Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 2. A > Učivo na týden od 25. května

Učivo na týden od 25. květnaUčivo na týden od 25. května

 

Český jazyk- slovní druhy- opakování

V rámci 2.ročníku by děti měly umět vyjmenovat slovní druhy a poznat podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. (Děti můžete seznámit i s ostatními slovními druhy a navštívit webové stránky https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy nebo https://slideplayer.cz/slide/3987135/, v učebnici jim je věnovaná strana 96).
Ústně si děti projdou na straně 97 cvičení 1 a 3.
Do sešitu si vypracují ze strany 97 cvičení 4,5 a ze strany 98 cvičení 7a, cvičení 9.
Psaní – str. 24, 25.
Čtení- Navážeme na psaní- na str. 25, kde mají děti opisovat pohádkové postavy. Děti rodičům převypráví oblíbenou českou pohádku (O perníkové chaloupce, O Růžence,….). Prohlédněte si s dětmi doma knížky v knihovně, děti vyhledají jméno ilustrátora a spisovatele.

 

Anglický jazyk- 19. lekce, On the farm
Děti se na str. 78 seznámí se slovíčky, zkouší slovní spojení například

velká kráva the big cow (d big kou)
malá kočka the small cat (d smól ket)
rychlý bílý kůň the fast white horse (d fast vajt hors)

79- návodná strana pro rodiče.
Poslech písně Old MacDonald https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0  
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

Matematika- upevňujeme znalosti násobení a dělení 2, 3, 4.
Děti si vypracují strany 58, 59, 60.
Geometrie- strana 81.

 

Prvouka- Hospodářská zvířata
Husa, krocan, holub- strana 55. Děti si vypíší zvířecí rodinky a napíší, jaký z nich máme užitek.
Doplní si obrázkem.
Zazpívají si písničku Vyletěla holubička ze skály.

S pozdravem a přáním pěkného týdne
Alice Matějková