Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Poláková Marie > Matematika 8. B

Matematika 8. BUčivo na týden od 8. června
 
Algebra
Až do konce školního roku pokračujte v řešení rovnic - str.94 a přidejte slovní úlohy až do str.110.

Od 8.6. můžete mailem požádat o konzultaci. Domluvíme se kdy a od kolika hodin. Musíte mít prohlášení rodičů že jste nebyli v kontaktu s nakaženou osobou - formulář je na webu školy. Nezapomeňte roušku!
 
Učivo na týden od 1. června
 
Řešení rovnic - slovní úlohy
Podle předchozích vzorových úloh počítejte příklady na straně 97/ 1,2,3,4,5,6.
 
 
Učivo na týden od 25. května
 
Algebra. Řešení rovnic - pokračujeme na straně 94, úloha 4, a 5.
Nové učivo bude slovní úlohy řešené pomocí rovnic: strana 95/ A, Vzorový příklad 1 najdete na stejné straně. Podrobně si přečtěte rozbor příkladu 1, zápis rovnicí i její řešení -
na straně 96. Potom zvládněte ještě řešený příklad 2, strana 96. Na straně 97 nahoře je i zkouška.
 
 
Učivo na týden od 18. května
 
Algebra
Zkusíme řešení rovnic podle vzoru na straně 91 a 92.
Vypočítejte příklady 2 a 3 strana 94 a všechny zkoušky.
Veškeré práce odevzdáte v červnu. Budou podkladem pro hodnocení na konci školního roku. 
 
Učivo na týden od 4. května
 
Algebra
Rozklad mnohočlenů na součín pomocí vzorců. Strana 86 - rámeček + 86/ příklad 1,2,3 řešené, kde je názorně vysvětlen postup.
Zkuste sami 87/ 1,2,3 a,b c
 
Učivo na týden od 27. dubna
 
Algebra
Rozklad mnohočlenů na součin. Je to opačný postup k druhé mocnině dvojčlenu a k součinu součtu a rozdílu. K tomu ještě patří vytýkání, což je vlastně hledání společného dělitele všech členů mnohočlenu, jeho umístění před závorku a v závorce jsou členy po vydělení tím společným dělitelem.
Strana 84/ D/ D1 - prohlédněte si vzorové vytýkání na straně 84 dole. Dále podle vzoru : 85/ 1,2,3,4.
 
Učivo na týden od 20. dubna
 
Děkuji všem žákům, kteří se mi již ozvali na mail. Ale je vás jen polovina. Žádám i ty ostatní, aby se ozvali nejlépe ihned.
Tento týden máme Algebru, Součin součtu a rozdílu. Strana 83 vysvětlení postupu. K tomu zkuste
84 /1,2,3. Opakování z geometrie: 50 /6,7 pečlivě narýsujte.

 

Učivo na týden od 14. dubna

Algebra. Tento týden je kratší a proto se věnujte hlavně opakování: násobení mnohočlenů a druhá mocnina dvojčlenu str. 77 - 83.
Zatím se mi ozvalo pouze 6 žáků ze třídy, proto žádám všechny ostatní, aby mi potvrdili na můj mail, že úlohy našli a řeší je.

 

Učivo na týden od 6. dubna

Prosím, kdo se mi ještě neozval, napište obratem na můj mail - adresa u úloh na minulý týden - že jste úkoly našli a pracujete na nich.
Druhá mocnina dvojčlenu - Algebra přečíst str. 82 - vzorec je v rámečku. Podle toho: 82/1,2.  83/3 - opravte řešení, všechny výsledky jsou chybně.

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

Násobení mnohočlenů - Algebra
vypracujte na volné listy, očíslované a podepsané. Str. 80/ C3 plus úkol str. 80 dole prostudovat a ještě 81 nahoře rámečky.
Pravidlo zapsat! ( Modrý rámeček str. 81.)
Podle tohoto vzoru vypočítáte 81/ 1, 2, 3 a 82/ 4. Nejprve řešte odstranění kulatých závorek, vhodné jednočleny sečtěte a nakonec násobte.
Připomínka při násobení mocnin se exponenty sčítají: příklad:  x na třetí krát x na čtvrtou = x na sedmou.

 

Učivo na týden od 23. do 27. března

Násobení mnohočlenu jednočlenem: strana 78 - prostudovat, dále 79 cvičení 1,2,3,4 a strana 80 cvičení 5,6,7
vše vypočítat do školního sešitu.

 

Učivo na týden od 16. do 20. března 

Algebra str. 77, cv. 1, 2, 3, 4. Návod je na straně 77/C1 nahoře.
Do školního sešitu!