Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Družina > O nás

O nás

Provoz školní družiny při ZŠ U Vršovického nádraží je zajištěn přímo v budově školy. Školní družina je v provozu po celý školní rok v ranních hodinách od 6:30 do 7:40 hodin a po vyučování od 11:45 do 17:30 hodin. Je určena přednostně pro žáky 0. až 3. ročníků, v případě nenaplnění kapacity je nabídnuta žákům vyšších tříd.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování. Dostatek času věnuje spontánní činnosti dětí a snaze rozvíjet v dětech schopnost spolupráce a respektu k druhým.

 

Družinová oddělení

1. oddělení - Lubica Procházková - 2. B., 0. A, 3. A
2. oddělení - Marie Jakšová - 1. B., 0. A, 3. A
3. oddělení - Denisa Mühlbauerová - 2. A, 0. A, 3. A
4. oddělení - Michaela Marešová - 3. B, 4. B
5. oddělení - Monika Sálíková - 1. A, 0. A, 3. A