Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Fyzika 8. A a 8. B

Fyzika 8. A a 8. BDŮLEŽITÉ PRO 8.B!!!:

 

Od pondělí 15.6. do středy 17.6. v době od 8 do 12 hod. přineste do školy VŠECHNY UČEBNICE a ATLASY (uvnitř - jméno, školní rok) a ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Jarského, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).

Učebnice na další rok se budou rozdávat až v září.

Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data týdenních témat, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení (týden / č. otázky) svých jednotlivých odpovědí. SEŠITY NEVYHAZUJTE!!! Budete je potřebovat při opakování v září a budeme v nich pokračovat v 9. ročníku.

Vysvědčení budou žáci dostávat v pátek 26.6.2020 od 8 do 12 hod. (viz web školy). AK

Učivo na 25. týden od 15. do 17.6.2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-)

Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Elektrický proud.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím str. 93.

 
 
DŮLEŽITÉ pro 8.B!!!:
Od 15.6. budou žáci v termínu dohodnutém s vyučujícím vracet VŠECHNY učebnice a atlasy (uvnitř - jméno, školní rok) a žákovské knížky (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).

Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.
Každý žák si může navrhnout jemu vyhovující termín, a pokud to bude v mých možnostech, vyhovím mu. Jinak termín určím sám. 

Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení svých jednotlivých odpovědí. AK
 
 
Učivo na týden od 8. června 
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, brzy se uvidíme :-) Posílám poslední látku k seznámení a předposlední otázky k opakování. Od 8.6. lze ke konzultacím navštěvovat jednotlivé vyučující (sešity sebou). Podrobnosti viz web školy. AK

opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 91:

24./1. Co určuje veličina elektrický náboj?
24./2. Jak značíme veličinu elektrický náboj a jaká je jeho jednotka?
24./3. Které částice nesou nejmenší elektrické náboje?
 
nová látka: Elektrický proud, přečíst str. 91-93. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 93.
 
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 88:
 
23./1. Kdo a kdy sestrojil první přístroj k zaznamenání a reprodukci zvuku? 
23./2. Na co se mění zvuk v přístrojích pro záznam, reprodukci a přenos zvuku?
23./3. Jaký způsob záznamu a reprodukce zvuku se používá v současných zařízeních (CD, MP3, PC,...)?
 
nová látka: Elektrický náboj, přečíst str. 90-91. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 91, zopakovat si stavbu atomu.
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 85:
 
22./1. Od jaké hladiny zvuku (jak ji nazýváme) jej lidské ucho slyší?
22./2. Jak se nazývá veličina, jež popisuje sluchový vjem a jaká je její jednotka?
22./3. Jak silné zvuky mohou trvale poškodit lidský sluch?
 
nová látka: Záznam a reprodukce zvuku, přečíst str. 86-88. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 88, poznamenat si, kdo první sestrojil přístroj k zaznamenání a reprodukci zvuku.
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 83:
 
21./1. Co je to ultrazvuk?
21./2. Co je to infrazvuk??
21./3. Zkus vypočítat př. 83/2
 
nová látka: Vnímání zvuku, přečíst str. 83-85. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 85, přepiš tabulku str. 84 dole - do sešitu.
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 81:
 
20./1. Jakými prostředími se může šířit zvuk?
20./2. Jakou rychlostí se přibližně šíří zvuk ve vzduchu?
20./3. Vypočítej př. str. 81/1 dole.
 
nová látka: Ultrazvuk, infrazvuk, přečíst str. 82-83. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 83.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Šíření zvuku - přečíst str. 80-81, zapsat tabulku str. 80, zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 81 dole.
 
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!!
AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména shrnutí str. 79:
 
18./1. Co je z fyzikálního hlediska zvuk?
18./2. Jak se v této souvislosti liší tóny a hluk?
18./3. Čím je určena výška tónu a barva tónu?
 
 
Učivo na týden od 20. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 76:
 
17./1. Jak kmitají molekuly při podélném vlnění a v jakých látkách se může toto vlnění šířit?
17./2. Jak kmitají molekuly při příčném vlnění a kde se může tento druh vlnění šířit?
17./3. Co je vlastně zvuk?
 
nová látka: Zvuk, přečíst str. 76-79. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 79 a ze str. 77-78 vypsat devět způsobů, jak lze rozkmitat tělesa (jen devět údajů s puntíky).
 
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 74:
 
1. Co je vlnění?
2. Jaký vzorec udává rychlost šíření vlnění, co znamenají jednotlivá písmena? Můžeš zkusit vypočítat př. 74/2.
3. Co víš o rychlosti šíření vlnění v různých látkách?

nová látka: Vlnění příčné a podélné, přečíst - str. 74-75. Zapsat výpis ze shrnutí str. 76.
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK
 
P.S. Pí uč. Marková (DrV) žádá žáky 8.A a 8.B ze své skupiny, aby ji neprodleně informovali, jak plní zadané úkoly!
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK

 
opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 72:
 
1. Jak se nazývají kmity, které se díky odporu a tření prostředí utlumí?
2. Má polohová energie deformovaného tělesa souvislost s jeho nadmořskou výškou?
3. Jaké energie se při kmitání vzájemně přeměňují a na co se přemění nakonec?

nová látka: Vlnění, přečíst - str. 72-74. Zapsat výpis ze shrnutí str. 74.
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Kmitání pružných těles, přečíst - str. 70-72. Zapsat výpis ze shrnutí str. 72.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Vlastnosti pružných těles, zejm. shrnutí str. 65.
  • dále: Kmitavý pohyb, str. 66-69, perioda, frekvence, vypočítat př. str. 67 dole, zapsat výpis ze shrnutí str. 69.