Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 2. A > Učivo na týden od 18. května

Učivo na týden od 18. května



Učivo na týden od 18. května

 

Český jazyk- předložky a spojky

Cílem tohoto týdne je děti seznámit s dalšími slovními druhy jako jsou předložky a spojky. Měly by vědět, co tyto slovní druhy znamenají, poznat je ve větě a umět vymyslet.
Předložky- děti si přečtou na straně 94 žlutý rámeček a s nadpisem ho opíší do sešitu. Ústně si projdou cvičení 1,2 a do sešitu si napíší cvičení 3, barevně označí předložky.
Spojky- děti si ze strany 95 opíší nadpis a žlutý rámeček. Ústně si provedou cvičení 2,3 a do sešitu napíší cvičení 1, barevně si označí spojky.
Psaní – str. 22, 23. Na straně 23 děti nebudou přepisovat text o žížale a zajíci.
Čtení- V prvouce se učíme o hospodářských zvířatech. Tento týden nás čekají kuřátka a proto si prvouku doplníme čtením básničky Kuřátko a obilí. Čítanka str. 142, děti si zodpoví na otázky.

Anglický jazyk- 18. lekce, str. 77.
Děti čeká doplňování sloves a kreslení svého domova.

Matematika- upevňujeme znalosti násobení a dělení 2 a 3.
Přidáváme násobení a dělení 4, při vyvozování používáme stejné techniky jaké jsme nacvičili v předcházejících týdnech.
Děti si vypracují strany 54,55, 56, 57.
Na straně 55 děti čekají jednotky hmotnosti a objemu. Pokud se chystáte něco péci, můžete tak dětem učivo názorně ukázat. Děti se také mohou zvážit, aby znali svoji hmotnost.
Děti se zpaměti naučí tabulku násobení a dělení na straně 57 ve cvičení 1.
Geometrie- geometrické útvary- strana 80. Děti si ukazují a počítají strany a vrcholy. Pozor na cvičení 4- kolik je v útvaru trojúhelníků- chce to pečlivé počítání.

Prvouka- Hospodářská zvířata
Strana 54- Kur a kachna. Děti si opět vypíší zvířecí rodinky a napíší, jaký z nich máme užitek. Doplní si obrázkem.

S pozdravem Alice Matějková