Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 14. do 17. dubna 5. B

Učivo na týden od 14. do 17. dubna 5. BUčivo na týden od 14. do 17. dubna

 

Český jazyk: Skladba (podmět vyjádřený , nevyjádřený, několikanásobný, přísudek slovesný).
Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy). Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Mohou tvořit větu. Podmět je základní větný čelen, který vyjadřuje, kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádě. Na podmět se ptáme otázkami 1. pádu kdo? co?.
Přísudek je základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět nebo co se o něm vypovídá. Základem přísudku bývá převážně sloveso v určitém tvaru.
Podmět a přísudek nemají vždy ve větě své pevné místo. Podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.
Podmět nemusí být přímo ve větě vyjádřen. Rozlišujeme proto: podmět vyjádřený - základem podmětu bývá ( podstatné jméno-nejčastěji, zájmeno, přídavné jméno, číslovka)
podmět nevyjádřený - je uveden v předcházející větě nebo větách
podmět několikanásobný - podmětem může být i více podstatných jmen nebo zájmen, číslovek, přídavných jmen v 1. pádě
Přísudek slovesný má ve svém základu určité sloveso s plným významem.

Samostatná práce - pracovní sešit str. 67 /1, 2, 3.
                                                                str. 68/ 1, 2, 3, 1, 2.

Čtení - Velikonoce - křesťanské svátky, lidové tradice - povídání, hlasité čtení vybraných titulů

Matematika: Souhrnné procvičování

Samostatná práce - pracovní sešit str. 6/ 1, 2, 3, 4, 5.
                                    - pracovní list Hody Hody Doprovody - ke stažení ZDE

 

Vlastivěda: Evropa - sjednocující se svědadíl.
                     : Sousední státy ČR.
Jsme Evropany, spolu s občany dalších států žijeme ve světadílu zvaném Evropa. Česká republika je středoevropským státem. Sousedí se Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem. Většina zemí Evropy se připojila ke společenství evropských států - Evropské unie(EU). Díky rozšiřování EU má stále více obyvatel Evropy možnost podle svého výběru cestovat, studovat nebo pracovat v evropské zemi, kterou si sami vyberou. Polsko - hlavním městem Polska je Varšava. Úředním jazykem je polština. Většina Poláků je věřících. Jsou převážně příslušníky římskokatolické církve. Povrch země tvoří zejména nížiny, jih země je hornatý. Všechny polské řeky ústí do Baltského moře.

Samostatná práce - učebnice str. 48, 49 - pročíst a zopakovat Polsko
                                    - pracovní list - ke stažení ZDE

 

Informatika: Opakování - práce s internetem, e- mailová adresa. Kdo má vytvořenou e- mailovou adresu z loňského roku, je bez úkolu:)
Vytvoření e-mailové adresy.
E-mail neboli elektronická pošta umožňuje posílat zprávy odkudkoliv kamkoliv, stačí mít možnost dostat se na Internet a znát svoji adresu a heslo. Elektronická pošta se používá nejen k psaní dopisu, ale i k posílání souborů, k dopisování si s úřady. Je rychlá a pohodlná. Každá poštovní schránka má svoji adresu. E-mail poštovní schránka má zvláštní adresu se znakem @. Písmena před znakem @ znamenají adresáta, tedy osobu, které se zpráva píše. Za znakem @ je popsáno místo, kde se schránka nachází. ( např. jan.novak@seznam.cz, jan.novak@gmail.cz, jan.novak@zemesveta.cz atd.).
Samostatná práce
1. Spusť stránky seznam.cz a najdi odkaz Založit nový e-mail. Dostaneš se ke stránce s formulářem, do kterého vyplníš svoje údaje.
2. Nejdůležitější je vymyslet a nezapomenout uživatelské jméno - bude totiž součástí tvé e.-mailové adresy. Po zapsání počítač odpoví, jestli je jméno volné, nebo jej už někdo používá.
3. Napiš heslo, kterým zamkneš přístup ke své poště. Počítač Ti odpoví jestli je heslo bezpečné.
4. Heslo je důležité, musí se zapsat dvakrát. Počítač zkontroluje, jestli v něm není chyba.
5. Vyplň další údaje, které jsou označeny hvězdičkou. Kontrolní otázka ti poslouží tehdy, když zapomeneš heslo. Vhodně je například otázka, jak se jmenuje tvoje maminka.
6. Z obrázku opiš písmenka a zaškrtni políčko, že souhlasíš s podmínkami. Pak klikni na tlačítko Založit účet.
7. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se na stránce informace o tom, jaké bude tvoje e-mailová adresa. Možná ti počítač napíše, abys nějaké údaje opravil.
!!! Svoji e- mailovou adresu si někde zapiš!!!

!!!!! Pravidla při psaní e - mailu !!!!!!
- Nepiš do e - mailu o jiných lidech nepěkné věci. Když někomu píšeš, nikdy nepomlouvej druhého.
- Když přijde zpráva od neznámé osoby, neodpovídej na ni a smaž ji. Pokud je ve zprávě něco ošklivého nebo co se ti nelíbí, řekni o tom učiteli nebo rodičům.
- Nikdy si nedávej schůzku s někým, s kým se znáš jen z Internetu. Vždycky o tom pověz rodičům.
- Nikdy nikomu neposílej e - mailem své soukromé údaje (hesla, PIN, adresu nebo datum narození, číslo mobilního telefonu své ani kamarádů).

 

Moji miláčci, vážení rodiče,
mám radost, že velká většina z vás chápe nelehkou situaci, kterou prožíváme. Pereme se s tím statečně a už abychom ten boj vyhráli. Proto nám všem do následujících dnů přeji hlavně hodně zdraví, pevné nervy, optimismus a úsměv na tváři. Bude zase dobře:) Tak krásné jaro a sluníčkové Velikonoce. 
 
S pozdravem 
M. Marešová