Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Kříž Antonín > Zeměpis 9. A

Zeměpis 9. AUčivo na 25. týden od 15. do 17. 6. 2020!!!

Zdravím všechny žáky a žákyně, těším se na setkání :-)

Posílám poslední úkol z 25. týdne k opakování: Sestav 2 otázky z látky minulého 24. týdne: Stupeň rozvoje států světa.

Otázky označ 25/1 a 25/2, zapiš jejich znění a samostatně si na ně písemně odpověz. Pošli do středy 17.6.

Návod: Inspiruj se zejm. shrnutím str. 73.

 
Učivo na týden od 8. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, brzy se uvidíme :-) Posílám poslední látku k seznámení a předposlední otázky k opakování. Od 8.6. lze ke konzultacím navštěvovat jednotlivé vyučující (sešity sebou). Podrobnosti viz web školy. AK

opak. - látka z 23. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 24. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  24/1 (tj. 24.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 71:

24./1. Jaké dva základní způsoby vlády rozlišujeme?
24./2. Jak je rozdělena moc v demokratickém státním systému?
24./3. Kdo mívá ve svých rukou soustředěnu moc v totalitních režimech?
 
nová látka: Stupeň rozvoje států světa, přečíst str. 72-73 a prohlédnout mapku na str. 72. Zapsat (stručně!) výpisek ze shrnutí str. 73 vlevo tučně.
 
 
Učivo na týden od 1. června
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Držím palce! AK

opak. - látka z 22. týdne (tam je uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 23. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  23/1 (tj. 23.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 69:
 
23./1. Jaké známe dvě základní formy státu?
23./2. Jaké rozlišujeme typy monarchií a jaké republik?
23./3. Jak dělíme státy podle správního členění? Uveď některé příklady.
 
nová látka: Způsob vlády, přečíst str. 70-71 a prohlédnout mapky na str. 70. Zapsat (stručně!) výpisek ze shrnutí str. 71 uprostřed tučně.
 
 
Učivo na týden od 25. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, doufám, že se brzy uvidíme :-) a zkontrolujeme si domácí práce :-) Zatím se těším na zaslání zodpovězených opakovacích otázek a krátkého výpisku z nové látky! Používejte učebnici a návod. Škola stále probíhá "na dálku" v nezvyklé "distanční " formě. Tužme se!. AK
 
opak. - látka z 21. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 22. týdne a odpovědi očíslovat!, nejlépe:  22/1 (tj. 22.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 67:
 
22./1. Čím je vymezeno území státu a jaké druhy takového vymezení rozlišujeme?
22./2. Co se uplatňuje při vymezení hranic nového státu a k čemu může vést snaha měnit státní hranice?
22./3. Vypracuj úlohu "Zopakujme si" 67/1.
 
nová látka: Státní zřízení a správní členění, přečíst str. 68-69 a prohlédnout mapky na str. 68. Zapsat (stručně!) výpisek ze shrnutí str. 69 uprostřed tučně.
 
Učivo na týden od 18. května
 
Zdravím všechny žáky a žákyně, očekávám zaslání zodpovězených opakovacích otázek včetně krátkého výpisku z nové látky! Pro ty, kdo užívají učebnici, je to práce přibližně na půl hodiny (za celý týden!). Jen chtít! Stále ještě nejsou prázdniny, jen škola probíhá v jiné, nezvyklé formě. Držím palce. AK

opak. - látka z 20. týdne (tam uvedena jako "nová látka") - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 21. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 21.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 63 a 65:
 
21./1. Co zobrazuje politická mapa světa?
21./2. Kdy došlo ke třem větším změnám politické mapy světa?
21./3. Vypracuj úlohu 65/4.
 
nová látka: Státní hranice, přečíst str. 66-67 a prohlédnout mapky na těchto stranách. Zapsat (stručně!) výpisek ze shrnutí str. 67 uprostřed tučně a zapiš, kdy se stala ČR členem schengenského prostoru.
 
 
Učivo na týden od 11. května
 
V úterý 12.5. (Pankrác - první "zmrzlík") uplyne 9 týdnů od vládního uzavření škol. To je přesně doba letních prázdnin! Někdo si je asi už vybral dopředu, protože stále se mi neozývají někteří žáci (a žákyně) a nevím, jak a jestli vůbec pracují?!? Těším se proto na sešity odevzdané ke kontrole, zejm. právě od těch, o kterých nic dosud nevím :-)
Příští týden je už "normální" s pěti pracovními a školními dny! Upozorněte na to, prosím, i ostatní spolužáky. Dík. AK
 
opak. - látka z 19. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) na tyto otázky 20. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 20.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 59 a 61:
 
20./1. Kterých šest zemí stálo v r. 1957 u zrodu EHS?
20./2. Kdy a kterou smlouvou se přeměnila Evropská společenství na EU?
20./3. Které země (a kdy) byly přijaty do EU společně s Českou republikou?
 
nová látka: Mapa současného světa, přečíst str. 62-65 a prohlédnout mapky na těchto stranách. Zapsat (stručně!) výpisek ze shrnutí str. 63 uprostřed tučně a str. 65 tučně uprostřed vlevo.
 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, jen počítače šeptal hlas (a monitoru měnil jas), když nemohl jsem v tichý háj...
V pátek slavíme Den vítězství, tak uvidíme, kdo bude vítěz a kdo poražený! Opakovací otázky si proto necháme na další týden, zde se zaměříme jen na novou látku.
 
