Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 8. června

Učivo na týden od 8. červnaČeský jazyk: Závěrečné opakování

Samostatná práce  -  učebnice str. 143/, 1, 2, 3, 4, 5. 

                                     - pracovní sešit str. 74/ Vývoj plachetnic - napiš jako diktát
                            
Čtení -  čtení vlastních titulů – vyprávění na základě vlastní četby


Matematika: Desetinná čísla - sčítání, odčítání. 

Desetinná čísla sčítáme podobně jako přirozená čísla. Sčítáme vždy celá čísla s celými čísly, desetiny s desetinami, setiny se setinami,.. V součtu vždy vyznačíme desetinnou čárku. Desetinná čísla odčítáme podobně jako přirozená čísla. Odčítáme vždy celá čísla od celých čísel, desetiny od desetin, setiny od setin, .. V rozdílu vždy vyznačíme desetinnou čárku.
Nezapomeň: Při písemném sčítání a odčítání desetinných čísel zapisujeme čísla tak, aby číslice stejných řádů byla vždy pod sebou. Ve výsledku vyznačíme správně desetinnou čárku.   

Samostatná práce - pracovní sešit str. 17/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   

                                                             str. 18/8, 9, 10, 11, 12, 13.  

 

Vlastivěda: Cestujeme po Evropě. 

Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Víc než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující pevninu je spojeno v jeden velký světový oceán. Jeho součástí je pět oceánů: Severní ledový, Tichý, Atlantský, Indický a Jižní oceán. Nad hladinu světového oceánu vyčnívá pevnina. Pevnina netvoří souvislou plochu. Oceány ji oddělují na několik částí. Části pevniny nazýváme světadíly. Pevninskou část Země tvoří 7 světadílů. Největším z nich je Asie, dále podle velikosti následují: Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. 

Obyvatelé Evropy využívají volný čas k poznávání jiných zemí a života jejich obyvatel. V Evropě bychom mohli nalézt několik oblastí, které jsou turisty nejčastěji navštěvovány. 

 

Samostatná práce - učebnice str. 66, 67 - cestujeme po Evropě. 

                                    - pracovní list Evropa.jpg

 

Informatika: Projekt - malovaná abeceda (práce na dva týdny). 

Dospělí často pracují v týmech nebo i samostatně na projektech. I my si vyzkoušíme takovou práci. 

Samostatná práce -  Připravte prvňáčkům učební pomůcku - omalovánky s celou českou abecedou. V programu malování vytvořte obrázky, které budou obsahovat písmeno s obrázkem. (například K - květina, A - auto). Myslete také na to, aby se obrázek dal snadno nakreslit a aby se z něj dalo první písmenko poznat.