Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > O nás

O nás

Provoz školní družiny při ZŠ U Vršovického nádraží je zajištěn přímo v budově školy. ŠD je v provozu po celý školní rok v ranních hodinách od 6:30- 7:40 hod. a po vyučování od 11:45- 17:30 hod. ŠD je určena přednostně pro žáky 0.- 3. ročníků, v případě nenaplnění kapacity je nabídnuta žákům vyšších tříd.

Činnosti v naší školní družině probíhají ve čtyřech odděleních, která jsou naplněna do počtu 30 žáků. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času věnuje spontánní činnosti dětí a snaze rozvíjet v dětech schopnost spolupráce a respektu k druhým.

 

 

Oddělení

  1. Oddělení – třída 0.A, 1.B – pí. vychovatelka Marie Jakšová (třída v přízemí)
  1. Oddělení – třída 2.A, 2.B – pí. vychovatelka Petra Padyásková (třída ranní družiny, první patro)
  1. Oddělení – třída 0.B, 1.A – pí. vychovatelka Bc. Monika Sálíková (třída 0, 1.patro)
  2. Oddělení – třída 3.A, 3.B – pí. vychovatelka Ing. Michaela Marešová (třída 2. Patro)