Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > První stupeň > 5. B > Učivo na týden od 18. května

Učivo na týden od 18. květnaČeský jazyk: Řeč přímá a nepřímá.  
Přímá řeč uvádí doslova, co řekl mluvčí. Najdeme ji v těch místech textu, kde dochází k rozhovoru mezi dvěma nebo několika osobami. Uvádí nám projev každé osoby tak, jak byl pronesen. Přímou řeč dáváme do uvozovek. Na konci přímé řeči děláme tečku, otazník nebo vykřičník. U přímé řeči může stát uvozovací věta. Uvozovací věta vyjadřuje, kdo řeč pronesl. Uvozovací věta může stát před přímou řečí nebo za ní nebo bývá do přímé řeči vložena. Přímou řeč lze převést na nepřímou řeč. Nepřímá řeč podává informaci o tom, co někdo řekl. Nepoužíváme u ní uvozovky ani dvojtečku. 
Samostatná práce  -  učebnice str. 140/1, 2.  Přímá a nepřímá řeč 
                                     - pracovní sešit str. 72/1, 2, 3.  
                            
Čtení -  čítanka str. 144, 145 - JULIE A PEČENÍ KROCANI- hlasité čtení 

Matematika: Poznáváme tělesa - krychle a kvádr.  
Krychle - 
je těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců, má 8 vrcholů, 6 shodných stěn, které mají tvar čtverce, 12 hran, které jsou tvořeny úsečkami stejné délky
Kvádr -  
je těleso, jehož stěny tvoří šest obdélníků, případně čtyři obdélníky a dva čtverce, má 8 vrcholů, 6 stěn, které mají tvar obdelníku, každé dvě protější stěny jsou shodné, 12 hran tvořených úsečkami, z nichž vždy 4 mají stejnou délku
Jehlan - jehlany jsou tělesa, jejichž stěny tvoří jeden mnohoúhelník a trojúhelníky
Hranol -  hranoly jsou tělesa, jejichž stěny tvoří dva shodné mnohoúhelníky a čtyřúhelníky
Kužel -  tvoří kruhová podstava a plášť
Válec -
 je tvořen dvěma shodnými podstavami ve tvaru kruhu a pláštěm 
Koule - 
 je dána středem a poloměrem nebo průměrem
 

Samostatná práce - pracovní sešit str. 40/1, 2, 3, 4, 5.                                                             
                                                             str. 41/1, 2, 3, 4, 5, 6.

 
Vlastivěda: Evropa - jeden ze světadílů
Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Víc než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující pevninu je spojeno v jeden velký světový oceán. Jeho součástí je pět oceánů: Severní ledový, Tichý, Atlantský, Indický a Jižní oceán. Nad hladinu světového oceánu vyčnívá pevnina. Pevnina netvoří souvislou plochu. Oceány ji oddělují na několik částí. Části pevniny nazýváme světadíly. Pevninskou část Země tvoří 7 světadílů. Největším z nich je Asie, dále podle velikosti následují: Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. 

V důsledku odlišného podnebí v jednotlivých podnebných pásech se vytvořily oblasti, kde se vyskytují typické rostliny a živočichové. Krajinu na severu Evropy nazýváme tundrou, ještě severněji polární pustinou. Převážnou část povrchu Evropy pokrývají lesy. Na jihovýchodě Evropy nalezneme travnaté stepi, z nichž je část přeměněna v pole. Kolem Středozemního moře je subtropická krajina.  
 
Samostatná práce - učebnice str. 60,  61, 62 - Evropa - podnebí, rostliny a živočichové
                                   - pracovní listy: podnebí.jpg a rostliny a živočichové .jpg
 
Informatika: Práce s internetem - prohlížíme webové stránky. 
Je snadné se dostat na stránku, když víme, jak se jmenuje. Jak ale zjistit, na které stránce je povídání o domácích zvířatech, o sopkách, o oblíbeném hokejovém klubu nebo zpěvákovi? K tomu slouží vyhledávání. Když do řádku adresy napíšeme něco jiného než adresu, místo webové stránky se zobrazí seznam, v němž jsou vypsané odkazy, které počítač vyhledal a souvisí s napsaným slovem. Pak si můžeme vybrat, na který odkaz klikneme a kterou stránku ze seznamu si prohlédneme. Místo psaní do řádku adresy můžeme napsat stránku vyhledávače, například google.cz. Vyhledávací řádek se pak zobrazí uprostřed stránky. Řádek adresy funguje také jako vyhledávací řádek. Chceme- li něco vyhledat, musíme vymyslet vhodné slovo. To napíšeme do řádku adresy. 

Samostatná práce
1. Zjistěte internetovou adresu Vaší školy. Které informace jsou užitečné pro Vás a které pro rodiče? Najdi takové. Má web Vaší školy nabídku? 
2.  Podívej se na novinky pro dospělé na www.idnes.cz a www.novinky.cz. Zjisti, které zprávy najdeš v obojích internetových novinkách. Jsou to důležité zprávy?
3. Prohlédni si dětský internetový portál Alík. (www.alik.idnes.cz.) Najdi v něm kvízy a jeden si zahraj. 
 
 
Mějte se moc hezky a snažte se pracovat každý den trošku. Budu mít radost:) 
                                                      Michaela Marešová