Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 2. A > Učivo na týden od 16. do 20. března

Učivo na týden od 16. do 20. březnaUčivo na týden od 16. do 20. 3. pro 2. A

(paní učitelka Alice Matějková)

Tento týden by měl být zaměřen na opakování a upevňování učiva, které děti již znají.

 
Český jazyk 
Opakujeme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. (Dopomáháme si při určování jiným tvarem slova nebo slovem příbuzným. (V případě potřeby možné dohledat v sešitě nebo v učebnici na str. 69-71).
Děti si vypracují do sešitu ČJ-Š ze str. 79 cv.1  (ústně si připomenou  abecedu a řazení slov), ze str. 80 cv.4 (děti si procvičí významy slov - slova mnohoznačná, synonyma, slova protikladná...). (Učivo je opět možné dohledat ve školním sešitě nebo v učebnici na str. 37-42). Dále pak ze str. 80 cv. 5,6.
 
Psaní
Děti vypracují str. 6, 7.
 
Anglický jazyk
Děti si budou opakovat slovíčka, slovní spojení a jednoduché věty, které znají. (Pokud zpětně v učebnici narazíte na nevypracovaná cvičení, mohou si je děti vypracovat - dobrovolná práce).
 
Matematika
Děti procvičují sčítání a odčítání. Vypracují str. 20, 21. Prosím, připomeňte dětem, že na str. 20 ve cv. 7 a 8 pracují se závorkami, které vždy musí vypočítat jako první. Ve cvičeních je i porovnávání čísel, se kterým si jistě dobře poradí.
Dále děti vypracují str. 27, jedná se o časové údaje, vše jsme se již učili v prvouce.
Učivem z matematiky je i geometrie. Na str. 73 je výklad - jednotky délky, děti vypracují str. 74 - měření délky, určují cm.
 
Prvouka
Děti by měly procvičovat čtení a manipulaci s hodinami, měly by umět poznat celou hodinu, čtvrt, půl,  tři čtvrtě. Vědět kolik má den hodin, hodina minut, minuta sekund. Vše jsme se také již učili, jde o procvičování a prohlubování znalostí.
 
Děti by si měly číst oblíbenou knížku, pokud ji dočtou, zapsat si ji do čtenářského deníku.
 
V případě potřeby mi, prosím, napište. Děkuji.
Přeji Vám úspěšnou práci. Děti, těším se na Vás,
Alice Matějková