Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Bálintová Jarmila > Český jazyk 6. B

Český jazyk 6. BKonec školního roku

Milí žáci a rodiče,
v tomto týdnu si děti mohou otestovat své znalosti. V testu najdou shrnutí učiva,které měly zvládnout za 2.pololetí.Pokud budete chtít, mohu Vám poslat řešení s vyhodnocením a sami si test opravíte. Můžete mi napsat, co umíte nebo naopak, čemu jste neporozuměli.
Chtěla bych mnohým z vás poděkovat za úsilí a pracovitost. Cením si, že jste se sami nebo s pomocí rodičů učili, posílali vypracované úkoly. Chápu, že učení na dálku je obtížné, bylo plné úskalí,ale většina z vás učivo zvládla. Chválím vás za vaši snahu, ta se cení.
Rodičům děkuji, že vám pomáhali, věnovali vám čas a energii, posílali vypracované úkoly.


Na začátku nového školního roku budeme opakovat, dovysvětlíme si a procvičíme učivo.Chtěla bych vás tímto požádat,abyste si uschovali všechny sešity, včetně pracovních z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a občanské výchovy.


Dále bych vás chtěla poprosit, abyste (žáci 6.B) donesli do školy všechny učebnice a žákovskou knížku, vybírat budu v pondělí 15.6. od 8:00 - 11.00 hod., zároveň si můžete vyprázdnit šatní skříňku.

Vaše třídní učitelka Jarmila Bálintová

Sebehodnocení

Skladba -závěrečný test

Závěrečný literární test 6.ročník

Učivo na týden od 8. června

Skladba:

Určování vět hlavních a vedlejších
Udělej zápis z učebnice str. 86, tabulka 1. a 2. odstavec Věta hlavní (H), Věta vedlejší (V).
Nastuduj video o určování vět hlavních a vedlejších
https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc 
Písemně do školního sešitu udělej cv. 2/ str.86, podtrhni přísudky, ve vedlejší větě barevně podtrhni spojovací výraz.
1.H                                 2.H
Jindřich odešel domů,my jsme však fotbal hráli dál.
1.H                    2.V
Požádala nás, abychom mlčeli.
cv. 3/ str.86 , do sešitu pište hned souvětí, určete hlavní a vedlejší věty.
1.V                                    2.H
Když bylo teplé počasí,chodili jsme se koupat.

 

Literatura:
Vojtěch Steklač: Velké Boříkovy lapálie
Velké Boříkovy lapálie-PL.pdf
Přečti ukázku,splň úkoly, pracovní list ofoť a pošli na můj mail.

 

Učivo na týden od 1. června

Skladba:
Rozvíjející větné členy – opakování, vyplň PRACOVNÍ LIST Rozvijející větné členy 6.B.pdf,ofoť a pošli na mou mailovou adresu
Věta jednoduchá a souvětí – prostuduj si PREZENTACI Věta jednoduchá a souvětí.pdf, opiš si do školního sešitu z pracovního sešitu str.72/ tabulku, dále si opiš zápis
Spojovací výrazy (Nezapomeň vždy napsat nadpis.)
Věty v souvětích se často spojují zvláštními slovy, tzv. spojovacími výrazy. Spojovací výrazy jsou buď spojky, vztažná zájmena nebo příslovce.


spojky- a, i, ani, nebo, že, proto,aby, ale, avšak...
vztažná zájmena – kdo,co, jaký, který, čí, jenž
příslovce – kde, kdy, kam...


Vysvětlení najdeš ve videu https://www.youtube.com/watch?v=4tFdphdXsi0 
Pracovní sešit str.72/ cv.1,podtrhni ve větách přísudky vlnovkou, na linku za větou jednoduchou (VJ) nebo souvětím (S) napiš zkratku.

 

Literatura:
Eduard Štorch – Lovci mamutů
Přečti si nejprve Lovci mamutů ČETBA, potom splň úkoly v PRACOVNÍM LISTU-Lovci mamutů, pošli na mou mailovou adresu.
Režisér Jan Schmidt vytvořil v 70.letech minulého století volnou trilogii knih Eduarda Štorcha. První část se nazývá „Osada Havranů“, prostřední „Na veliké řece“, závěrečná „Volání rodu“.
https://www.youtube.com/watch?v=ltPqh64OHp4 

 

Lovci mamutů-četba 1.pdf

Lovci mamutů-četba 2.pdf

Lovci mamutů PL.pdf

 

