Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Chemie 8. A a 8. B

Chemie 8. A a 8. BDŮLEŽITÉ PRO 8.B!!!:

Od pondělí 15.6. do středy 17.6. v době od 8 do 12 hod. přineste do školy VŠECHNY UČEBNICE a ATLASY (uvnitř - jméno, školní rok) a ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Jarského, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).

Učebnice na další rok se budou rozdávat až v září.

Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data týdenních témat, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení (týden / č. otázky) svých jednotlivých odpovědí. SEŠITY NEVYHAZUJTE!!! Budete je potřebovat při opakování v září a budeme v nich pokračovat v 9. ročníku.

Vysvědčení budou žáci dostávat v pátek 26.6.2020 od 8 do 12 hod. (viz web školy). AK

 

Učivo na 25. týden od 15. do 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-)

Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Další kovy.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím str. 73 a 75.

 
 
DŮLEŽITÉ pro 8.B!!!:
Od 15.6. budou žáci v termínu dohodnutém s vyučujícím vracet VŠECHNY učebnice a atlasy (uvnitř - jméno, školní rok) a žákovské knížky (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).
Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.
Každý žák si může navrhnout jemu vyhovující termín, a pokud to bude v mých možnostech, vyhovím mu. Jinak termín určím sám. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení svých jednotlivých odpovědí. AK
 
Učivo na týden od 8. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, brzy se uvidíme :-) Posílám poslední látku k seznámení a předposlední otázky k opakování. Od 8.6. lze ke konzultacím navštěvovat jednotlivé vyučující (sešity sebou). Podrobnosti viz web školy. AK

opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 72:

24./1. Co jsme se měli naučit o železu?
24./2. Jaké znalosti jsme měli získat o mědi?
24./3. A jaké o hliníku?
 
nová látka: Další kovy, přečíst str. 73-75. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 73 dole a 75 dole.
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK
 
opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 70:
 
23./1. Popiš nejvýznamnější prvek z alkalických kovů.
23./2. Obdobně popiš nejvýznamnějšího zástupce alkalických zemin.
23./3. Jmenuj a zapiš vzorec známé každodenně používané sloučeniny sodíku.
 
nová látka: Nejpoužívanější kovy, přečíst str. 70- 72. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 72 dole.
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 67:
 
22./1. Který druh prvků se využívá jako polovodiče? Jmenuj alespoň dva takové prvky.
22./2. Čím se zvyšuje elektrická vodivost polokovů?
22./3. Jmenuj polokov, jehož sloučeniny jsou velmi jedovaté i karcinogenní.
 
nová látka: Alkalické kovy a prvky alkalických zemin, přečíst str. 68-70. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 70, vypsat nejdůležitější vlastnosti sodíku a hořčíku.
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 65:
 
21./1. Co víš o křemíku? 
21./2. Co to jsou silikony?
21./3. Zjisti, co se nazývá Silicon Valley? (hledej v bočním sloupku na str. 65).
 
nová látka: Polokovy, přečíst str. 66-67. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 67 dole, nakreslit schéma polovodičů s příměsemi str. 66 uprostřed.
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 61 a 63:
 
20./1. Co je benzin, co je nafta?
20./2. Podle čeho posuzujeme kvalitu benzinu?
20./3. Zejména jaké látky se uvolňují do ovzduší při spalování benzinu a nafty, čím se je snažíme omezovat?
 
nová látka: Křemík, přečíst str. 64-65. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 65 dole.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Benzin a nafta - přečíst str. 60-63, zapsat benzin (str. 60, odstavec uprostř.) a nafta (str. 61, odstavec uprostř.), zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 61 dole a 63 dole.
 
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!! AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména shrnutí str. 59:
 
18./1. Znázorni vzorec a zapiš molekulový vzorec benzenu a toluenu.
18./2. Znázorni vzorec a zapiš molekulový vzorec naftalenu.
18./3. Z čeho zejména se vyrábějí areny a k jakému používání jsou určeny toluen a naftalen?
 
 
Učivo na týden od 20. dubna 
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 57:
 
17./1. Co jsou alkeny, který je z nich nejznámější?
17./2. Co jsou alkyny, k čemu se nejznámější z nich používá?
17./3. Může existovat alken odvozený od methanu a proč?
 
nová látka: Aromatické uhlovodíky, přečíst str. 58-59. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 59 dole., zakreslit dva způsoby, jak znázornit aromatický cyklus (str. 58 nahoře).
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 54-55:
 
1. Co to jsou alkany?
2. Kolikavazný je atom uhlíku v řetězcích uhlovodíků?
3. Jaký je obecný molekulový vzorec alkanů? Zkus napsat molekulové vzorce alkanů na str. 54 dole.

nová látka: Alkeny, alkyny, přečíst - str. 56-57. Zakreslit strukturní, racionální, molekulový vzorec a název (příslušný alkan, alken, alkyn) - str. 56 - uprostřed. Zapsat výpis ze shrnutí str. 57 dole.
 
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK

P.S. Pí uč. Marková (DrV) žádá žáky 8.A a 8.B ze své skupiny, aby ji neprodleně informovali, jak plní zadané úkoly!
 
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny.
Čas běží! Děkuji. AK

opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 52-53:
 
1. Co je uhlí?
2. Jaké jsou druhy uhlí, kdy vznikly a jaký mají obsah uhlíku?
3. Kde se který druh uhlí v ČR zejména těží (dvě oblasti)?

nová látka: Uhlovodíky, methan, přečíst - str. 54-55. Zakreslit strukturní, molekulový, racionální vzorec a název (methan, ethan,...) - str. 54 - dolní polovina. Zapsat výpis ze shrnutí str. 55.
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Uhlí, neobnovitelná paliva, přečíst - str. 52-53. Zapsat výpis ze shrnutí str. 53.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Kyselost, zásaditost, str. 48-49.
  • dále: Uhlík, str. 50-51, přečíst, zapsat výpis ze shrnutí str. 51.