Tedy - přečíst a zapsat stručný výpisek (příp. něco nakreslit).
nová látka 19. týdne - Mez. obchod a hosp. organizace - přečíst str. 58-61, zapsat stručný výpisek ze shrnutí str. 59 vlevo uprostřed a 61 uprostřed dole.
 
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-(
Někteří pak píší, že nevěděli, "že to mají poslat". Tak já píši, ano, máte poslat každý týden to, co jste měli zadáno - většinou 3 odpovědi (včetně návodu) na 3 jednoduché otázky z minulého učiva a krátký výpisek z nové látky - ze shrnutí na konci kapitoly. Stačí foto příslušné stránky v sešitě.
Upozorněte na to, prosím, i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu, příp. jim nabídněte, když by vás informovali o své práci třeba telefonem, své spojení na vyučující. Dík (za ně) předem :-)
V pátek máme Svátek práce! A První máj, lásky čas... Tak si necháme novou látku na další týden :-)))
Ale opakovací odpovědi vypracujte!!! AK
 
opak. - látka 17. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 18. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 18.týd./ot.1.) Návod - sleduj zejména str. 54-57:
 
18./1. Proč považujeme cestovní ruch za důležitou část světového hospodářství?
18./2. Jaké jsou základní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu?
18./3. Kam se zejména soustřeďuje cestovní ruch?
 
 
Učivo na týden od 20. dubna 
 
Stále se mi neozývají někteří žáci! Nevím, jak a jestli vůbec pracují :-( Už uběhly 4 týdny "domácí školy" (a jeden opakovací) - nejsou to prázdniny!!! Upozorněte na to (prosím zejm. členy školního parlamentu), i ty spolužáky, kteří mají potíže s připojením k internetu.
Dík (za ně) předem. AK
 
opak. - látka 16. týdne (tam uvedena jako "nová" látka) - z ní zodpovědět (stručně) tyto otázky 17. týdne (odpovědi očíslovat!, nejlépe: 17.týd./ot.1.) Návod - sleduj shrnutí str. 53:
 
17./1. Do které hospodářské skupiny lidských činností řadíme služby?
17./2. Porovnej zaměstnanost obyvatelstva ve službách v hospodářsky vyspělých a méně rozvinutých zemích.
17./3. Jaká je zejm. funkce služeb pro život obyvatel?
 
nová látka: Cestovní ruch, přečíst str. 54-57, Zapsat (stručně!) výpisek ze shrnutí str. 55 vlevo tučně a str. 57 tučně nahoře
(i když to letos asi platit nebude :-))))
 
Učivo na týden od 14. dubna
 
Předejte, prosím,následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu. 
Děkuji. AK
 
opak. - látka ze 14. týdne - kde uvedena jako "nová látka" - z ní (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - návod viz str. 49 a 51:zodpovědět
 
1. Které druhy dopravy zajišťují většinu přeprav va pevnině?
2. K čemu zejména slouží potrubní doprava?
3. Na co je zejména zaměřena vodní doprava?
 
nová látka: Služby obyvatelstvu, přečíst - str. 52-53. Zapsat výpis ze shrnutí tučně str. 53 uprostřed.
 
Učivo na týden od 6. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Nejsou prázdniny! Škola je, bohužel, doma! Čas stále běží!
Dost z vás se mi ještě vůbec neozvalo!!! Napravte to!!!
Doufám, že tedy pracujete aspoň v profilových předmětech, tedy ČJ, cizí jazyky, MAT.
 
Velikonoční týden má jen tři výukové dny, proto pouze opakujte, resp. dokončete úkoly z předcházejících týdnů.
V mezích možností přeji :-) Spokojené Velikonoce!.
AK
 
Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
 
Předejte, prosím, následující informace i svým spolužákům, kteří mají problémy s připojením k internetu.
Spolupracujte např. v rámci třídní skupiny. Čas běží!
Děkuji. AK
 
opak. - látka z uplynulého týdne - kde uvedena jako "nová látka" a (stručně!) tyto otázky (očíslovat odpovědi!) - viz str. 46-47:zodpovědět
 
1. Jaké jsou základní druhy dopravy?
2. Jaké jsou základní složky dopravy?
3. Které druhy dopravy se nejvíce podílejí na přepravních výkonech nákladní a osobní přepravy na světě?
 
nová látka: Suchozemská doprava, vodní, letecká doprava informací, přečíst - str. 48-51. Zapsat výpis ze shrnutí tučně str. 49 a 51.
 
Učivo na týden od 23. do 27. března
  • opak. - látka z uplynulého týdne - tam uvedena: "dále:"
  • nová látka: Doprava přečíst str. 46-47, zapsat Druhy dopravy - obr. str. 46 dole + graf tamtéž, zapsat výpis ze shrnutí str. 47 tučně uprostřed dole.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

  • opak. Energetika a těžký průmysl, str. 42-43, zkontrolovat zapsání Schématu výroby železa a oceli, str. 43, shrnutí str. 43.
  • dále: Spotřební průmysl, str. 44-45, přečíst, vypsat tučně vytištěné.