Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 1. B > Učivo na týden od 16. do 20. března

Učivo na týden od 16. do 20. březnaTýdenní plán práce (16. 3. – 20. 3. 2020) pro třídu 1. B
(paní učitelka Michaela Suchá)

 

Český jazyk

Čtení – slabikář – plňte zadání na spodní části strany. Dbejte na vázané čtení po slabikách. Žák čte nahlas, neopakuje přečtená slova. Po přečtení textu pokládejte otázky typu Co dostala Romana od Dariny? Kdo jí daroval kytaru?
Psaní – písanka 1, 2, 3, 4, 5 – každý den jedna stránka, dbát na správné sezení, správný úchop pera/tužky, správný tvar písmen (možno využít http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-r/ - prosím jen male psací r)

Očekávané výstupy: Žák zvládne diktát deseti krátkých slov vybraných z písanky 2 a 3. Žák čte plynule bez tichého předčítání slov. Slova při čtení neopakuje. Na koncích vět klesne melodie hlasu. Dokáže odpovídat na otázky týkající se přečteného textu. Spojí totožné věty psané tiskacím a psacím písmem. Vybere správné slovo k obrázku. 

 

Matematika

Prac. sešit – 51, 52, 53
Opakování sčítání a odčítání 0-20. Logické řady, práce s číselnou osobu, slovní úlohy, pyramidy, porovnávání. Trénink počítání zpaměti.

Očekávané výstupy: Žáci dokáží říci číselnou řadu od 0-20, následně i sestupně. Ukáží na číselné ose zadané číslo. Pomocí desítek a jednotek znázorní zadání slovní úlohy. Možnost procvičování online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

 

Prvouka

Učebnice 50
Opakovací lekce. Žáci si formou rozhovoru zopakují probrané téma Lidé a společnost (povolání, u lékaře, v divadle, v knihovně, v obchodě, u rybníka, co lidé vytvořili, třídíme odpad, chráníme přírodu).

Očekávané výstupy: Vhodné chování v divadle, v kině, v knihovně a na koncertech. Povolání – příklady a náplň práce. V obchodě – na příkladech řeknou, co v jakém obchodě seženou za zboží a z čeho se vyrábí základní potraviny a předměty denní potřeby. Dokáží roztřídit plasty, papír a sklo.
Správné chování vůči přírodě – co dělat a co nedělat.

 

Anglický jazyk

Učebnice 48, 49 – využijte náměty na straně 51. Lze použít reálné potraviny a během dne tak upevňovat slovní zásobu. Současně opakujte čísla – six rolls, three bananas, …

Očekávané výstupy: Zautomatizovaná slovní zásoba. Umí použít fráze I want …, I like …, I don´t like …