Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Poláková Marie > Matematika 7. A

Matematika 7. AUčivo na týden od 8. června

Aritmetika - prosím až do konce školního roku pokračujte s procenty:
- výpočet procentové části
- výpočet základu
-výpočet počtu procent
vše najdete v učebnici až na stranu 126


Každý žák mi muže napsat mail a požádat o konzultaci.
Odpovím kdy a od kolika hodin . Všem bych to důrazně doporučila, protože učivo o procentech je obtížné a pochybuji, že to sami zvládnete. Ovšem musíte mít sebou prohlášení od rodičů, že jste nebyli ve styku s nakaženou
osobou - formulář je na webu školy. Nezapomeňte roušku.

 

Učivo na týden od 1. června

Aritmetika - Procenta, začátek str. 113 a 114. Pročíst a naučit.
Vyřešte všechny úlohy na straně 115 - 1,2,3,4,5,6,7.

 

Učivo na týden od 25. května

Učebnice Aritmetika: přímá úměrnost strana 101 - 105.
Sestavte tabulku přímé úměrnosti podle úlohy na str. 100/ A dole. Pravidlo přímé úměrnosti je na straně 101. Několikrát přečíst a naučit. Pak se zaměříme na nepřímou úměrnost.
Začíná na straně 105, kde je i tabulka - zapište si ji 105/ A. Pravidlo nepřímé úměrnosti je na straně 106 dva zelené rámečky. Pečlivě přečíst a porovnejte s pravidlem přímé úměrnosti.
Jaký je mezi nimi rozdíl? Zkuste úlohy 108/ 1,2,3.

 

Učivo na týden od 18. května

Aritmetika - strana 97.
Prostudujte pravoúhlou soustavu souřadnic až na stranu 100. Vypracujte a narýsujte úlohy 1,2,3,4 na straně 100.

 

Učivo na týden od 4. května

Aritmetika - Měřítko plánu a mapy. Je to zase poměr - mapa ku skutečné vzdálenosti. Na příklad 5 cm na mapě pří měřítku 1:100 000 je ve skutečnosti 5 krát 100 000=500 000 cm=5 km.
Str. 94/ B - řešený příklad. V zeleném rámečku je pravidlo. To se naučte. Vypočítejte: 95/ 2,3,5.
95/ 6 - pozor 28,5 km= 2850 000cm. A poměr 38: 2850 000 ještě upravte zkraťte oba členy poměru číslem 38. Vyjde vám správné měřítko. 1: ...........

 

Učivo na týden od 27. dubna
Aritmetika - postupný poměr strana 92/ A.
V zeleném rámečku je pravidlo - opsat.
Řešené příklady spočítat : 92/ B/ příklad 1,  93/ příklad 2 - řešený (nahoře).
Procvičit 93/ 1,2,3,4,5

 

Učivo na týden od 20. dubna

Prosím všechny žáky, kteří se mi na mail dosud neozvali, aby tak učinili ihned. Je vás většina, zatím se ozvali pouze 3.

Geometrie: Obsah trojúhelníku strana 59 /3,4
Aritmetika: Změna v daném poměru str.91, kde je vzorový příklad 91 /A + pravidlo v zeleném rámečku. Vypočítejte 91 /1,2.

 

Učivo na týden od 14. dubna
 

Jen geometrie - obsah trojúhelníku strana 58 - 59. Řešený příklad 1, str.58/ F. Ještě řešený příklad 2 na str.59. a potom podle toho 59/ cvičení 1 a-d, 59/2.
Z vaší poloviny třídy se mi zatím ozval pouze 1 žák a proto žádám všechny ostatní, aby mi na můj mail (adresa v předchozích týdnech) obratem potvrdili,že úlohy našli a řeší je.

 

Učivo na týden od 6. dubna

prosím ohlašte se na můj mail - adresa v minulém týdnu, že jste úkoly našli a pracujete na nich.

opět na volné listy  89/8 Aritmetika - opakování: nejprve převeďte na stejné jednotky a pak poměr zkraťte stejně jako zlomek.
Str. 89 - rozdělení celku v daném poměru. Vzorové úlohy A,B dále cvíčení - 90/1, 2.  Vzor: 90/1a.  1+ 7=8, 80:8=10 (1 díl)  7 dílů: 10.7=70. Výsledek 10:70
Převrácený poměr - str.90/A - řešená úloha  a 91/1,2,3.

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna
Tento týden pouze Aritmetika
vypracujte na volné očíslované a podepsané listy. Aritm. str. 87/1, 2, 3.
Rada: 87/2 : Petr:Pavel= 8:7, Pavel 56 hub (7 dílů) . 1 díl : 56:7 = 8 hub. 8 dílů= 8.8 = 64 hub (Petr)
Tedy Petr 64 a Pavel 56.
Cvičení 3 počítejte stejně, přes 1 díl. Dále pročíst 87/ A, B plus 88 / rámečky a 88 /1, 2, 3.
Rada : 88/1....3:11 rozšiř číslem 5....3.5= 15 ,   11.5= 55. Nový poměr je 15:55. Cvičení 2 a 3 řešte stejně.

 

Učivo na týden od 23. do 27. března

Geometrie - obsah rovnoběžníku strana 56 - pročíst, vzorec v zeleném rámečku přepsat do sešitu.
Spočítat řešené příklady 56/ E1, příklad 1 a strana 56/ přiklad 2.
Dále cvičení na straně 57/ E2, cvič. 1 a,b,c,d vše do školního sešitu.   

Aritmetika - strana 84. cvičení 4,5 dělení zlomků a závorky.
Na straně 85 - určení poměru - prostudovat stranu 85 a vypočítat cvičení 86/ 1,2.3,4 nahoře plus 86/ 1 dole.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března 
Geometrie: str. 56, narýsovat cv. 5 a 6 do školního sešitu
Aritmetika: str. 83 vypočítat cvičení 6 k,l  a str. 84 cvič. 2 a 3