Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Bálintová Jarmila > Český jazyk 8. B

Český jazyk 8. BKonec školního roku

V tomto týdnu si můžete otestovat své znalosti. V testu najdete shrnutí učiva za 2. pololetí školního roku. Pokud budete chtít, mohu vám poslat řešení s vyhodnocením a sami si test opravíte. Můžete mi napsat, co umíte nebo naopak, čemu jste neporozuměli.

 

Literární test

Závěrečný test - mluvnice

Závěrečný test - skladba

 

Učivo na týden od 8. června

 

Skladba:
Souvětí souřadné- poměr příčinný (důvodový) a důsledkový
Z učebnice str.60 opiš nadpis z první a druhé tabulky, dále první větu a spojky souřadné z každé tabulky a příkladová souvětí.
Vysvětlení „ Souvětí souřadné – významové poměry“ najdeš https://www.youtube.com/watch?v=IWKIYBzNEBE 
https://www.youtube.com/watch?v=tHonLUncDH8&list=PLJyvl_dXYTiPT6ic-DQsb4wP_VvRgnG4R&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=_luAgs6vuuU&list=PLJyvl_dXYTiPT6ic-DQsb4wP_VvRgnG4R&index=6 
Písemně doplň cvičení v pracovním sešitu str. 70-71/ cv. 12-16

 

Literatura:
Drama – Jaroslav Vrchlický
Prostuduj, přečti, zapiš do sešitu a vypracuj úkoly, odpovědi k ukázce
PRACOVNÍ LIST - Noc na Karlštejně
Splněné úkoly z pracovního listu pošli na mou mailovou adresu.

 

Učivo na týden od 1. června

Skladba:

Souvětí souřadné – poměr vylučovací
Zapiš do školního sešitu a prostuduj v pracovním sešitu str.69/ 1. a 2. tabulku, písemně PS str.69/cv.7 a 8.
Souvětí souřadné- poměr příčinný (důvodový) a důsledkový
Zapiš do školního sešitu a prostuduj v pracovním sešitu str.69/3. tabulku,
písemně PS str.69-70/cv.9-11.

 

Literatura:
Prostuduj PREZENTACI J.K.Tyl, do sešitu opiš „zápis“.
Přečti si PRACOVNÍ LIST- Fidlovačka, na otázky odpověz do literárního sešitu a odpovědi ofoť, pošli na mou mail adresu.

 

Učivo na týden od 25. května


Mluvnice - skladba:
Učebnice str. 58 – 59 prostuduj Poměr stupňovací a odporovací, do školního sešitu si opiš nadpis ( k nadpisu připiš symbol, tj. schůdky =poměr stupňovací a poměr odporovací x) z každé tabulky si opiš první větu (charakteristiku) a opiš spojky ( sloupec vlevo, tučné písmo).
Pracovní sešit str. 67- 68/ B. Poměr odporovací, C. Poměr stupňovací

 

Literatura:
Oscar Wilde – Slavík a růže
Prostuduj si PREZENTACI – Oscar Wilde-prezentace, přečti si pohádku a vyplň PRACOVNÍ LIST – Slavík a růže
https://www.youtube.com/watch?v=GoJZDADfCpM 
Vyplněný pracovní list ofoť a pošli jako přílohu na mou mail adresu do 29.5.

 

Učivo na týden od 18. května

 

Mluvnice - skladba:
Souvětí podřadné – opakování
PRACOVNÍ LIST – Souvětí podřadné
Tento pracovní list pošli na mou adresu 22.5.
Souvětí souřadné – poměr slučovací
Nastuduj PREZENTACI – Souvětí souřadné
Pracovní sešit str.67: opiš nadpis – Souvětí souřadné, opiš první tabulku
nadpis A. Poměr slučovací, opiš druhou modrou tabulku
Udělej cv. 1, 2 / str.67

 

Literatura:
Nastuduj PREZENTACI – Moliére
Přečti a vyplň PRACOVNÍ LIST – Lakomec
Pošli na mou adresu do 22.5.

 

Učivo na týden od 11. května

 

Mluvnice-skladba:
Souvětí podřadné- shrnutí učiva
Učebnice: písemně str.53/ cv.7 a+b doplňte hlavní věty, nad spojovací výraz nadepište slovní druh, za souvětí napiš druh vedlejší věty
Vzor:
1 H                             2 V
Strýc nám oznámil, že(8) se teta vrátí v pátek.       Předmětná
Písemně str.53/ cv.8 do školního sešitu.
Pracovní sešit: str.66/ Test- souvětí podřadné – procvičuj, příští týden bude opakování s PL

 

Literatura:
Drama
Prostuduj PREZENTACI – Drama
Přečti si UKÁZKU - Romeo a Julie-ukázka
Vyplň PRACOVNÍ LIST – Romeo a Julie

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/54/27/71/romeo_a_julie.pdf  kniha
https://www.youtube.com/watch?v=rsDTywJ0RBk audio

 

Učivo na týden od 4. května


Mluvnice-skladba:
Prostuduj si Druhy vedlejších vět, v učebnici str.51 oddíl Druhy vedlejších vět.
Písemně udělej cvičení v pracovním sešitu str. 65/ cv. 8 – 12
Z učebnice str.52 / cv. 2, cv.4, napiš čitelně cvičení na papír, vyfoť nebo můžeš napsat na počítači. Ve cvičeních podtrhni vedlejší větu, zakroužkuj spojovací výrazy, urči slovní druh spojovacího výrazu a označ vedlejší větu (V) a hlavní větu (H).
      V                                         H
Př. Kdo (3) jinému jámu kopá, sám do ní padá.


