Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Žákovský parlament > Parlament v roce 2020/2021

Žákovský parlament v roce 2020/2021

 

PARLAMENT.jpg

Druhá schůzka (18. září 2020)

Kvůli hygienickým opatřením jsme se sešli v sále školy, s požadovanými rozestupy a samozřejmě v rouškách. V počtu devatenáct jsme byli usnášeníschopní a odhlasovali jsme si tedy založení čtyř parlamentích výborů. 

Do příští schůzky, která proběhne v pátek 2. října, si promyslíme, v jakém výboru chceme být aktivní. Příště si totiž (už v kompletně novém složení!) zvolíme předsedy jednotlivých výborů, kteří se obklopí svým týmem.

Stávající předsedkyně parlamentu Tamara Macková ocenila účast a aktivitu hlavně mladších dětí, protože ty přinesly ze svých tříd spoustu nápadů na oslavy 90 let od otevření naší školy. Například Péťa okouzlil s tímto nápadem: Co takhle v jeden stanovený den přijít do školy v oblečení, které nosily děti před devadesáti lety? Viktorka se vytasila s celým seznamem nápadů, mezi kterými zaujalo třeba promítání filmu v tělocvičně. 

Příští týden probereme další nápady a rozjedeme akci. Pokud nám to tedy epidemie v Česku dovolí.  

První schůzka (10. září 2020)

Žákovský parlament se letos poprvé sešel 10. září a po dlouhé koronavirové pauze to bylo milé setkání. Pětadvacet parlameňtáků v rouškách se jen tak tak vešlo ke kulatému stolu!

 

Co je v plánu?

Během září by v jednotlivých třídách měly proběhnout volby do žákovského parlamentu. Na příští schůzku v pátek 18. září dorazí možná už noví parlamenťáci (vůbec nevadí, když přijdou "staří").

V upgradovaném složení už budeme řešit nové projekty a záležitosti - například přípravu 90. výročí od otevření budovy naší školy v roce 1930. Parlameňťáci by měli ve třídách sbírat nápady na oslavy...

 

V organizační struktuře žákovského parlamentu plánujeme založení čtyř výborů:

  1. Parlamentní výbor pro školní média
  2. Parlamentní výbor pro události a akce
  3. Parlamentní výbor pro provoz školy
  4. Parlamentní výbor pro dobrou náladu

Parlamentní výbor pro školní média je součástí redakční rady školních médií, tedy časopisu sChOOL a měsíčníku NÁSTUPIŠTĚ. Zaštiťuje jejich obsah, shromažďuje ve svých třídách podněty k publikování a snaží se o propagaci školních médií včetně webu a sociálních sítí. Členové tohoto výboru se aktivně účastní středečních schůzek školního mediálního klubu.

Parlamentní výbor pro události a akce shromažďuje podněty k celoškolním akcím, iniciuje oslavy či události a aktivně se podílí na koordinaci jejich příprav. Parlameňťáci v tomto výboru si také mohou zvolit schopné spolupracovníky, které nejsou součástí parlamentu, ale jako odborníci na danou problematikou mohou doplnit realizační tým. 

Parlamentní výbor pro provoz školy má na starosti praktické provozní záležitosti, shromažďuje tipy na například doladění školního vybavení, řeší případné závady a vyvíjí aktivitu při jejich odstranění nebo nápravě. 

Parlamentní výbor pro dobrou náladu svými úsměvy a pozitivním naladěním přispívá k pohodové atmosféře ve škole. Svým přátelským jednáním stmeluje komunitu a svými dobrými skutky startuje řetěz dalších dobrých skutků. Ve spolupráci s výborem pro události a akce iniciuje drobné projekty přinášející radost všem.