Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Zeměpis 8. B

Zeměpis 8. BDŮLEŽITÉ PRO 8.B!!!:

Od pondělí 15.6. do středy 17.6. v době od 8 do 12 hod. přineste do školy VŠECHNY UČEBNICE a ATLASY (uvnitř - jméno, školní rok) a ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Jarského, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).

Učebnice na další rok se budou rozdávat až v září.

Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data týdenních témat, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení (týden / č. otázky) svých jednotlivých odpovědí. SEŠITY NEVYHAZUJTE!!! Budete je potřebovat při opakování v září a budeme v nich pokračovat v 9. ročníku.

Vysvědčení budou žáci dostávat v pátek 26.6.2020 od 8 do 12 hod. (viz web školy). AK

 

Učivo na 25. týden od 15. do 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-) Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Ústecký kraj.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím (tučně) str. 61 a 63.

 
Učivo na týden od 8. června
 
DŮLEŽITÉ pro 8.B!!!:
Od 15.6. budou žáci v termínu dohodnutém s vyučujícím vracet VŠECHNY učebnice a atlasy (uvnitř - jméno, školní rok) a žákovské knížky (již jsem obdržel ŽK Bednáře, Janáčkové, Kopalové, Krstevského, Křupaly, Tranové a Viatchinina).
Podmínkou pří prvním vstupu do školy je vyplněné "Čestné prohlášení..." (viz web školy) a dále rouška.
Každý žák si může navrhnout jemu vyhovující termín, a pokud to bude v mých možnostech, vyhovím mu. Jinak termín určím sám. 
Proběhne též kontrola sešitů - FYZ, CHE, DĚJ, ZEM. Každý si zkontroluje data, zvýraznění nadpisů jednotlivých témat a správné označení svých jednotlivých odpovědí. AK
 
opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 57 a 59:

24./1. Kde se nachází a čím je významná průmyslová oblast Karlovarského kraje?
24./2. Které odvětví hospodářství je v Karlovarském kraji (i z hlediska celostátního) nejdůležitější?
24./3. Jmenuj tři nejvýznamnější lázeňská města v Karlovarském kraji.
 
nová látka: Ústecký kraj, prostudovat str. 60-63. Zapsat výpisek ze shrnutí (tučně) str. 61 a 63.
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 53 a 55:
 
23./1. Jmenuj čtyři řeky, které od Plzně vytvářejí řeku Berounku.
23./2. Které hospodářské odvětví má pro Plzeňsko největší význam a jaká značka jej reprezentuje i v zahraničí?
23./3. Jak se nazývají tři významná pohoří podél jihozápadní hranice ČR? 
 
nová látka: Karlovarský kraj, prostudovat str. 56-59. Zapsat výpisek ze shrnutí (tučně) str. 57 a 59.
 
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejm. shrnutí str. 49 a 51:
 
22./1. Jmenuj dvě významné jihočeské pánve, k jakému hospodářskému využití slouží, jak se jmenuje náš největší rybník?
22./2. Jmenuj řeku, jež tvoří osu zdejší říční sítě a její dva významné přítoky.
22./3. Které město je centrem jižních Čech a proč je tato část ČR nejméně osídlena? 
 
nová látka: Plzeňský kraj, prostudovat str. 52-55. Zapsat výpisek ze shrnutí (tučně) str. 53 a 55.
 
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj str. 44-47:
 
21./1. Které řeky tvoří osu středních Čech? Jmenuj i dva významné středočeské přítoky řeky protékající Prahou.
21./2. Která průmyslová odvětví převažují ve středních Čechách?
21./3. Vypracuj úkol 45/9. 
 
nová látka: Jihočeský kraj, prostudovat str. 48-51. Zapsat výpisek ze shrnutí (tučně) str. 49 a 51.
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 41 a 43:
 
20./1. Charakterizuj význam Prahy z pohledu celé ČR.
20./2. Které historické památky v ČR byly zapsány mezi kulturní dědictví UNESCO?
20./3. Které tři pražské památky bys ukázal(a) mimopražskému návštěvníkovi?
 
nová látka: Střední Čechy, prostudovat str. 44-47. Zapsat výpisek ze shrnutí (tučně) str. 45 a 47.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Praha - přečíst str. 40-43, vypsat památky UNESCO v ČR (str. 42 vpravo), zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 41 uprostřed a 43 dole.
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!! AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména str. 38-39:
 
18./1. a) Jak se nazývá funkce nejvyššího představitele ČR? b) Na jak dlouho je do ní volen?
18./2. a) Jak se nazývá nejvyšší zákonodárný orgán ČR? b) Z čeho se skládá? c) Kolik (a na jak dlouho volených) mají jednotlivé komory členů? 
18./3. Zopakuj si kraje ČR a odpověz: a) Na kolik krajů se dělí území ČR? b) Který kraj má největší rozlohu, který naopak nejmenší? c) Který má nejvíce obyvatel a který nejméně? Pozn.: U odpovědí b) a c) doplň, kde sídlí krajské úřady!
 
 
Učivo na týden od 20. dubna 
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 37:
 
17./1. Kterých významných světových organizací je ČR členem (uveď aspoň tři)?
17./2. Kdy byla přijata ČR do NATO a EU?
17./3. Které státy jsou našimi hlavními obchodními partnery?
 
nová látka: Územní členěni, přečíst str. 38-39. Zapsat výpisek ze shrnutí str. 39 vpravo nahoře, vypsat názvy krajů ČR včetně krajských měst.
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 34-35:
 
1.Jaké zastoupení v hosp. vyspělých zemích mají služby ("terciér")?
2. Které činnosti patří do oblasti služeb (uveď aspoň pět)?
3. Uveď názvy aspoň tří firem provozujících v ČR velkoobchodní prodejny.

nová látka: ČR a svět, přečíst - str. 36-37. Zapsat stručně (v bodech) výpis ze shrnutí tučně str. 37 uprostřed, dopnit, kdy byla ČR přijata do NATO a EU.
 
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK
 
P.S. Pí uč. Marková (DrV) žádá žáky 8.A a 8.B ze své skupiny, aby ji neprodleně informovali, jak plní zadané úkoly!
 
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK

opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a zodpovědět (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 32-33:
 
1. Které druhy dopravy jsou základem dopravní soustavy v ČR?
2. Jaké jsou další druhy dopravy?
3. Kdy byla zahájena výstavba "koňky" mezi Čes. Budějovicemi a Lincem a kdy byla otevřena v Anglii první parní veřejná železnice?

nová látka: Služby, přečíst - str. 34-35. Zapsat výpis ze shrnutí tučně str. 35.
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Doprava, přečíst str. 32-33, načrtnout graf str. 32, zapsat tučně vytištěné shrnutí str. 33 prostř. sloupec.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Suroviny v ČR, str. 28-29, mapka str. 28 dole, shrnutí str. 29.
  • dále: Průmysl, oblasti v ČR, str. 30-31, přečíst a vypsat dle mapy a grafu str. 30, (opakovací úloha 31/2).