Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 1. června

Učivo na týden od 1. červnaČeský jazyk: Slohové učivo - popis osoby (postavy).
Popis bývá často součástí vyprávění, zvláště v knížkách pro děti i pro dospělé. Pozorujte popis v této ukázce:
Samostatná práce  -  učebnice str. 84/, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
                                     - pracovní sešit str. 74/ Pstruh - napiš jako diktát
                            
Čtení -  čtení vlastních titulů - hlasité čtení, čtení s interpunkcí 

Matematika: Desetinná čísla - sčítání, odčítání. 
Desetinná čísla sčítáme podobně jako přirozená čísla. Sčítáme vždy celá čísla s celými čísly, desetiny s desetinami, setiny se setinami,.. V součtu vždy vyznačíme desetinnou čárku. Desetinná čísla odčítáme podobně jako přirozená čísla. Odčítáme vždy celá čísla od celých čísel, desetiny od desetin, setiny od setin, .. V rozdílu vždy vyznačíme desetinnou čárku.
Nezapomeň: Při písemném sčítání a odčítání desetinných čísel zapisujeme čísla tak, aby číslice stejných řádů byla vždy pod sebou. Ve výsledku vyznačíme správně desetinnou čárku.  
Samostatná práce - pracovní sešit str. 15/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   
                                                                str. 16/8, 9, 10, 11, 12. 
 
Vlastivěda: Cestujeme po Evropě. 
Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Víc než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující pevninu je spojeno v jeden velký světový oceán. Jeho součástí je pět oceánů: Severní ledový, Tichý, Atlantský, Indický a Jižní oceán. Nad hladinu světového oceánu vyčnívá pevnina. Pevnina netvoří souvislou plochu. Oceány ji oddělují na několik částí. Části pevniny nazýváme světadíly. Pevninskou část Země tvoří 7 světadílů. Největším z nich je Asie, dále podle velikosti následují: Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. 

Obyvatelé Evropy využívají volný čas k poznávání jiných zemí a života jejich obyvatel. V Evropě bychom mohli nalézt několik oblastí, které jsou turisty nejčastěji navštěvovány. 
 
Samostatná práce - učebnice str. 64, 65 - cestujeme po Evropě. 
                                    - pracovní list
 
Informatika: Projekt - malovaná abeceda (práce na dva týdny). 
Dospělí často pracují v týmech nebo i samostatně na projektech. I my si vyzkoušíme takovou práci. 

Samostatná práce -  Připravte prvňáčkům učební pomůcku - omalovánky s celou českou abecedou. V programu malování vytvořte obrázky, které budou obsahovat písmeno s obrázkem. (například K - květina, A - auto). Myslete také na to, aby se obrázek dal snadno nakreslit a aby se z něj dalo první písmenko poznat.