Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 16. do 20. března 5. B

Učivo na týden od 16. do 20. března 5. BPaní učitelka Michaela Marešová zadala dětem z 5. B úkoly na období od 11. do 20. 3. přímo ve škole.
Jedná se o následující učivo:
 
Český jazyk: Celé učivo o slovesech z 1. stupně – tvar neurčitý, vyhledávání slovesa v textu, určování kategorií / osoba, číslo, způsob, čas /, tvary jednoduché a složené, tvoření tvarů sloves podle zadání.
Pracovní listy žáci vyplňují samostatně. Kontrolu mohou provést zezadu pracovního sešitu.  
 
Matematika: Žáci procvičují násobení dvojmístným činitelem a dělení dvojmístným dělitelem, počítání se závorkami. Souhrnně opakují vše, co bylo doposud probráno. Pracovní listy si žáci vyplňují samostatně. Kontrola bude provedena ve škole. 
 
Vlastivěda: Opakování České republiky (členění území ČR, ČR demokratický stát, státní symboly, orientace v krajině, povrch, vodstvo, města ČR). Žáci si vypracovávají referáty jednotlivých krajů ČR podle zadání. Prezentace referátů bude provedena ve škole. 
 
Informatika: Žáci procvičují a opakují vyhledávání informací na internetu. Internet neznamená jen webové stránky. My se zaměříme především na internetový prohlížeč, jeho možnosti a hlavně na hledání informací, které potřebujeme. Samostatná práce (vyhledávání obrázků na téma vesmír). Kontrola proběhne opět ve výuce.