Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 30. března do 3. dubna 5. B

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna 5. BČeský jazyk:
Recitace, předčítání
Honil_ se žížal_                    Honil_ se motýl_ ,                                              
kolem velké louže,              od rána si hrál_ ,
žížal_ si zp_ val_,                  točil_ se nad strání, 
že s_ lnice klouže.               chv_l_ nepostál_ . 
 
Přišel_ kočky za m_ škou,     Běhal_ zajíci po stráni, 
dobrý den j_ přál_.                zakopl_ 
Jestl_ b_ prý nechtěla,           a už se kutálel_ . 
že b_ si s n_ hrál_.                                                  ( Josef Balík)
 
Samostatná práce -  Ve větách básně vyhledejte podmět, potom rozhodněte, jakou koncovku napíšete v přísudku. Zdůvodněte pravopis dalších neúplných slov. Verše napište. Vyhledejte všechno podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie. 
-  Opakování - Slovesa - učebnice str. 99/ 1, 2, 3, 4, 5. ( nic neopisovat, stačí doplnit) 
- Vypracovat čtenářský deník
 
Matematika:
Násobení dvojmístným činitelem a dělení dvojmístným dělitelem
Počítání se závorkami 
Samostatná práce - pracovní sešit str. 4/ 1, 2, 3, 4, 5.
                               - pracovní sešit str. 5/ 1, 2, 3, 4. 
Pořadí výpočtů: 
1. krok: Odstranění závorek 
 - závorky odstraňujeme v pořadí: kulaté ( ), hranaté, složené.  
 
2. krok: Násobení a dělení 
 -   násobíme a dělíme v tom pořadí, jak je napsáno       ( pořadí můžeme měnit jen u násobení, nikoliv u dělení ). 
 
3. krok: Sčítání a odčítání
   - sčítáme a odčítáme v daném pořadí 
 - pořadí můžeme měnit jen u sčítání, u odčítání to nelze 
 - příklady řešíme postupně, po malých krocích
 - vždy provedeme jen jeden početní úkon
 
Vlastivěda:
ČŘ - součást společenstva hospodářsky vyspělých států
Evropská unie (EU)
Česká republika je průmyslově vyspělý stát. V naší zemi jsou významné naleziště, uhlí, vápence a kaolinu. Ve světě je rozšířené naše sklo, porcelán a keramika. Dobře se prodává český chmel, pivo a osobní automobily. Náš stát musí dovážet hlavně ropu, zemní plyn, a suroviny pro chemický průmysl.
V České republice jsou vhodné podmínky i pro zemědělství. 
Evropská unie (EU) je společenství evropských zemí. Hlavním cílem EU je spolupráce zemí Evropy. 
Samostatná práce - učebnice str. 43, 44.
                                - pracovní list (ke stažení ZDE)
 
Informatika: Základní znalost aktuálních tabulkových editorů Excel, některé standardní funkce tabulkového editoru, výhody a smysl organizace dat v tabulkách - opakování.
Excel patří mezi tabulkové editory, které se používají na práci s daty, jejich analýzu a vyhodnocování a zpracování. Excel je tabulka rozdělena na malá políčka(buňky) do kterých je možné vkládat text, čísla. 
Program se dá spustit několika způsoby pro naši potřebu si ukážeme ten nejzákladnější. Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT EXCEL a kliknutím ho spustíme. Po spuštění Excelu uvidíme na obrazovce jednu velkou tabulku složenou z pravidelné mřížky. Každé políčko mřížky představuje buňku, do které můžeme psát čísla nebo text.  Vodorovný pruh buněk se označuje jako řádek. Svislý pruh buněk se označuje jako sloupec. Díky sloupcům a řádkům má každá buňka svoji unikátní adresu. Adresa buňky je vlastně průsečík řádku a sloupce. Úprava obsahu buňky Nikdo není neomylný a občas každý z nás musí opravit text nebo číslice, které už jednou do buňky napsal. V tomto případě najedeme kurzorem myši nad buňku (kurzor ve tvaru kříže) a dvakrát na buňku klikneme. Tím se v buňce objeví textový kurzor, který posuneme na potřebné místo.
Označování buňky -  Někdy je potřeba při práci zkopírovat, nebo změnit umístění buňky, řádku nebo sloupce. Prvním krokem je označení toho, co budeme kopírovat nebo přesouvat. Buňku označíme kliknutím a objeví se známé tučné označení buňky. Znamená to, že s buňkou můžeme pracovat.
Samostatná práce - napsat seznam spolužáků ve třídě  do jednotlivých buněk
(Klikneme myší na buňku, ta se silně černě orámuje. Znamená to, že jsme si buňku vybrali a můžeme do ní psát číslice a písmena Když máme text napsaný, stiskneme klávesnici ENTER. Tak text v buňce potvrdíme. Zároveň se pod ní černě orámuje další buňka, do které zase můžeme psát).  
 
Miláčci, moc vás zdravím:) Opatrujte se a těším se na Vás!!! 
 
S pozdravem 
M. Marešová