Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Pavlová Andrea > Angličtina 7. A

Angličtina 7. AUčivo na týden od 8. června

7.A Pr,AJ 12.docx.pdf

 

Učivo na týden od 1. června

7.A Pr,AJ 11.docx.pdf

 

Učivo na týden od 25. května

7.A Pr,AJ 10.docx.pdf

 

Učivo na týden od 18. května

7.A Pr,AJ 9.docx.pdf

 

Učivo na týden od 11. května

7.A Pr,AJ 8.docx.pdf

 

Učivo na týden od 4. května

Nezapomeňte vypracovat a poslat fotku Projectu na email : My way to school – nakresli a popiš cestu, kterou jdeš do školy, okolo čeho jdeš, kde přecházíš, zabočuješ atd. tak, abys požil všechna následující slovíčka, nebo jim podobná (jít rovně = go straight, doprava = turn right, doleva = turn left, vedle = next, naproti = opposite, mezi = between, jdi okolo = go round, napravo = on the right, nalevo = on the left, kruhový objezd = roundabout, ulice =
street, zastávka = (bus)stop, přejít = cross).
Práce do pracovního sešitu, příští týden pošlu správné doplnění, děti si sami opraví červeně, co mají chybně doplněno.
Vypracuj: str.35 cv.4,5; str.36, cv.1,2,3.

 

Učivo na týden od 27. dubna

 

Stále nemám spousty vypracovaných Revision 3, posílat!!

Učebnice opakování z minulého týdne : vypište si slovníček str.45 cv.3 a,b česky i anglicky (jedná se o různá místa, které můžeme navštěvovat při našem cestování po hezkých městech). Přečíst si str. 46 It´s next to the police station (je to vedle policejní stanice). – Níže odpovědi na otázky a vypracování kvízu, sami si opravte červenou do sešitu co máte dobře a co špatně!!!!

 

Odpověz na následující otázky:

1) Where do the men want to go? : They look for bank and then they change for post office.

2) Why they want to go there. : To rob it, to get some money.

3) Why don´t they finaly go there? : The bank is next to the police station and the post office is next to the courthouse and prisson.

4) Whom do they ask? : They asked Sweet Sue, she is the detective.

5) What the men ask for? : The direction (the way), how to get to the place they want to go.

6) Describe the road to the bank. : Go past the supermarket on the right, také first turning on the left, there´s bank on the right, on the corner.

7) Zde začneme probírat gramatiku, jak někomu vysvětlit, jak se někam dostane, přelož: jít rovně = go straight, doprava = turn right, doleva = turn left, vedle = next, naproti = opposite, mezi = between, jdi okolo = go round, napravo = on the right, nalevo = on the left, kruhový objezd = roundabout, ulice = street, zastávka = (bus)stop, přejít = cross.

 

V závislosti na předešlém probraném tématu posílám kvíz ke cvičení 2, str. 47. Napíši tři různé trasy a vy si napíšete kam jsem Vás poslala do sešitu. správné řešení kvízu a vy si opravte zda jste měli správně nebo špatně. Dívej se do obrázku a jdi podle mých pokynů - 1.cesta: došel jsi ke Castle theatre

2.cesta: došel jsi ke Prison

3.cesta: došel jsi k Post, ale poslala jsem tě zbytečně obejít celí jeden blok.

 

Vypracovat na známky, poslat fotku Projectu na email do 30.dubna: My way to school – nakresli a popiš cestu, kterou jdeš do školy, okolo čeho jdeš, kde přecházíš, zabočuješ atd. tak, abys požil všechna následující slovíčka, nebo jim podobná (jít rovně = go straight, doprava = turn right, doleva = turn left, vedle = next, naproti = opposite, mezi = between, jdi okolo = go round, napravo = on the right, nalevo = on the left, kruhový objezd = roundabout, ulice = street, zastávka = (bus)stop, přejít = cross).

