Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 2. A > Učivo na týden od 8. června

Učivo na týden od 8. červnaČeský jazyk- Věta jednoduchá a souvětí.
Opakování- abeceda, druhy vět.

Posledním učivem tohoto školního roku je v ČJ seznámení dětí s větou jednoduchou a souvětím.
Nejprve je nutné zopakovat si slovní druhy, především slovesa a spojky (strana 92, str.95).
Na straně 103 si děti přečtou žlutý rámeček a zjednodušeně vypracují zápis (Například- Větu jednoduchou tvoří jedna věta. Souvětí tvoří více vět, které spojuje čárka nebo spojka).
Obvykle má souvětí tolik vět, kolik obsahuje sloves.
Ústně si děti projdou cvičení 9 ze strany 104.
Do sešitu vypracují ze strany 104 cvičení 5. Vyberou si 4 souvětí, zakroužkují spojku a vlnovkou podtrhají slovesa.

Opakujeme abecedu- strana 106 cvičení 2 (do sešitu).
Opakujeme druhy vět- strana 106 cvičení 3 i s úkoly (ústně) a cvičení 4 do sešitu.

Psaní – strana 29 (synonyma neboli slova souznačná- slova stejného nebo podobného významu- viz učebnice strana 38), strana 30 (bez dolního opisu), strana 31.

 

Anglický jazyk- 20. lekce- In the town,
Seznámení s lekcí, zaměřujeme se na věty typu
I can see…. (Aj ken sí) Já vidím…..
Strana 82, strana 83- návodná strana pro rodiče.

 

Matematika- upevňujeme násobilkové spoje, násobení 0,1,2,3,4,5.

Děti si vypracují strany 64,65,66.
Geometrie- strana 83

 

Prvouka- Prázdniny v přírodě.
Děti si přečtou v prvouce strany 56,57, s rodiči si popovídají o ochraně přírody.
Prvouku si doplní čtením v čítance na str. 160,161 Skřítek Medovníček v lese.

 

Přeji krásné červnové dny

Alice Matějková