Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Druhý stupeň > Bartošová Alena > Mediální výchova > Reklama > Vše o reklamě

Vše o reklaměOtázky k diskusi:
Reklama je od světa médií neoddělitelná. Proč?
Jak asi vypadaly první reklamy?
Do jaké míry naše rozhodování v obchodě ovlivňuje reklama?
 
1. Škrtni a oprav místa v následujících tvrzeních tak, aby byla pravdivá:
Reklama může být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy.
Reklama musí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.
Reklama vždy propaguje výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané.
 
2. Existuje etické kodexy reklamních agentur a reklamu reguluje i
a) usnesení prezidenta republiky
b) zákon (konkrétně zákon č. 40/1995 Sb.)
c) dohoda vládnoucích politických stran
 
3. Tvůrci televizních reklam se snaží hlavně o to, aby reklama byla
a) účinná. Chce, aby si divák daný produkt koupil nebo využil nabízenou službu.
b) hezká.
c) hlavně hlučná. Proto se tam velmi často křičí nebo zpívá.
 
4. Reklama má za úkol
a) otrávit.
b) zpříjemnit den.
c) zaujmout a přesvědčit.
 
5. Podbízivost také patří k reklamě. Týmy expertů pracují s emocemi, touhami, využívají znalostí o lidském vnímání. Tvůrci reklam bývají tedy i dobří
a) kuchaři.
b) psychologové.
c) sportovci.
 
6. Na základě znalostí psychiky vytvoří u diváka příslušnou potřebu a snaží se ho ovlivnit. Existují osvědčené prvky a obrazy, které v reklamě působí. Které mezi ně nepatří? (Škrtni nevhodné možnosti.)
a) vtip, humor, nadsázka
b) děti, spokojenost, pohoda, zdraví
c) bohatství, úspěch, volný čas
d) špína, agresivita, odpudivý vzhled
e) nepříjemné zvuky

 

7. Který postup je podle tebe důvěryhodnější: první, nebo druhý? Proč?

a) Velká ropná korporace s desítkami tisíc zaměstnanců a dceřinými společnostmi po celém světě uvádí na trh nový typ syntetického motorového oleje s výrazně prodlouženou životností a tedy sníženou potřebou jeho pravidelné výměny. Televizní reklama vyrobená reklamní společností je nasazena v patnácti jazykových mutacích po celé Evropě po dobu čtyř týdnů.
b) Místní věc a brašnář, který má svou provozovnu kousek od vašeho bydliště, přichází s novou službou donášky opravené obuvi ve smluvený čas až do domu. Zřídil si za tím účelem velký informační panel ve své výloze a ve své schránce jste nalezli malý lísteček, který o tom informuje.
 
8. PR (čte se „pí ár“) je zkratka pro Public relations, tedy „vztahy s veřejností“. Jde o
a) techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností. Tedy pomocí kterých prezentuje svou činnost navenek.
b) dárky, které poskytuje svému okolí zdarma.
c) dětskou hru podobnou Člověče, nezlob se.
 
9. Jaké marketingové prostředky zatím naše škola využívá? Co momentálně dělá pro svoje PR?
_________________________________.
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
10. Představ si, že jsi marketingová agentura a ZŠ U Vršovického nádraží si tě najala. Chce zlepšit PR školy. Jaké konkrétní kroky jí doporučíš, aby ještě provedla? Jak může působit na veřejnost? Na rodiče, na okolí?
 
_________________________________.
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
_________________________________-

 

11. Co můžeš pro dobré PR udělat ty sám?
_________________________________.
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
12. Kde se můžeš setkat s PRODUCT PLACEMENTEM?
 
13. Kde stojí inzerenta inzerce nejvíc?
a) v časopise
b) v rozhlase
c) v televizi
 
14. Ve kterých médiích je největší problém SKRYTÁ REKLAMA?
 
15. Skrytou reklamou na Instagramu, Facebooku nebo Youtube by se měl zabývat nový úřad. S větší kontrolou počítá i nová směrnice Evropské unie, kterou musí čeští zákonodárci zapracovat do zákona. Čeští politici přiznávají, že například oproti např. youtuberům trochu zaspali dobu. Proč se tím teď zabývají?
a) Aby působili akčně.
b) Kvůli ochraně nezletilých.
c) Protože je to baví.
 
16. Ve Švédsku a Norsku je například reklama cílená na děti do 12 let
a) úplně zakázaná.
b) velmi podporovaná.
c) hodně kontrolovaná rodiči.
 
17. Sexistické prasátečko je
a) název filmu.
b) anticena za sexistickou reklamu.
c) vymyšlená hloupost.
 
18. Zajímavou podkapitolou jsou předvolební kampaně. Hrají v nich svou roli „barvomluva“ a symboly?
a) Ne, ani trochu.
b) Ne, barvy jsou diskriminující.
c) Ano, i pomocí barev a symbolů působí politické strany na voliče.
 
19. Spoj správně barvy a symboly s politickou stranou a s motivy, které mají vyjádřit.
ODS                       oranžová růže                  čtyři světové strany, roční doby, živly, štěstí, harmonie
ČSSD                      modrý pták                     teplo, solidnost, náklonnost
STRANA ZELENÝCH           zelený čtyřlístek                       svoboda, odvaha, nezávislost
 
20. V jakém období se reklamě nejvíc daří?
a) o Vánocích
b) o prázdninách
c) v lednu
 
21. Někdy může mít reklamní spot silnou uměleckou hodnotu. Která reklama se ti například hodně líbí?
 
22. Která reklama ti přijde naopak hloupá?
 
23. Který slogan je podle tebe nejtrefnější? Proč?
Nakupujte hezky česky.
Přesně podle mého gusta.
Nakupování s rozumem a citem.
 
24. Jaký slogan by se hodil jako podtitul ke školnímu časopisu sChOOL?
 
_________________________________.
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
_________________________________-
 
25. Jaký slogan by nejlépe vystihl naši školu?
 
Škola, která ________________________.
 
Škola _____________________________.
 
Škola _____________________________.
 
__________________________________.
 
__________________________________.
 
__________________________________.
 
 
Ke stažení ZDE