Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Poláková Marie > Matematika 9. A

Matematika 9. AUčivo na týden od 8. června

Algebra
Zbývajících 9 žáků bude až do konce školního roku pokračovat v závěrečném opakování učiva.

 

Od 8.6. můžete požádat o konzultaci.
Podmínkou je prohlášení rodičů že jste se nesetkali s nakaženou osobou - formulář je na webu školy. Nezapomeňte roušku!  

 

Učivo na týden od 1. června

Pokračujeme v závěrečném opakování : strana 133/ 5,6,7 a 134/ 9,11,12. 

 

Učivo na týden od 25. května

Tento týden opakujte učivo algebry a aritmetiky strana 133/ 1 - závorky a zlomky.
Potom budete počítat úlohy na procenta 133/ 2.3.4. 
Úkoly jsou pro tyto žáky: Filo, Sieber, Haberzettlovou, Kopala, Bártlíka, Kupku, Roglovou, Volfa a Vrbu. 

 

Učivo na týden od 18. května

Následující úlohy jsou pouze pro 9 žáků, kteří se nepřihlásili do školy k přípravě na přijímací zkoušky.
Příští týden budete pouze opakovat rovnice: Algebra strana 10 cvičení 5 celé ( a- f) plus zkoušky, dále potom strana 134 / 13 a - h plus opět všechny zkoušky.  

 

Učivo na týden od 4. května

Geometrie
1. Opakování: 58/ 1,2
Nově Objem jehlanu - obecně platí pro jehlany: objem = jedna třetina krát obsah podstavy krát výška tělesa. Vzorec je na straně 59/ žlutý rámeček. Vypočítejte 59/ B/ řešený příklad.
Sami zkuste 60/ 1,2.
Hodně zdaru a buďte pilní. Zdraví Poláková. 

 

Učivo na týden od 27. dubna

Geometrie
Povrch jehlanu - strana 55. Povrch tělesa je vlastně obsah sítě (podstava a plášť) - to jsme se už učili. Obrázky jsou na straně 55. Vzorec na povrch je na straně 56. Spočítejte si řešený příklad 56/ B/ přiklad 1 a 57/ přiklad 2. Podle vzoru pak 58/ 4,5. Narýsujte si síť jehlanu s rozměry podle příkladu 1 (56/ B/ 1). Vyřešené úlohy 58/ 4,5 + narýsovanou síť ofoťte a pošlete mi jako přílohu k mailu.  

 

Učivo na týden od 20. dubna

Vzhledem ke změněné situaci záleží jen na vás, jak se připravíte k přijímacím zkouškám (červen) a jak se předvedete na nové škole. Proto nelenošte.
Zkuste geometrie: kapitola Jehlan. Strana 50,51,52 a 53 nahoře. Nakreslete od ruky obrázky různých jehlanů ze str. 51. Naučte se rozlišovat různé druhy jehlanů. Dále následuje výška jehlanu - strana 53,54 a řešený příklad 54 /B - vypočítejte sami podle vzoru.
 
Děkuji všem, kteří se mi ozvali. Je vás zatím polovina. Proto žádám všechny, kteří tak neučinili, aby se mi ozvali na mail pokud možno ihned. 

 

Učivo na týden od 14. dubna

Věnujte se hlavně opakování - goniometrické funkce str. 31 -40. K tomu další užití gon. funkcí str. 40/A řešený příklad 1. Podle toho podobné cvičení 1, str.43. Ze souhrnných cvičení 48/1.

 

Učivo na týden od 6. dubna

Opětovně žádám všechny, aby se mi ohlásili na můj mail - adresa u minulého týdne - a obratem potvrdili, že úlohy našli a pracují na nich. Řešení zasílat nechci.
Geometrie - nastudujte str.39 - základní úlohy řešené pomocí funkce tangens  příklad 31/1 + řešení a 1.úloha, 2.úloha, 3.úloha ta je na str.40.
Podle těchto vzorů vypočítej  40/ úkol 1 a,b.c  a úkol 2.
Nezapomeňte - studenti připravovat se z knížky Přijímačky v pohodě, kterou jste si zakoupili. 

 

Učivo na týden od 30. března do 3. dubna

Goniometrické funkce - učebnice Geometrie.
Naučte se nazpaměť co je sin, cos, tg, cotg. Je to rozepsáno v úkolech minulého týdne a ještě na str. 33 žlutý rámeček.
Pokud máte šikovnou kalkulačku nebo kalkulačku v chytrém telefonu, která to také umí - naučte se vyhledávat hodnoty funkcí podle vzoru na str. 34/ řešený příklad 2 a řešený příklad 3.
Dále úkol 2 na str. 34. Vše vypracujte na volné očíslované listy, podepsané.
Další cvičení na str. 36: zapiště řešený příklad 1, úloha 1, úloha 2, úloha 3. Vše končí na str. 37 nahoře. 

 

Učivo na týden od 23. do 27. března 

učebnice geometrie - Goniometrické funkce str. 31 - prostudovat strany 31 a 32 , do sešitu narýsovat trojúhelník podle příkladu 1, str. 31.
Dále strana 32 úkol 1. Rámeček strana 32 - přečíst s porozuměním.
Zapsat do sešitu (str.32 dole pod rámečkem) co je

  • sinus (zkratka sin) poměr protilehlé odvěsny k přeponě, 
  • kosinus (zkratka cos) je poměr přilehlé odvěsny k přeponě,
  • tangens (zkratka tg) je poměr protilehlé odvěsny k přilehlé odvěsně,
  • kotangens (zkratka cotg) je poměr přilehlé odvěsny k protilehlé odvěsně.

    To vše pouze v pravoúhlém trojúhelniku. Nejdelší strana je přepona, zbývající jsou odvěsny. Funkce sin, cos, tg a cotg jsou funkce ostrého úhlu. Tyto pokyny zapište do sešitu a ještě na str. 33 nahoře jedna věta: Ve všech uspořádaných......

    Prostudujte také stranu 33 dva žluté rámečky.  

 

Učivo na týden od 16. do 20. března  

Algebra str. 122, cvič. 2 a, b, c, 122 cvič. 3 a-f, 122 cvič. 4
Vypracujte vše vćetně grafů do školního sešitu.