např. 15 koleček z papíru, odebrat 3 kolečka a znázornit si tím příklad 15-3=12.)
Učíme se nové pojmy - kvádr a válec. Povídáme si o tom, jaké předměty z našeho okolí, v našem bytě mají tvar kvádru a válce (str. 54+55). Nápověda v učebnici. Umíme tedy: krychle, koule, kvádr, válec.
Na straně 56 dole u cvičení 9. Prosím rodiče, aby nadiktovali příklady na - a + do 15 (15-2, 10+4 atd.) a děti zapisují podle diktátu jen výsledky. Celkem 10 příkladů. Když se počítání daří - vybarvím si sluníčko, když ne - vybarvím si mráček a procvičuji, aby to příště bylo lepší. 
 
Angličtina
učebnice: procvičujeme nově naučenou lekci na straně 44 + 45 (KOLA-WHEELS), procvičujeme i slovíčka, která už umíme: strany 6 až 47
(očekávaný výstup a tipy: Opakujeme nová slovíčka ze strany 44 + 45: a car (auto), a pedal car (šlapací auto), a scooter (koloběžka), a skateboard (skateboard), a bike (jízdní kolo), a trike (tříkolka), roller-skates (kolečkové brusle), fast (rychlý), slow (pomalý), new (nový), ald (starý), dirty (špinavý), clean (čistý). Procvičujeme protiklady: opak rychlého je...., opak špinavého je....., opak nového je........
Za každou lekcí naleznete v učebnici NÁMĚTY PRO UČITELE A RODIČE.)
 
Prvouka
učebnice: strana 55 MĚSÍCE V ROCE
(očekávaný výstup a tipy: MĚSÍCE V ROCE- Povídáme si o 12 měsících v roce a o tom, co všechno prožíváme v jednotlivých měsících. Víš k jakému ročnímu období patří jednotlivé měsíce? Červenec - léto, leden - zima atd. Pečlivě a opatrně vystřihneme na pravé straně obrázky (9 malých obrázků) a nalepíme je tuhým lepidlem do rámečků podle toho, kam patří. Umíme vyjmenovat 12 měsíců v roce jak jdou po sobě. Tipy k prvouce vždy dole v učebnici.)
Měsíce v roce: https://www.youtube.com/watch?v=54taDGaLWEI
 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti
Přeložíme si papír velikosti A4 tak, abychom měli 4 stejná okénka a nakreslíme do každého okénka jedno roční období. Napíšeme do každého okénka do levého horního rohu malým psacím písmem perem roční období - jaro, léto, podzim, zima. Najdi si v učebnici Prvouky - 4 obrázky na straně 54 - můžeš nakreslit podobné - jaro (Velikonoce), léto (opalování se, koupání...), podzim (pouštění draka), zima (Vánoce). Jak napsat měsíce máš také na straně 54. Kreslíme pastelkami.
Jak si připravím papír a napíši názvy měsíců - jak to má vypadat? Stáhněte si ZDE

Hudební výchova
Můžete si procvičovat píseň, kterou pak budeme zpívat ve škole: Rybička maličká.
https://www.youtube.com/watch?v=f9ulIReOlHM

Tělesná výchova 
Sportem ku zdraví. Sport působí nejen na fyzické zdraví, ale také podporuje i dobrý psychický stav člověka. Pohyb jako takový má blahodárné účinky na metabolismus, celkovou kondici i koncentraci. Při sportu se zlepšuje prokrvení těla i mozku, a tím se zvyšuje koncentrace. :)
 
Informace: 
Píšeme perem, pouze do Slabikáře obyčejnou tužkou - při čtení si vyznačujeme kolébky (slabiky, které si umíme vytleskat). Před psaním děti umí a zvládají rozcvičku prstů a měly by dávat pozor na správné sezení a držení pera. Ví, že napsané si po sobě mají zkontrolovat, a mají vědět, co píší. Než slovo napíší - přečtou si ho nahlas.
Procvičujte dále také čtení ve Slabikáři, psaní v domácí Písance (pokud máme napsáno ve školní, procvičujeme v domácí) a počítání – zaměřujeme se na nové příklady a počítání do 15.
Pokud dětem chybí nějaké předchozí strany v Písance, Slabikáři, Matematice - např. byly nemocné a zatím jste to nestihli doplnit - průběžně můžete doplňovat učivo, aby jim nechybělo.

Děkuji za spolupráci, přeji všem hlavně hodně zdraví!
Ať se vše daří a hlavně - S ÚSMĚVEM .) 
Sledujte, prosím, webové stránky školy a e-mail.
Pozdravujte děti :)
 
Paní učitelka Iva Králová