Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Představujeme náš tým > Naši učitelé na 1. stupni

Naši učitelé na prvním stupni

 

 

IMG_20220224_095907 (2).jpgIva Králová

třídní učitelka 4. A

Předávání vědomostí a seznamování těch nejmenších s okolním světem mě nesmírně baví a naplňuje. Zastávám názor, že člověk by se měl do práce těšit a že by práce měla být jeho koníčkem. Pro mě tedy práce koníčkem je.

Myslím, že dobrý pedagog dokáže v dětech vzbudit nadšení a chuť objevovat stále něco nového. Podpora přirozené dětské zvídavosti je podle mě velmi důležitá. Největší radost mi přináší, když vidím na svých žácích pokrok a také to, že rádi chodí do školy. Vím, že děti nejvíce ocení paní učitelku, ke které mají důvěru, která je umí motivovat a která je vnímavá. 

Snažím se, aby děti učivo bavilo. Často používám i moderní technologie, které děti v dobách minulých neměly, a neustále pro děti vymýšlím něco nového. Mám ráda přírodu, takže do výuky zařazuji i témata, jakými jsou například: ochrana přírody, třídění odpadu, zdravé stravování a další.

Ve volném čase se věnuji vaření, chodím na procházky, maluji, fotografuji, poslouchám hudbu, cestuji a dívám se na filmy. Jsem optimistka a věřím tomu, že kdo dělá jiným radost, obdarovává sám sebe.

 

IMG_20220224_100201 (2).jpgLenka Kryllová

třídní učitelka přípravného ročníku, držitelka Ceny bratří Čapků

V přípravné neboli nulté třídě se s dětmi zaměřuji na úspěšné zvládnutí první třídy, ale také rozvoj osobnosti, týmové práce, osvojení etických a empatických dovedností. Jedná se o model plně respektující individuální potřeby dětí. Před lety mě oslovila filozofie Marie Montessori. Prvky montessori vzdělávání pravidelně zařazuji do plánů pro rozvoj dětí. Podle potřeby využívám i metodu Reuvena Feuersteina, Metodu dobrého startu a Maxíka. Dokončuji kurs pro pedagogy Učíme se venku, který také určitě do přípravky plánuji zařadit.  

Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli nejlépe v přírodě. Moc ráda cestuji a poznávám nová místa. Ráda čtu historické romány, nebo dějiny států, měst a staveb.

 

matejkova (2).jpgAlice Matějková

třídní učitelka 2. A

Hodiny v mojí třídě se nesou v duchu činnostního-tvořivého vyučování, ke kterému skvěle napomáhají i prostorné třídy naší školy. Ráda používám zajímavé motivace, práci s názorem, skupinové práce, projektové vyučování a didaktické hry. Děti se při těchto aktivitách učí spolupracovat, vnímat to, že každý z nás je jiný a každý z nás něco ovládá lépe a jiný hůř. Učí se pomáhat, ale také naslouchat, zdravě se prosazovat i respektovat názor druhých. Učení touto formou je poutavější a pro děti srozumitelnější.

Prioritou pro mě je nejen kvalitní vzdělávání, ale i dobré klima ve třídě a vědomí, že se do školy děti těší na kamarády i na to, co nového se každý den naučíme a prožijeme. Odměnou mojí práce je, když se nadále potkávám s dětmi, které jsem učila a jsem v kontaktu i s jejich rodiči. Mohu sledovat, jak se žáci-studenti vyvíjí, jejich úspěchy i osobní radosti. Těší mě, že jsem je mohla provázet prvními školními kroky.

Množství volného času trávím vymýšlením školních aktivit a jsem ráda, že práce je mým největším koníčkem. Ráda si přečtu historické životopisné romány, zajímá mě výtvarné umění, příroda, zahradničení, scrapbooking, ruční práce, tvoření a společně s rodinou sportování, turistika, poslech vážné hudby i stavba modelové železnice.