Učivo na týden od 25. května

Skladba:
Grafické znázornění věty jednoduché
Prostuduj v učebnici str.81, do školního sešitu si napiš nadpis „Grafické znázornění věty jednoduché“ a opiš si poslední příkladovou větu a obkresli graf této věty (Malému Petrovi…),používej pravítko. Dále prostuduj tabulku z učebnice str. 82.
Podívej se na komentované vysvětlení „Grafické znázornění věty jednoduché“
https://www.youtube.com/watch?v=EMAWSpO2TEU 
Písemně do školního sešitu z učebnice str. 82/ cv. 1, 3 -opiš větu, doplň a udělej graf, potom druhou větu atd., ve cv.3 nadepiš nad každé slovo slovní druh (číslo) a podtrhni základní skladební dvojice (podmět = Po rovnou čarou
a přísudek = Pk vlnovkou), udělej graf ke každé větě.
Ofocená cvičení ve školním sešitu, prosím, ofoť a pošli na mou mail adresu.

 

Literatura a sloh:
Dobrodružná literatura
Mark Twain- Dobrodružství Toma Sawyera
Prostuduj si prezentaci https://slideplayer.cz/slide/2748260/ 
Splň úkoly podle pokynů (četba, dopis a otázky) v PRACOVNÍM LISTU- Hrdina Tom.pdf. Na práci z literatury a slohu máš 14 dnů do 5.6.
Páni kluci je dětský film natočený režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou v roce 1975 podle knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera.
https://prehraj.to/pani-kluci-1975-cssr-film/5c53960acb86a 

 

Učivo na týden od 18. května

Skladba:
Větné členy – opakování
Můžeš procvičovat a opakovat základní a rozvíjející větné členy:
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny 
https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-vetne-cleny/ 
Pokud nemůžeš procvičovat on line, opakuj v pracovním sešitu str.73
Vypracuj PRACOVNÍ LIST – Větné členy PL.pdf - pošli do 22.5.

 

Literatura:
Dobrodružné romány a povídky
Prostuduj PREZENTACI – Dobrodružná literatura.pdf
Přečti a odpověz v PRACOVNÍM LISTU Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu PL.pdf
Pracovní list vlož do složky.
Můžeš se podívat na filmové zpracování https://www.youtube.com/watch?v=PKpE_IS1yVc 

 

Učivo na týden od 11. května

 

Skladba:

Příslovečné určení
1.Nejprve si prostuduj PREZENTACI - Příslovečné určení.pdf 
Vysvětlení najdeš také zde https://www.youtube.com/watch?v=mMghwVtn9Es nebo v učebnici str.74
Do školního sešitu si opiš tabulku Příslovečné určení (Pu) z pracovního sešitu str.71.
2. Pracovní sešit str.71/ cv. 12-14, učebnice str. 76/cv. 5-písemně do školního sešitu, můžeš si vyznačit závislost na řídícím členu. Nezapomeň, ptáme se příslovečnou otázkou a řídícím členem, přísudkem: Kdy se vrátili sousedé? Odkud se vrátili?
Vzor: Puč Pum
Sousedé se vrátili včera z dovolené.
Vypracované cvičení 5 ofoť a pošli, prosím, na mou mailovou adresu.

 

Literatura:
Epika : Humoristická literatura
Do literárního sešitu si vlep učební materiál - EPIKA.pdf, pokud nemáš možnost tisku, opiš si do literárního sešitu nadpis Epika a opiš první odstavec + poslední odstavec (román)
PRACOVNÍ LIST – Bylo nás pět PL.pdf
Tentokrát pracovní list nemusíte posílat, pokud jej vypracujete, založte do složky nebo sešitu z literatury.
Pokud se ti ukázka líbila, můžeš se podívat i na zfilmovanou verzi románu
https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-8oDj7nTp84WJRGGyOthD3aZYZz8KIk 

 

 

Učivo na týden od 4. května


Mluvnice a skladba:
Prostuduj Předmět-prezentace.pdf 
Odpověz si na otázky: Na čem závisí předmět (Pt)? Jak se ptáme na předmět ve větě? Kterými pádovými otázkami se nemůžeme ptát na předmět? Kterými slovními druhy může být vyjádřen předmět? Zopakuj si pádové otázky.
Opiš si do školního sešitu tabulku „Předmět (Pt)“ z pracovního sešitu str.70
Procvičuj, udělej písemně cvičení v pracovním sešitu str.70/ 8-11. Nezapomeň, na předměty se ptáme pádovými otázkami (kromě 1. a 5.pádu) a řídícím větným členem. Předměty podtrhni přerušovanou čarou a nadepiš číslo pádu, např. Pt4 = předmět ve čtvrtém pádu.
Vyplň PŘEDMĚT PL.pdf, pošli mailem do 15.5.

