Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Pavlová Andrea > Přírodopis 9. A

Přírodopis 9. AUčivo na týden od 8. června

9.A Pr,Aj 12.docx.pdf

 

Učivo na týden od 1. června

9.A Pr,Aj 11.docx.pdf

 

Učivo na týden od 25. května

9.A Pr,Aj 10.docx.pdf

 

Učivo na týden od 18. května

9.A Pr,Aj 9.docx.pdf

 

Učivo na týden od 11. května

9.A Pr,Aj 8.docx.pdf

 

Učivo na týden od 4. května

9.A Pr,Aj 7.pdf

 

Učivo na týden od 27. dubna

9.A Pr,Aj 5.docx.pdf

 

Učivo na týden od 20. dubna

– Pořád můžete posílat odpovědi na testík!! Test litosféra, vypracované otázky poslat na email do 17.dubna.

Učebnice přečíst zpracovat str.56-59.

Po sopečné činnosti následuje vznik hornin. Horniny  jsou heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru. Skládají se z různých minerálů, někdy i organických složek nebo vulkanického skla. Zvláštní případ představují zejména monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například mramor je tvořený vápencem, který je tvořen pouze minerálem kalcitem).

Jako první jsou HORNINY VYVŘELÉ, které právě vznikají z magmatu např. při sopečné činnosti.

Vyvřelé (magamtické) horniny – magma tuhne buď pod povrchem a vznikají horniny hlubinné, nebo na povrchu a vznikají horniny výlevné (nakresli obrázky str. 56).

Hlubinné vyvřelé horniny – typickým příkladem je žula. Vlastnosti těchto hornin jsou světlé, středně až hrubozrnné, poměrně odolné a obsahují velké množství křemíku. Vznikají velmi pomalu, díky tomu krystalizují a tuhnou za velkých teplot a tlaku. Příklad hlubinné horniny je žula (složení Žula obsahuje v podstatném množství křemen a živce, přičemž draselný živec převládá nad plagioklasem. Tím se žula liší od granodioritu, u něhož převládá plagioklas. Z dalších minerálů bývá přítomen biotit, muskovit, turmalín, granát apod.), dále je to gabro.

Výlevné vyvřelé horniny – lávou nazýváme magma, které se dostane na povrch zemský, ta pak dává vznik horninám výlevným. Tuhnou velmi rychle, často nestačí vykrystalizovat a při jejich tuhnutí má vliv taky okolní prostředí, jako jsou páry a plyny. Pokud magma utuhne těsně pod povrchem, řadíme i tyto horniny do této skupiny a nazýváme toto magma lakolit. . Vlastnosti těchto hornin jsou tmavé, jemnozrnné až sklovité struktury, jsou bazické, obsahují velké množství čediče a tmavé (pozor mohou být ale i bílé). Příkladem výlevné horniny je čedič, znělec, andezit, sopečný tuf.

Pegmatit je příklad horniny vznikající oběma způsoby.

 

Opět budu ve škole 21.,22.,23.4 od 10-14:00 prosím kdo má zájem vyzvednout si pracovní sešit. Dejte prosím vědět předem, ať vím, že dorazíte.

 

Učivo na období od 6. do 17. dubna

Přehledně ke stažení zde: 9.A Pr,Aj4.pdf

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

Učebnice str. 40, podle mapičky litosférických desek vypište které kontinenty a státy se od sebe oddalují, a které se pro změnu přibližují. Nakreslete si a popište obrázky pohybu desek.
Pan Alfred Wegener rok 1912 a jeho publikace o pohybu kontinentů.
Učebnice str. 44-47 Zemětřesení. Vypsat a vysvětlit následující pojmy: hypocentrum (ohnisko), epicentrum, seizmograf, magnitudo, richterova stupnice, tsunami, tabulka největších zemětřesení a obětí, pouze do roku 2004.
Vypsat si některá a vyhledat po roce 2004 až do dnes jaká byla nejničivější a poslední zemětřesení.
Je možné zemětřesení a tsunami nějak předem monitorovat, nějak se mu bránit?
Odpovězte na otázky a úkoly strana 47.

 

Učivo od 23. do 27. března

Geologické děje str. 39 přečíst, vypsat tabulku. Litosférické desky str. 40 nákres do sešitu.
Obrázek ke stažení ZDE.

 

Učivo od 16. do 20. března

Učebnice Půda str. 80, nákres půdní profil, vypsat složení půdy, vlastnosti půdy, půdní druhy str.81(budu kontrolovat zápisky).