Pošli (cv. 2, 4) jako přílohu do 8.5. na jarmila.balintova@zsvrsovicka.cz

 

Litetarura:
Malý princ- Antoine De Saint-Exupéry
Prostuduj si Antoine de Saint-Exupery-prezentace, udělej si zápis do literárního sešitu.
Přečti si ukázku a vyplň pracovní list Malý princ - PL pošli do 8.5. mailem na mou adresu.
Zde najdeš celou knihu http://www.fatym.com/abcd/k/000152.pdf

 

Učivo na týden od 27. dubna

Mluvnice:
Souvětí
Prostudujte PREZENTACI-Souvětí - Souvětí.pptx, učebnice str.50/cv. 3-opište text čitelně do školního sešitu a splň úkoly cv.3 a-c
Pracovní sešit str. 63-64

 

Literatura:
Jaroslav Hašek- Povídka PRACOVNÍ LIST - Povídka- Jaroslav Hašek.pdf
Pracovní list pošlete do 1.5. Kdo z vás bude chtít zaslat PL ve Wordu, napište mi na mail, pošlu.

 

Učivo na týden od 20. do 24. dubna

Český jazyk 8.B 20.4..docx

Básník- pracovní list.pdf

Básník-četba.pdf

Doplněk.pdf

Pracovní list-přívlastek.pdf

 

Učivo na týden od 14. dubna

 

Český jazyk 8.B.docx

Ota Pavel-Jak jsme zahynuli na rybách.pdf

Ota Pavel-prezentace.pdf

Příslovečné určení PL.pdf

Přívlastek.pdf

 

Učivo na týden od 6. dubna

Mluvnice:

Příslovečné určení

1.Prostuduj PREZENTACI- Příslovečné určení.pdf

2.Pracovní sešit str. 50-52/ cv.1-4

3.Procvičovat můžeš na https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovecne-urcenitaké zde najdeš vysvětlení.

 

Literatura:

Přečti si PREZENTACI Eduard Bass.pdf a vyplň PRACOVNÍ LIST Klapzubova jedenactka - PL.pdf

vyplněný pracovní list pošli na jarmila.balintova@zsvrsovicka.cz

Filmové zpracování Klapzubova jedenáctka https://www.youtube.com/watch?v=yhwDB59viZk 

Doplň si všechny úkoly a cvičení z minulých týdnů, vypracované pracovní listy si ukládej do složky.

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

 

Český jazyk 8.B.docx

Podmět a přísudek.pptx

Podmět a přísudek-pracovní list.pdf

POVÍDKA.pdf

Předmět.pptx

Černý kocour- četba.pdf

E.A.Poe.pdf

 

Učivo na týden od 23. do 27. března

Mluvnice:

1. Psaní velkých písmen – pracovní sešit str. 41/ cv. 1-3

Nápověda ke stažení zde: Pravidla psaní velkých a malých písmen-PŘEHLED kopie.pdf

Procvičování https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena

2. Pravopisná souhrnná cvičení - opakování, učebnice str. 49/ cv. 1 -5

3.Skladba – základní větné členy - podmět (Po) a přísudek (Př)

Pracovní sešit str.44- nejprve nastuduj tabulky, doplň cvičení str. 44/ cv. 1 (jazykový rozbor),

str. 45/ cv. 2 - 5

Pracovní sešit str. 46- nejprve nastuduj tabulky, doplň cviční str. 46 – 47 /cv. 1-3

Můžeš procvičovat, najdeš zde i vysvětlení

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek

 

Literatura:

Přečti a vypracuj odpovědi „Epos o Gilgamešovi“: Epos o Gilgamešovi-text s PL.pdf

Máš načteno „Odysseovy cesty“ z knihy E.Petišky Staré řecké báje a pověsti (str.147-183) - ČETBA Eduard-Petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf

Vypracuj pracovní list: Odyssea a Ilias.pdf

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

Mluvnice
Pravopis předpon s-, z-, vz- a předložky s/z :
1. Opakování a procvičování - Český jazyk 8 (učebnice) str. 42 – 45 (ústně nebo na folii)
2. Další možnost procvičování na

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-szvz/
www.umimecesky.cz - předpony s/z

 

Psaní n/nn:
1. Zopakuj si pravidla:
U přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od podstatných jmen, jejichž kořen končí na -n,- ň
»den-denní, stín-stinný«

U přídavných jmen, u nichž výchozí podst. jméno neexistuje, či není užíváno, ale kořen je zakončen na -n:
»povinný, branný«

Jedno n píšeme u příd.jmen odvozených od zvířat kočících na n:
»slon-sloní«

Jedno n píšeme u příd. jmen utvořených od podstatných jmen příponou -ěný:
»hlína – hliněný«

Jedno n - podstatná jména odvozená od přídavných jmen na -ní, -ný příponami -ice, -ík,-ina:
»denní-deník«

Výrazy s nn:

vinná réva (víno, stolní vína)
vinna (žena je vinna)
nevinni (nic neprovedli)
ALE: on je vinen (šťasten)
ranní káva (ráno - počátek dne)
ALE: raná gotika, raná zelenina (časná) 

2. Procvičujeme češtinu v 8.ročníku (PS) str. 39 /cv. 1 -2
3. https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-n-nn

 

Psaní u/ú/ů:
1. Procvičování s vysvětlením pravidel
https://www.umimecesky.cz/cviceni-delka-samohlasek-u-u-u
2. PS str.39

 

Literatura
Hrdinské a rytířské eposy
Pracovní list „Píseň o Rolandovi“ - ke stažení ZDE.
Četba: Odysseovy cesty z knihy Eduarda Petišky „Staré řecké báje a pověsti“