Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Pavlová Andrea > Přírodopis 6. A

Přírodopis 6. AUčivo na týden od 8. června

Přírodopis a angličtina v jednom

 

Učivo na týden od 1. června

Přírodopis a angličtina v jednom

 

Učivo na týden od 25. května

Přírodopis a angličtina v jednom

 

Učivo na týden od 18. května

Přírodopis a angličtina v jednom

 

Učivo na týden od 11. května

Přírodopis a angličtina v jednom

 

Učivo na týden od 4. května

 

Nezapomínejte posílat projekt Den Země! Dále nezapomeňte na přípravu na poznávačky (44-65, 66-101)!

Tento týden opakování do pracovního sešitu, str.11-13 doplnit, neposílat!!!!!, další týden pošlu, jak mělo být vyplněno a děti si sami opraví červeně chybně doplněné údaje. Pozor navíc, co není v zadání v pracáku nezapomeňte, jak už jsem i psala, opět chci, aby popisy obrázků byli detailnější, takže na straně 11 cv.1 buď do obrázku, nebo vedle nakreslit vnitřní stavbu žížaly.

 

Učivo na týden od 27. dubna

 

Tento týden volnější, doplňujte si, kdo chce, může mi poslat, co vše vypracoval, ale není to nutné, doufám, že se ještě tenhle školní rok sejdeme a já si veškeré zápisky v sešitě zkontroluji osobně a na známky. Jinak pozor práce na známky určitě posílat, ještě od některých pořád nemám vypracované V pracovním sešitě str.7-10 měkkýši, posílat do 17.4. Kdyby se stalo, že jste mi to poslali a já neodpověděla, nepodala zpětnou reakci, znamená to, že jsem email přehlédla, prosím určitě poslat znovu. Na všechny zadané práce „na známky“ posílám zpětnou vazbu do dvou týdnů od data ukončení (platí i pro angličtinu)!!!!!!

Příprava na poznávačku str. 44 – str. 65! A pozor začátek přípravy i na poslední nejtěžší poznávačku (obě poznávačky proběhnou ihned po návratu do školy, heslo tedy zní „být vždy připraven ;)“ str.66 – 101 členovci, neboli otravní hmyzáci bez kterých bychom neměli co jíst!!!!!!!!!!!!


22.4. DEN ZEMĚ – vytvořte a pošlete mi plakát, projekt, povídání cokoliv co pro Vás znamená den Země, a jak přispíváte k lepšímu prostředí na Zemi (na známky). Poslat fotku projektu na A4, A3 na můj email do 30.4.
Podívejte se na následující krátké video o dni Země a vypište si do sešitu, co Vám přineslo:
https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4 
Video se jmenuje HiSTORY - Deň Zeme - 22.4. (celá časť), pokud Vám nepůjde odkaz zadejte do vyhledavače youtube výše nadpis.

 

Učivo na týden od 20. dubna

Zde přehled učiva

 

Učivo na období od 6. do 17. dubna

Př – učebnice přečíststr.63-65 kmen: Kroužkovci, do sešitu vypracovat zápisky (nákres a stručný výpis níže).

Kmen: Kroužkovci

Mají stejnoměrně článkované tělo. Žijí ve vlhké půdě a ve vodě, na povrchu každého článku mají štětinky, pomocí kterých se pohybují. Díky těmto štětinkám je rozdělujeme na mnohoštětinatce a opaskovci (máloštětinatci).

1)skupina: mnohoštětinatci – jsou převážně mořští kroužkovci, na každém článku jim vyrůstá mnoho štětinek. Tvoří potravu pro ryby. Zástupci: Nereidka hnědá, afroditka plstnatá (zadejte si zástupce to vyhledavače, ať vidíte více, jak vypadají).

2)skupina: opaskovci (máloštětinatci) – hlavním zástupcem je žížala (na ní si popíšeme stavbu těla kroužkovců). Jmenují se podle opasku, který se tvoří v době rozmnožování a slouží k tvorbě vajíček a obalu=kokonu okolo nich.

