Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 2. A > Učivo na týden od 4. května

Učivo na týden od 4. květnaUčivo na týden od 4. května

 

Český jazyk

Podstatná jména - Tento týden by se děti měly naučit poznat a dokázat vymyslet podstatná jména. Do sešitu si napíší nadpis Podstatná jména – 1 a opíší si žlutý rámeček ze str. 91. Ústně si projdou cvičení z této strany a ze strany 92. Na straně 91 si ve cvičení 5 zopakují slova nadřazená a podřazená (k podstatným jménům se to výborně hodí, můžete vymýšlet i další slova nadřazená a k nim slova podřazená). Do sešitu si vypracují ze strany 92 cvičení 6 (včetně úkolu 6a) a cvičení 8 (celkem alespoň 9 slov).

Psaní - děti vypracují str. 18,19. Na straně 18 mají jeden z úkolů vypsat slova příbuzná (slova, která mají společnou část - kořen a významově spolu souvisí). Na str. 19 jsou poslední 2 řádky jazykolamy, děti si je mohou několikrát přeříkat a postupně zrychlovat, procvičit si tak svoje hbité jazýčky.

Čtení- v čítance na straně 136 je od Ludvíka Středy vtipná básnička Můj týden, děti si ji přečtou, zopakují si dny v týdnu a zodpoví si na otázky. (Zopakujte si i měsíce v roce).

 

Anglický jazyk

At home- 18. lekce, str. 74., 75 návodná strana pro rodiče.

Osoby a místnosti v domě, činnosti. Děti znají slova i věty. Pokouší se o čtení vět, které k sobě patří.

Mum is in the kitchen. She is standing and cooking.
(Mam is in d kičn). (Ší is stending and kúking).
Maminka je v kuchyni. Ona stojí a vaří.

Tvar ING…..dělá to právě teď. (stand- stát, ….is standing- stojí (nyní, právě teď ) 
Již jsme to ve škole procvičovali.

 

Matematika

Procvičujeme, opakujeme násobení a dělení 2, dělíme po částech, automatizujeme násobilkové spoje 2.

Podle vámi zaslaného vypracovaného učiva reaguji na umístění znaménka krát- násobení. Prosím, upozorněte děti, že znak násobení . píšeme uprostřed řádku mezi číslicemi (tisk v pracovním sešitě – není ideálně umístěn). Děkuji za spolupráci.

Děti si vypracují strany 46, 47, 48, 49.

Při dělení celku na části opět doporučuji názorný příklad.

 

Prvouka

Hospodářská zvířata

Děti si přečtou stranu 52 a do sešitu si vypíší jak se jmenuje samec, samice, mládě a proč je lidé chovají. (Prase, koza, ovce). Opět vše mohou doplnit pěkným obrázkem.

Ve škole bychom si jistě zazpívali Běžela ovečka, vyprávěli bychom si pohádku O třech prasátkách a i pohádku Zvířátka a loupežníci.

 

Všem dětem a jejich rodičům přeji pěkný týden.
Alice Matějková