Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Jak proběhne zápis?

Jak proběhne zápis?Z důvodu epidemiologických opatření se zápis na školní rok 2020/2021 omezí pouze na administrativní úkony a proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. 

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, žádosti o odklad školní docházky či žádosti o přijetí do přípravné třídy budou přijímány:

  1. elektronicky od 1. do 8. dubna 2020 na adrese zapis@zsvrsovicka.cz (na tuto adresu zašlete prosím email s přílohami)
  2. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky zim3cr5)
  3. poštou (Základní škola, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10)
  4. ve výjimečných případech osobní podání (nutná telefonická 271 746 945 nebo emailová domluva info@zsvrsovicka.cz)

Potřebné dokumenty k přijetí dítěte (minimálně 2 přílohy - 1. + 2.):
1. Žádost o přijetí k povinné školní docházce - stáhněte si zde: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.docx
2. Rodný list dítěte (naskenovaný nebo ofocený)
3. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky (minimálně 3 přílohy - 1. + 2. + 3.):
1. Žádost o odklad školní docházky - stáhněte si zde: Zadost_odklad.docx
2. Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky - kopii
3. Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky - kopii
4. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty k přijetí do přípravné třídy:
1. Žádost o přijetí do přípravné třídy - stáhněte si zde: Žádost o přijetí do přípravného ročníku.docx
2. Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení do přípravné třídy – pokud je toto doporučení zvláštním listem papíru (v praxi je někdy na stejném listu, jako doporučení k odkladu)
3. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.
Poslední den pro zahájení správního řízení pro přijetí k základnímu vzdělávání je 8. 4. 2020, pro přijetí do přípravné třídy 5. 5. 2020. Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu se bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

 

Všechny důležité informace přehledně ke stažení ZDE.