 

schubertova (2).jpgErika Schubertová

třídní učitelka 4. B 

Vystudovala jsem obor pedagogika na FF UK a učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě v Liberci. Baví mě zjišťovat, jestli všechny ty pedagogicko-psychologické zásady a doporučení pro práci s dětmi v praxi skutečně fungují. Při výuce se opírám především o učení a názory J. A. Komenského, J. Locka, A. S. Makarenka. Z alternativních směrů je to program „Začít spolu“ a „Zdravá škola". Mám ráda motto: "K učení může dojít pouze tehdy, je-li ve třídě nastolena atmosféra klidu a bezpečí."

Ve volném čase ráda plavu, chodím do přírody, zajímá mě historie, navštěvuji divadla, hrady a další památky, poslouchám vážnou hudbu a hudbu jazzových kaváren. Také ráda čtu, zaměstnávám ruce a dívám se na filmy pro pamětníky.

 

sucha.jpgMichaela Suchá

třídní učitelka 1. B

Na naší škole jsem začínala jako vychovatelka na škole v přírodě, pak jsem pracovala jako vychovatelka ve školní družině a po vystudovaní jsem dostala svou první první třídu. 

Vím, že znalosti jsou důležité, ale soustředím se také na to, aby spolu děti vycházely a nebály se cokoli řešit. Moji žáci vědí, že nemusí být s každým nejlepší kamarádi, ale učí se respektovat všechny okolo sebe a uvažovat v duchu, že každý je nám něčím přínosný. Když teď vidím, že si žáčci volají i ve volném čase, myslím, ze třídní klima je přátelské.

Ve volném čase ráda čtu a i moje děti ve třídě mají neustále v lavici knihu. Když mají práci hotovou, mohou si číst a po přečtení si o knihách povídáme. Hraji na kytaru, mám doma kočku, psa, želvu, andulky. Mám ráda dobrou kávu.

 

tchoruk.jpgMonika Tchoruk

třídní učitelka 2. B

Práce s dětmi je pro mě zábavou, prací, ale také velkou zodpovědností. Baví mě děti bavit, a potom tou radostí, kterou máme ze společného učení, se motivujeme navzájem. Nejradši mám ten moment, když dítě, které něčemu nerozumělo, najednou danou věc pochopí. V tu chvíli mu v očích zvláštně zajiskří, je upřímně spokojené a já dvojnásob. Kromě nových znalostí a dovedností, které je učím v rámci prvních let ve škole, ráda pomáhám vyrůstat jejich osobnostem. V dnešní době vidím jako velmi důležitou součást vzdělávání vést dětí k tomu, aby byly slušné, chovaly se k ostatním hezky a uměly spolu komunikovat. Aby si vážily věcí kolem sebe, všímaly si všudypřítomné přírody a nebály se v životě pustit se do řešení problémů, které je potkají.
Svůj volný čas trávím nejraději s rodinou, v lesích, v ohradách, muzeích, na hradech a tak dále. U mě doma mají vždy dost prostoru různá zvířata a hudební nástroje. Snažím se zachovávat si pozitivní pohled na svět a radovat se z maličkostí. 

 

voriskova (3).jpgIlona Voříšková

třídní učitelka 5. B

Na naší škole se mi moc líbí hlavně její rodinná atmosféra, kde se všichni dobře znají. Učitelské povolání považuji za odbornou a tvůrčí práci, kterou mám moc ráda. Těší mě rozvíjet znalosti a dovednosti žáků, proto se ve výuce věnuji i snaze o rozšíření jejich zájmů, probíráme například témata, jako je ekologie nebo mediální a finanční gramotnost, charita.

Výuku se snažím oživit využíváním různých metodických postupů. V matematice používáním prvků z didaktiky profesora Milana Hejného, jiné předměty zpestřujeme různými projekty. Dlouhodobě se také snažím zprostředkovávat dětem i zážitky a vzdělání mimo školu. Ráda organizuji pro žáky různé výlety, exkurze, zajímavé přednášky, zúčastňujeme se sportovních turnajů či bruslení na ZS Hasa.

Vždy usiluji o to, aby moji žáci byli dobře připraveni pro přechod na druhý stupeň ZŠ, případně i pro přestup na víceleté gymnázium. Některé děti po skončení vyučování doučuji obtížnější látku.

Ve volném čase ráda čtu, cestuji, sportuji, věnuji se rodině. Taky mě baví scházet se s přáteli a zvelebovat dům a zahradu.