Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 2. A > Konec školního roku

Konec školního rokuČeský jazyk- Opakování

Slova nadřazená, podřazená, souřadná- strana 107 cvičení 5. Děti mohou toto cvičení pojmout výtvarně a obrázky si nakreslit nebo vymyslet jiný významový okruh slov.

Psaní u,ú,ů- strana 109- cvičení podle vlastního výběru.

Psaní i/y- strana 109 – jakékoliv cvičení.

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov- strana 79 cvičení 2- děti si vyberou a napíší 6 vět.

Psaní – strana 32, 34, (strany 33, 35,36 jsou dobrovolné).

Čtení- volný výběr čtení z čítanky. Čtení vlastní knihy.

 

Anglický jazyk- 20. lekce- In the town

Strana 84, 85.
Strana 83- návodná strana pro rodiče.

 

Matematika- procvičujeme násobilkové spoje, násobení 0,1,2,3,4,5 a sčítání a odčítání do 100.

Děti si vypracují strany 67, 68, 69, 70.

Geometrie- opakovací strany 84, 85.

 

Prvouka- Čteme údaje na hodinách.

 

Vážení rodiče,
děkuji za spolupráci během celého školního roku a především v období koronavirového omezení.
Vám i dětem přeji hezké léto.

Alice Matějková