Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Fyzika 9. A

Fyzika 9. AUčivo na 25. týden od 15. do 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-) Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Jaderné reakce.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím str. 83.

 
Učivo na týden od 8. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, brzy se uvidíme :-) Posílám poslední látku k seznámení a předposlední otázky k opakování. Od 8.6. lze ke konzultacím navštěvovat jednotlivé vyučující (sešity sebou). Podrobnosti viz web školy. AK
 
opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 81:

24./1. Která ionizující záření znáš?
24./2. Jak nazýváme veličinu, pomocí níž vyhodnocujeme účinky ionizujícího záření, a jakou má jednotku?
24./3. Co používáme jako ochranu proti škodlivým zářením?
 
nová látka: Jaderné reakce, přečíst str. 82-83. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 83. Vhodné je shlédnout (jak jsem již opakovaně upozorňoval) na (např. YouTube) film Uranium E01 (viděli jsme jej již ve škole).
 
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 77 a 79:
 
23./1. Co to je radioaktivita?
23./2. Kterými částicemi je tvořeno radioaktivní záření a co je poločas rozpadu?
23./3. Ve kterých oblastech života radioaktivitu využíváme?
 
nová látka: Ochrana před zářením, přečíst str. 80-81. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 81.
 
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 74:
 
22./1. Mezi kterými částicemi působí jaderné síly?
22./2. Jaký mají dosah a kde se uplatňují?
22./3. Vypracuj úkol 75/1.
 
nová látka: Radioaktivita a její využití, přečíst str. 75-79. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 77 nahoře a 79 dole.
Připomínám znova možnost na YouTube najít a zhlédnout film Uranium E01 (cca 50 min) o historii objevu a využití radioaktivity a atomové energie. 
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 73:
 
21./1. Popiš částice v atomovém jádru.
21./2. Co je to izotop?
21./3. Vypracuj úkol 73/1.
 
nová látka: Jaderné síly, přečíst str. 73-74. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 74 dole.
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 71:
 
20./1. Co je z fyzikálního hlediska světlo?
20./2. Co je ultrafialové záření?
20./3. Popiš infračervené záření.
 
nová látka: Jádro atomu, přečíst str. 71-73 nahoře. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 73 nahoře.
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Elmg. záření - přečíst str. 69-71 nahoře, zakreslit spektrum elmg. záření str. 70 dole, zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 71 nahoře.
 
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!! AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména shrnutí str. 68:
 
18./1. a) Jak se uvolňuje a pohlcuje energie elektromagnetického vlnění (tedy i světla)? b) Jak se nazývá částice nesoucí toto množství energie?
18./2. a) Jak jsou uspořádány elektrony v atomovém obalu? b) Kdy dojde k vyzáření a kdy k pohlcení (absorpci) fotonu?
18./3. Př. 68/3 dole (pokud jsi ho nesplnil(a) už minule.
 
 
Učivo na týden od 20. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 66:
 
17./1. Kdy si člověk začal vytvářet představu atomu a kdy byla jeho existence potvrzena?
17./2. Kdy byla objevena částice tvořící atomový obal a jak se nazývá?
17./3. Popiš planetární model atomu.
 
nová látka:Bohrův model atomu, kvantované veličiny, přečíst str. 66-68. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 68 dole, zkusit úkol 68/3 dole.
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 60-62:
 
1. Čemu říkáme v elektrotechnice signál?
2. Co je v tomto případě modulace signálu?
3. Jaké způsoby modulace známe?

nová látka: Atomy a záření, přečíst - str. 64-66, zapsat výpis ze shrnutí str. 66. Zopakovat - zapsat stavbu atomu.
(Kdo chce, může si na YouTube najít a znovu zhlédnout film Uranium E01 (cca 50 min) o historii objevu atomové energie.)
 
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
 
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK
 
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK

opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 59:
 
1. Jaké polovodičové součástky znáš (uveď aspoň tři)?
2. Co jsou tyristory a kde se používají?
3. Co je Zenerova dioda, kde se používá?

nová látka: Rádio a televize, přečíst - str. 60-62, zakreslit náčrt dvou grafů - příkladů modulace str. 61. Zapsat výpis ze shrnutí str. 62.
 
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Využití polovodičových součástek, přečíst, zapsat výpis ze shrnutí str. 59.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Polovodič. součástky, zejm. shrnutí str. 48, 50, 53, 55.
  • dále: Integrované obvody, str. 55-57, přečíst, zapsat výpis ze shrnutí str. 57.