Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Chemie 9. A

Chemie 9. AUčivo na 25. týden od 15. do 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-)

Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Neušlechtilé a ušlechtilé kovy.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím str. 69.

 
Učivo na týden od 8. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, brzy se uvidíme :-) Posílám poslední látku k seznámení a předposlední otázky k opakování. Od 8.6. lze ke konzultacím navštěvovat jednotlivé vyučující (sešity sebou). Podrobnosti viz web školy. AK
 
opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 67:

24./1. Co je to elektrolýza?
24./2. Jaké reakce probíhají na elektrodách, zejm. na anodě a na katodě?
24./3. Při čem elektrolýzu využíváme?
 
nová látka: Neušlechtilé a ušlechtilé kovy, přečíst str. 68-69. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 69 dole, nakreslit obr. reakcí prvků se vzduchem a vodou (str. 68 nahoře) a Beketovovu řadu napětí kovů (str. 68 dole).
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 65:
 
23./1. Co je to koroze?
23./2. Čím je koroze způsobována?
23./3. Jak se bráníme proti korozi kovů?
 
nová látka: Elektrolýza, přečíst str. 66-67. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 67 dole, nakreslit obr. principu elektrolýzy str. 66 uprostřed.
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 63:
 
22./1. Co je z chemického hlediska hoření?
22./2. Jaké jsou tři podmínky vzniku hoření (viz str. 62)?
22./3. Jak účinkují hasicí prostředky? Vypiš druhy hasicích přístrojů (str, 127 - tabulka, levý sloupec).
 
nová látka: Koroze, přečíst str. 64-65. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 65 dole, zapsat chem. reakci (Fe + O + H2O) str. 65 nahoře, pojmenuj vzniklou sloučeninu.
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 61:
 
21./1. Co to jsou redoxní děje?
21./2. Popiš redukci.
21./3. Popiš oxidaci.
 
nová látka: Hoření, přečíst str. 62-63. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 63 dole, zapsat dvě chem. reakce (Fe + O) a (Fe + Cl) - str. 63 nahoře, pojmenuj vzniklé sloučeniny.
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 59:
 
20./1. Uveď čtyři způsoby, jak zvýšit rychlost chemické reakce.
20./2. Které další dva faktory mohou někdy ovlivnit zmíněnou rychlost chemických reakcí?
20./3. Proč v uhelných dolech hrozí riziko samovznícení (nebo i výbuchu) uhelného prachu? (návod - obrázky z minule - str. 59 vpravo nahoře)
 
nová látka: Redoxní reakce, přečíst str. 60-61. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 61 dole, zapsat dvě chem. reakce Zn (a CaCO3) s HCl - str. 60 uprostřed a třetí reakci Fe + CuSO4 - str. 61 nahoře.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Jak urychlit chem. reakce - přečíst str. 58-59 nahoře, zakreslit dva čtverečky str. 59 vpravo nahoře, zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 59 dole.
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!! AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména shrnutí str. 57:
 
18./1. Co je látková koncentrace?
18./2. Jak se značí a jakou má jednotku?
18./3. Čím můžeme v této souvislosti zvýšit rychlost chemické reakce? Proč to pomůže?
 
 
Učivo na týden od 20. dubna 
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 55:
 
17./1. Co to jsou katalyzátory?
17./2. Jakou funkci mají inhibitory a kde se (některé z nich - které) zejm. uplatňují?
17./3. K čemu slouží automobilové katalyzátory?
 
nová látka: Látková koncentrace, přečíst str. 56-57, Zapsat výpisek ze shrnutí str. 57 dole, nakreslit dva obdélníky - Znázornění koncentrace reaktantů - str. 57 nahoře.
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 53:
 
1. Co to jsou enzymy?
2. Jaká je funkce enzymů při chemických reakcích v živých organismech?
3. Kde se enzymy uplatňují v našem životě?

nová látka: Katalyzátory, přečíst - str. 54-55. Zapsat výpis ze shrnutí str. 55.
 
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
 
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK
 
opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 50-51:
 
1. Na čem závisí množství tepla uvolněného nebo spotřebovaného při reakci?
2. Jaká veličina vyjadřuje množství chemických látek? Jakou má jednotku? Jak se obě značí?
3. Co je molární reakční teplo?

nová látka: Enzymy, přečíst - str. 52-53. Zapsat výpis ze shrnutí str. 53.
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Látkové množství, mol, přečíst str. 50-51, zapsat definici molu (str. 51 nahoře + příklady: 1 mol + rovnice), dále zapsat výpis ze tří podbarvených odstavců str. 51.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Exo- a endotermické děje a reakce, str. 48-49.
  • dále: totéž dokončit, náčrt grafů str. 49, shrnutí str. 49.