Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis > Přípravná třída

Přípravná třída

Škola plánuje pro školní rok 2018/19 otevřít jednu přípravnou třídu s minimálně 10 a maximálně 15 žáky.

Do přípravné třídy základní školy lze zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti šestileté a starší).

Podle nové legislativy lze tedy do přípravné třídy přijmout pouze děti s odkladem povinné školní docházky.

Pro zařazení do přípravné třídy je nutno doložit:

  • doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra
  • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí, které se zúčastní zápisu na ZŠ U Vršovického nádraží vystaví rozhodnutí o odkladu ředitel školy)

Termín zapisování dětí do přípravné třídy se bude konat ve stejné dny jako zápis do 1. ročníku, tedy

4. a 5. dubna 2018 od 14 do 18 hodin.

K zapsání je vedle posudků třeba rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Podle novely školského zákona lze nadále přijímat do přípravné třídy pouze "děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

Kritéria pro přijímání do přípravného ročníku jsou shodná s kritérii pro přijetí do prvního ročníku.

Formulář: Žádost o přijetí do přípravného ročníku