Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Fyzika 7. A

Fyzika 7. AUčivo na 25. týden od 15. 6. do středy 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-)

Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Vlastnosti plynů.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím str. 81.

 
 
Učivo na týden od 8. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, brzy se uvidíme :-) Posílám poslední látku k seznámení a předposlední otázky k opakování. Od 8.6. lze ke konzultacím navštěvovat jednotlivé vyučující (sešity sebou). Podrobnosti viz web školy. AK
 
opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 78:
 
24./1. Jak zní Pascalův zákon?
24./2. Kde Pascalova zákona využíváme?
24./3. Zkus vypočítat př. 78/1.

nová látka - Vlastnosti plynů, přečíst str. 80-81. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 81, nakreslit obr. str. 80 vlevo nahoře.
 
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 76:
 
23./1. Co platí pro hustoty ponořeného tělesa a kapaliny, jestli těleso a) klesá ke dnu? b) potápí se?
23./2. A jak to je s hustotami v případě, když se těleso v kapalině vznáší?
23./3. Přibližně jaká část plovoucího ledu je ponořena pod hladinou a jaká část vyčnívá z vody?

nová látka - Pascalův zákon, přečíst str. 77-78. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 78 dole, nakreslit obr. str. 78 nahoře.
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 74:
 
22./1. Jak zní Archimedův zákon?
22./2. Napiš vzorec pro vztlakovou sílu a zapiš, co značí jednotlivá písmena.
22./3. Co využívají ryby (i další vodní živočichové) ke změně hloubky?

nová látka - Plavání těles, přečíst str. 75-76. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 76.
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 72:
 
21./1. Co je principem "spojených nádob"?
21./2. Kde se zejména tento princip využívá?
21./3. K čemu slouží zdymadlo?

nová látka - Archimedův zákon, přečíst str. 73-74. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 74, nakreslit obr. str. 73 - vpravo dole.
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 71:
 
20./1. Napiš vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku p (co označují jednotlivá písmena?)
20./2. Pomocí vzorce pro hydrostatický tlak vypočti př. str. 69/"kladivo"-d) (Zápis - "žárovka" str.70, řešení je na str. 70 - pavučina).
20./3. Napiš vzorec pro výpočet tlakové síly F (co označují jednotlivá písmena?)

nová látka: Spojené nádoby, přečíst str. 71-72. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 72, nakreslit obr. str. 71 - spodní.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Hydrostatický tlak - přečíst str. 69-71 nahoře, prohlédnout řešený příklad str. 69 - "kladivo a žárovka", zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 71 nahoře.
 
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!!
AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména shrnutí str. 68:
 
18./1. Co je kapilára?
18./2. Nakresli, jak vypadá hladina kapaliny v nádobě s kapilárou, jestliže kapalina smáčí stěny nádoby.
18./3. Nakresli, jak vypadá hladina kapaliny v nádobě s kapilárou, jestliže kapalina nesmáčí stěny nádoby.
 
 
Učivo na týden od 20. dubna 
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 66:
 
17./1. Co se stane s objemem kapaliny, zvýší-li se její teplota?
17./2. Co se při tom stane s hustotou kapaliny?
17./3. Co je teplotní anomálie vody?
 
nová látka: Kapilární jevy, přečíst str. 66-68. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 68 dole.
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz zejm. str. 64:
 
1. Popiš vlastnosti molekul kapalin?
2. Jaké jsou základní vlastnosti kapalin?
3. Jak se nazývá fyz. veličina popisující vlastnosti "pružné blány" na povrchu kapalin?
 
nová látka: Závislost hustoty kapaliny na teplotě, přečíst - str. 65. Zapsat výpis ze shrnutí str. 66. Namalovat rybník s příklady teplot v létě a v zimě.
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK
 
opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 60:
 
1. Kdy vzniká valivé tření?
2. Jak se nazývá odpor, který vzniká při pohybu tělesa v kapalinách a plynech?
3. Kam směřuje vyvolaná síla?
 
nová látka: Vlastnosti kapalin, přečíst - str. 62-64. Zapsat výpis ze shrnutí str. 64.
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Valivé tření, přečíst - str. 59-60. Nakreslit obr. str. 60 vpravo nahoře. Zapsat výpis ze shrnutí str. 60.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Tlak, tlaková síla, zejm. shrnutí str. 56.
  • dále: Smykové tření, str. 56-58, přečíst, zapsat výpis ze shrnutí str. 58.