Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 23. do 27. března 5. B

Učivo na týden od 23. do 27. března 5. BUčivo na týden od 23. do 27. března
(paní učitelka Michaela Marešová)
 
Český jazyk: Popis -  pracovního postupu
Popis pracovního postupu musí být srozumitelný a přesný, proto užíváme výstižná slovesa s plným významem, která přesně vyjadřují popisovanou část. Je dobré dávat si pozor na opakování slov.
Samostatná práce - každý si vytvoří svůj  „ujetý recept“, tedy popis přípravy jídla z nesourodých surovin a ingrediencí. Každý z žáků napíše nejméně osm surovin včetně ingrediencí a poté napíše, jak se bude pokrm jmenovat a jak se bude připravovat. Rozsah  popisu pracovního postupu nechám na každém. Následná kontrola a hodnocení proběhne ve škole. Pokud by někdo měl zájem, může mi poslat na můj školní e- mail dříve:) Nezapomínáme na hlasité čtení a opakování slovních druhů. 
 

Matematika: Obsah obdélníku a čtverce 

Čtverec je pravidelný čtyřúhelník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé. Obsah čtverce vypočítáme tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran S=a. a (náčrt, zápis, výpočet). Obdélník je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou stejně dlouhé a sousední strany spolu svírají pravý úhel. Obsah obdélníku vypočítáme tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran S=a. b (náčrt, zápis, výpočet). Obsah udáváme v jednotkách obsahu. 
Samostatná práce - učebnice str. 137/2,3, 138/4,6 139/1,2,3
                                    - pracovní sešit str. 37/1,2,3 
 
Vlastivěda: Praha - opakování 
Praha je hlavním městem České republiky. Sídlí zde, prezident, vláda, parlament a řada dalších vrcholných státních úřadů i mezinárodních institucí. Zopakujeme si ( Prahu- hlavní město České republiky, vzdělávací, sportovní a kulturní zařízení, přírodní zajímavosti).
Samostatná práce - učebnice str. 37, 38,39, 40,41,42
                                    - pracovní listy
Ke stažení ZDE a ZDE.
 
Informatika: Základní znalost aktuálních tabulkových editorů Excel, některé standardní funkce tabulkového editoru, výhody a smysl organizace dat v tabulkách. 
Excel patří mezi tabulkové editory, které se používají na práci s daty, jejich analýzu a vyhodnocování a zpracování. Excel je tabulka rozdělena na malá políčka(buňky) do kterých je možné vkládat text, čísla. 
Program se dá spustit několika způsoby pro naši potřebu si ukážeme ten nejzákladnější. Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT EXCEL a kliknutím ho spustíme. Po spuštění Excelu uvidíme na obrazovce jednu velkou tabulku složenou z pravidelné mřížky. Každé políčko mřížky představuje buňku, do které můžeme psát čísla nebo text.  Vodorovný pruh buněk se označuje jako řádek. Svislý pruh buněk se označuje jako sloupec. Díky sloupcům a řádkům má každá buňka svoji unikátní adresu. Adresa buňky je vlastně průsečík řádku a sloupce. 
Samostatná práce - psaní planet Vesmíru do jednotlivých buněk
(Klikneme myší na buňku, ta se silně černě orámuje. Znamená to, že jsme si buňku vybrali a můžeme do ní psát číslice a písmena Když máme text napsaný, stiskneme klávesnici ENTER. Tak text v buňce potvrdíme. Zároveň se pod ní černě orámuje další buňka, do které zase můžeme psát).