 

Učivo na týden od 20. dubna

Podklady paní učitelky Pavlové ke stažení zde: 7.A Pr,AJ 5.docx.pdf

 

Učivo na období od 6. do 17. dubna
Nezapomínat poslat zpracované Revision 3 na email do 3.4..

Do sešitu gramatika používání členů THE a A nebo žádny. Členy jsou krátká gramatická slůvka, která nějak určují či specifikují význam podstatného jména. Existuje člen určitý (definite article), člen neurčitý (indefinite article) a člen nulový (zero article).

Určitý člen THE zajistí, že člověk, který mluví, a člověk, který poslouchá, budou mít v hlavě stejnou představu o významu podstatného jména. Jedná se totiž o nějaké konkrétní a určité podstatné jméno.

Neurčitý člen A/AN vyjadřuje, že se nejedná o žádnou konkrétní věc, a tedy není potřeba, aby představa v mysli mluvčího byla totožná s představou v mysli posluchače. Použiji-li tedy v rozhovoru slovo a car, posluchač si může představit libovolné auto. POZOR: Neurčitý člen nikdy (téměř) nemůže stát před podstatným jménem v množném čísle.
Nulový člen se nepíše, nemá žádný tvar. Mluvíme-li např. obecně u podstatných jmen nepočitatelných a u jmen počitatelných v množném čísle,  je i u některých předložkových vazeb (by car, nikoliv by a car nebo by the car), názvy států v jednotném čísle, které se skládají pouze z jednoho slova, jsou s nulovým členem.

Vypište si slovníček cv.3 a,b česky i anglicky. Přečíst si It´s next to the police station (je to vedle policejní stanice).

Odpověz na následující otázky: 1) Where do the men want to go?
2) Why they want to go there.
3) Why don´t they finaly go there?
4) Whom do they ask?
5) What the men ask for?
6) Describe the road to the bank.
7) Zde začneme probírat gramatiku, jak někomu vysvětlit, jak se někam dostane, přelož: jít rovně, doprava, doleva, vedle, naproti, mezi, jdi okolo, napravo, nalevo, kruhový objezd, ulice, zastávka, přejít.

V pracovním sešitě vypracuj cvičení 1 str. 34 místa ve městě (Londýn), cv.2 přiřaďte místa popisu ze cv.1 do cv.2, cv. 3 udělejte osmisměrku, najděte slovíčka.

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
Zpracovat Revision 3 a poslat na email do konce týdne.

1) Doplnit cv.1 str. 42 – dejte slovesa v závorkách do minulého prostého nebo minulého průběhového času.

2) Napište věty a použijte nabídnutá slovesa (9 vět celkem).

3) Popište obrázek + připište nejméně dalších 20 slovíček nacházejících se v obrázku (česky i anglicky).

4) Odpověz na otázky 1,2,3 ze cv.1 str. 41.

5) Napiš časy ze cvičení 3 str. 41 slovně.

6) Ze strany 40 si vyber jeden ze státu a přelož o něm jeho odstaveček.

7) Vypiš všechny pokoje, které můžeme najít v domě anglicky a česky.


Učivo na týden od 23. do 27. března
Stále příprava na Revision 3 str.42. Přečíst str. 44 OUR TRIP TO LONDON (Náš výlet do Londýna), SIGHTSEEING (Prohlídka památek) a vypracovat k tomu do sešitu cv. 2. Dopracovávat zadané úkoly z minulého týdne.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března 
Příprava na progress check 3, project write letter to your friend about something what you like and why he should join you (napište dopis, email kamarádovi o něčem co máte rádi a přizvěte ho k účasti).
Učebnice str. 40-41 přečíst, vypracovat otázky do sešitu str. 40 cv. 1, 2a a přiřadit vlajky ke státům (culture – Britain, Geography), str. 41 cv. 3 (budu kontrolovat zápisy v sešitě).
Opakovat nepravidelná slovesa pracovní sešit str. 79 (budeme psát opakování).