Nákres vnitřní stavby těla žížaly - obrázek ke stažení zde: 6.A Pr,Aj 4.docx.pdf

Zástupci: Žížala obecná, hnojní, nitěnky, paraziti – pijavka lékařská (vyhledej na internetu k čemu se využívá a proč se tak nazývá), chobotnatka rybí

Práce na známky: prosím vyplnit ofotit a poslat na email (vyplňovat tak ať to nafocené přečtu!!, obrázky stavby těla popsat i se soustavami!!). V pracovním sešitě str.7-10 měkkýši, posílat do 17.4.

Příprava na poznávačku str. 44 – str. 65!

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

Př – učebnice přečíst str. 60- 62 MLŽI: udělat nákres vnitřní stavba těla škeble.


Mlži: mají měkké nečlánkované tělo tvořeno svalnatou nohou žijí ve sladkých vodách i v mořích tělo tvoří: svalnatá noha a 2 lastury spojené zámkem a svalovým svěračem DS: dýchají žábrami, ty přijímají vodu s kyslíkem CS: objevuje se poprvé, je otevřená – krev je namodralá a po průchodu srdcem se rozlévá do těla TS: potravu přijímají ústy s vodou – jícen – žaludek – řitní na opačném konci NS: provazcovitá, uzliny v hlavové části RS: nejsou odděleného pohlaví (obojetníci = hermafroditi), nepřímý vývoj (z vajíčko se líhne larva často dravá až pak mládě dorůstající v dospělce). z plášťové dutiny je vylučována perleťová látka, která u některých zástupců vede k tvorbě perel.

Vypiš si zástupce plžů a mlžů.

Hlavonožci: udělat nákres vnitřní stavba těla sépie ze strany 61.

Hlavonožci: mají měkké nečlánkované tělo tvořeno svalnatou nálevkovitou nohou, hlavou a rameny žijí v mořích tělo tvoří: nálevka hlava s rameny a uvnitř těla sépiová kost (výjimka loděnky mající speciální ulitu) DS: dýchají žábrami, ty přijímají vodu s kyslíkem a jsou propojeny s CS CS: objevuje se poprvé, je otevřená – krev je namodralá a po průchodu srdcem se rozlévá do těla TS: potravu přijímají ústy s vodou – jícen – žaludek – řitní otvor v ústí nálevky NS: provazcovitá, nejdokonalejší z měkkýšů, uzliny v hlavové části jsou velké a tvoří již jednoduchý mozek a mají jedno velmi dokonalé oko RS: nejsou odděleného pohlaví (obojetníci = hermafroditi), přímý (dospělci často po páření uhynou). z nálevky v případě ohrožení vypuzují vodu a inkoustovitou černou tekutinu.

Výpis zástupců hlavonožců. Příprava na poznávačku str. 44 – str. 65!!

 

Učivo na týden od 23. do 27. března

Nová kapitola Kmen: Měkkýši str. 58-62. Do sešitu: Živočichové s měkkým tělem, žijí na souši i ve vodě slané a sladké. Jejich tělo je často chráněno vnější skořápkou. Dělíme je na tří skupiny: 1) Plži – nákres hlemýždě a popis z učebnice str.59. Přečíst str. 58-59.

PLŽI
mají měkké nečlánkované tělo tvořeno hlavou a svalnatou nohou
nejpočetnější skupina měkkýšů
žijí na souši, ve sladkých vodách i v mořích
tělo tvoří: hlava, svalnatá noha a ulita (může chybět)
na hlavě má 2 páry tykadel: kratší ->hmat na delších -> zrak
DS: dýchají prokrveným vakem plášťové dutiny
CS: objevuje se poprvé, je otevřená – krev je namodralá a po průchodu srdcem se rozlévá do těla
TS: potravu strouhá jazýčkem (radula – něco jako struhadlo) v ústech – jícen – žaludek – řitní otvor za hlavou
NS: provazcovitá, uzliny v hlavové části
RS: nejsou odděleného pohlaví (obojetníci = hermafroditi), přímý vývoj (z vajíčko se líhne mládě dorůstající v dospělce).

 

Učivo na týden od 16. do 20. března

Příprava na test prvoci, v učebnici vypracovat kapitola Hlísti, přečíst a vypsat obecnou charakteristiku a zástupce, vypracovat otázky a úkoly, vše strana 56-57 (budu kontrolovat vypracované výpisy v sešitě).
Pracovní sešit str. 3-4 vypracovat na známky, str.6 Hlísti opakování (zkontrolujeme společně správnost vypracování).