 

Literatura:
Bajka v české literatuře
Prostuduj si prezentaci Bajka v české literatuře.pdf, napiš si jméno české spisovatele, který napsal knihu O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách a informace o něm z prezentace do literárního sešitu.
Vyplň pracovní list Bajka v české literatuře PL.pdf

 

Učivo na týden od 27. dubna

Mluvnice a skladba:
Rozvíjející větné členy – přívlastek (Pk)
Prostuduj prezentaci: Přívlastek 6.B.pdf
Písemně cvičení v PS str. 68/cv.1-3, str. 69/cv.4-6
https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny 

 

Literatura:
Ještě jednou bajka – BAJKA-PL.pdf, ten mi pošlete do 1.5.

 

Sloh:
Popis postavy – učebnice str. 123/cv.4 (ústně)
Napište popis svého kamaráda/ kamarádky, nejprve napište osnovu,
nezapomeňte text členit na odstavce. Na tuto slohovou práci máte 14 dnů.

 

Učivo na týden od 20. do 24. dubna

 

Český jazyk 6.b od 20.4..docx

Shoda podmětu s přísudkem -pracovní list.pdf

Shoda přísudku s podmětem-prezentace.pdf

Vlk a jehně -pracovní list.pdf

 

Učivo na týden od 14. dubna


Český jazyk 6.B.docx

Bajky.pdf

Ezopovy bajky.pdf

Pracovní list- personifikace.pdf

Základní větné členy.pdf

 

Učivo na týden od 6. dubna

V tomto týdnu opakování učiva, dokončete si cvičení v pracovní a školním sešitu.

Mluvnice:

Pracovní sešit str. 63/cv.1 – 4

PRACOVNÍ LISTSlovesa-opakování.pdf

 

Literatura :

PRACOVNÍ LISTBáje-opakování.pdf

K opakování využij prezentaci „Báje“ (zveřejněna na webu školy v týdnu 16. – 20.3.2020) a znalostí z četby.

Tento pracovní list neposílejte, slouží jako příprava na písemné zkoušení po návratu do školy.

Doporučuji vám, abyste si zakládali všechny dosud vyplněné pracovní listy do složky.

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

 

Český jazyk 6.B.docx

 Herakles-četba a PL.pdf

 

Učivo na týden od 23. do 27. března

 

Český jazyk 6.B (23.-27.3.).pdf

DAIDALOS A IKAROS-četba,pracovní list.pdf

PREZENTACE- Slovesný čas.pdf

PREZENTACE Slovesný způsob.pdf

PŘEHLED Tvary podmiňovacího způsobu.pdf

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

Mluvnice:
Slovesné tvary určité a neurčité
Procvičujeme češtinu v 6. ročníku (PS), str. 59
Prostuduj tabulku (1.)
str.59/cv.1
Procvičuj a zkontroluj svou práci: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv1.htm

Slovesné tvary jednoduché a složené
Procvičujeme češtinu v 6. ročníku (PS), str. 59
Prostuduj tabulku (2.)
str.59/ cv. 2, 3
Můžeš procvičit a zkontrolovat: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa5.htm
Zopakuj si: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/index.htm

Slovesný způsob
Procvičujeme češtinu v 6. ročníku (PS), str. 60
Prostuduj 1. a 2. tabulku
str. 60/cv.1
Můžeš si procvičit: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob

 

Literatura:
Báje
Do bájí neboli mýtů jsou vtěleny dávné představy lidí o vzniku světa a jeho povaze; o životě bohů; přírodních jevech a jejich příčinách; o člověku, jeho vzniku a jeho pozemském i posmrtném životě atd. Tyto fantaskní příběhy se pokouší určitým způsobem vykládat zmíněné dříve nevysvětlitelné jevy. Jednotlivé mýty postupem času splynuly ve vzájemně spjaté soubory mýtů jednotlivých národních (nebo širších) společenství a tak vznikly mytologie čili bájesloví (řecká, slovanská, germánská atd. mytologie).
Pověst je prozaický útvar zachycující lidové vyprávění odehrávající se v minulosti. Pověst se váže k určité události, osobě, místu či předmětu. Většinou vychází ze skutečné události, která je doplněna o fantaskní prvky. Příběh je tedy zpravidla částečně nebo zcela vybájen, ale „tváří se“ jako naprosto věrohodné vyprávění.

Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti

  • Prohlédni a přečti si prezentaci „ Báje“. Ke stažení ZDE.
  • Přečti si (ke stažení ZDE) nebo poslechni báji „Prométheus“ - https://www.youtube.com/watch?v=1fWvRsUTeWY
  • Vyplň pracovní list s křížovkou „Prométheus“, který si stáhněte ZDE.