Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Dějepis 8. B

Dějepis 8. BDŮLEŽITÉ PRO 8.B!!!:

Od pondělí 15.6. do středy 17.6. v době od 8 do 12 hod. přineste do školy VŠECHNY UČEBNICE a ATLASY (uvnitř - jméno, školní rok) a ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Jarského, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).

Učebnice na další rok se budou rozdávat až v září.

Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data týdenních témat, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení (týden / č. otázky) svých jednotlivých odpovědí. SEŠITY NEVYHAZUJTE!!! Budete je potřebovat při opakování v září a budeme v nich pokračovat v 9. ročníku.

Vysvědčení budou žáci dostávat v pátek 26.6.2020 od 8 do 12 hod. (viz web školy). AK

  

Učivo na 25. týden od 15. do 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-)

Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Bachův absolutismus.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. tučně vytištěným textem str. 82.

 

 Učivo na týden od 8. června
 
Od 15.6. budou žáci v termínu dohodnutém s vyučujícím vracet VŠECHNY učebnice a atlasy (uvnitř - jméno, školní rok) a žákovské knížky (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).
Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.
Každý žák si může navrhnout jemu vyhovující termín, a pokud to bude v mých možnostech, vyhovím mu. Jinak termín určím sám. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení svých jednotlivých odpovědí. AK
 
 
opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj str. 77-80:

24./1. Jmenuj aspoň tři vynálezy 19. stol. v dopravě a jejich vynálezce.
24./2. Obdobně v elektřině.
24./3. Obdobně v přírodních vědách.
 
nová látka: Bachův absolutismus, přečíst str. 82. Zapsat (stručně), zejm. tučně vytištěné.
 
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 76:
 
23./1. Jmenuj nejvýznamnější dopravní prostředek 19. století a jeho úspěšného konstruktéra.
23./2. Kdo sestrojil první benzinový motor a kdo první automobil, kdo první naftový motor?
23./3. Jmenuj dva filozofy 19. stol., kteří se snažili vytvořit spravedlivou společnost násilnými prostředky.
 
nová látka: Vynálezy a objevy za průmyslové revoluce, přečíst str. 77-80 a vypsat alespoň deset vynálezů a vynálezců.
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj str. 70-71 a shrnutí str. 71:
 
22./1. Jmenuj dva asijské státy, jež byly donuceny se po polovině 19. stol. otevřít Evropě a USA.
22./2. Které dvě evropské velmoci získaly největší zámořské kolonie?
22./3. Která kolonie byla pro Velkou Británii nejdůležitější a proč?
 
nová látka: Druhá fáze průmyslové revoluce a proměny společnosti, přečíst str. 72-76 a zapsat sedm + pět zdejších mezititulků, vybrat si jeden mezičlánek a stručně si jej vypsat (zejm. tučně uvedené), zapsat též výpisek ze shrnutí str. 76 dole.
 
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj str. 68-69:
 
21./1. Kdo byl a čím se proslavil "Sitting Bull?
21./2. Proč má vlajka USA 13 pruhů,  kolik a proč má v současnosti hvězdiček? (hledej i na str. 33 dole).
21./3. Stručně popiš válku Severu proti Jihu.
 
nová látka: Asijské státy, koloniální říše evropských států, přečíst str. 70-71. Vypsat jen v heslech tučně vyznačené pojmy z těchto stránek, stručně vypsat zápisek ze shrnutí str. 71 dole. 
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 67:
 
20./1. Kdo a kdy zrušil v Rusku nevolnictví?
20./2. Kdo, proti komu, kdy, bojoval v Krymské válce?
20./3. Od kdy, a které státy, vznikaly po povstáních na Balkánském poloostrově?
 
nová látka: USA, přečíst str. 68-69. Vypsat jen v heslech tučně vyznačené pojmy z těchto stránek, zejm. Rozpory a občanská válka mezi Severem a Jihem.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Rusko, Turecko - přečíst str. 66-67, zapsat zde tučně vytištěné pojmy, zapsat stručný výpisek ze druhé poloviny shrnutí str. 67 dole.
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!! AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména str. 64-66:
 
18./1. a) Jak se nazývá období největšího rozmachu britské monarchie? b) A proč?
18./2. a) Který z italských států sjednotil Itálii? b) Kdy? c) Jak se na tom podílel Giuseppe Garibaldi?
18./3. a) Který z německých států sjednotil Německo? b) Po válkách kdy a s kterými státy se mu to podařilo? c) Kdo to byl Otto von Bismarck?
 
 
Učivo na týden od 20. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj str. 60-62:
 
17./1. O co zejména usilovali v r. 1848 vzbouřenci v Itálii a v Německu?
17./2. Jak dopadlo červnové povstání r. 1848 v Praze?
17./3. Co bylo pozitivním výsledkem revoluce r. 1848 v habsburské monarchii?
 
nová látka: Evropa ve 2. polovině 19. století, přečíst str. 64-66 nahoře. Vypsat jen v heslech tučně vyznačené pojmy z těchto stránek.
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 60-61:
 
1. V kterých evropských zemích proběhla revoluce r. 1848? Jaké byly hlavní revoluční požadavky?
2. Jaké požadavky byly zaslány císaři ze shromáždění ve Svatováclavských lázních v Praze?
3. Co zejm. požadoval sjezd zástupců německých států ve Frankfurtu nad Mohanem?
 
nová látka: Slovanský sjezd a pražské červnové povstání 1848, přečíst - str. 62 včetně shrnutí dole. Zapsat jen v bodech na str.62 tučně vytištěné. Též jen v bodech výpisek ze shrnutí.
 
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK

P.S. Pí uč. Marková (DrV) žádá žáky 8.A a 8.B ze své skupiny, aby ji neprodleně informovali, jak plní zadané úkoly!
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK

opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 58-59:
 
1. Jakou vládu zavedl František II.? Jak říkáme období, kdy vládl?
2. Co brzdilo rozvoj tovární výroby a obchodu?
3. Jaké požadavky měli čeští vlastenci na změny ve společnosti?
4. - 6. Otázky a)-c) "Sova 6" str. 59 dole.
 
nová látka: Bouřlivý rok 1848, přečíst - str. 60-61. Zapsat zejm. tučně vytištěné str. 60-61, též "vidličky" Revoluce v Evropě v r. 1848 (str. 60 nahoře) a "vidličky" Požadavky české petice (str. 61 nahoře).
 
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Habsburská monarchie do r. 1848, přečíst str. 58-59, zapsat zejm. tučně vytištěné, též panovníky str. 58 nahoře.

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Revoluce v dopravě, str. 54-55.
  • dále: dokončit První fáze prům. rev. v českých zemích, str. 56-57, přečíst, zapsat zejm. tučně vytištěné.