Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Do školy od 25. května!

Do školy od 25. května!Pravidla docházky žáků 1. stupně od 25. května

 

A) Přihlášení

Zákonní zástupci mají možnost přihlásit své děti k docházce do školy nejpozději do 18. 5. 2020.
Přihlášku k docházce do školy se sdělením, zda bude žák 0. – 3. třídy ve škole i odpoledne, zašlete na tuto adresu: skupiny@zsvrsovicka.cz
Další možností je vhodit vyplněnou přihlášku do schránky školy, případně si ji do 18. 5. 2020 vyzvednout k vyplnění ve vrátnici školy.
Ve vrátnici školy bude k dispozici i ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které musí podepsat zákonní zástupci a které budou žáci odevzdávat při vstupu do školy 25. 5. 2020.

 

B) Vstup do školy

Kromě zmíněného čestného prohlášení žák také musí mít při příchodu do školy dvě roušky (jednu na obličeji, druhou čistou v igelitovém pytlíku). Bez toho nebude do školy vpuštěn.
Doprovod žáka nemá povolen vstup do budovy školy.
Při změně zdravotního stavu jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit vedení školy.
Při nepřítomnosti žáka ve škole jsou zákonní zástupci povinni jej neprodleně telefonicky omluvit a sdělit důvod nepřítomnosti.
Po příchodu do školy bude žákům změřena teplota a po přezutí si umyjí a vydezinfikují ruce.

 

C) Organizace výuky
Pro žáky 0. – 3. ročníku bude umožněn pobyt ve škole od 7:30 – 16 hodin.
Pro žáky 4. a 5. ročníku bude umožněn pobyt ve škole od 7:30 – 12 hodin.

Žáci budou rozděleni do skupin maximálně 15 žáků. Skupiny 0. – 3. ročníku budou rozděleny podle nahlášeného odchodu žáků, takže není předem dáno, že zůstanou zachovány v jedné skupině žáci z jedné třídy, ani to, že s nimi bude jejich třídní učitelka. Složení skupin bude neměnné do konce školního roku. Dohled nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky školy. Rozdělení do skupin se uskuteční až po přihlášení žáků, tj. 18. 5. 2020.

Žáci mají možnost se i nadále vzdělávat distančně, ve škole budou vypracovávat úkoly zadané jednotlivými vyučujícími pro distanční výuku za pomoci pedagogického pracovníka školy.
Přestávky budou určeny tak, aby se žáci z jednotlivých skupin mezi sebou nesetkali.
Pokud se u žáka během pobytu ve škole vyskytnou zdravotní problémy, bude izolován od ostatních a zákonní zástupci budou okamžitě informováni, aby si pro něj neprodleně přijeli. Více se dozvíte z dokumentu Pravidla pro pobyt ve škole
Stravování bude zajištěno.

Všechny žáky i pedagogy musíme v současné epidemiologické situaci chránit, proto porušení hygienických pravidel bude důvodem k ukončení docházky do školy a žák bude nadále vzděláván distančně.

 

Ještě jednou vše potřebné ke stažení:

 

Docházka od 25. května

 

Pravidla pro pobyt ve škole

 

Čestné prohlášení

 

Přihláška