Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > ZÁPIS > Zápis na školní rok 2022/2023

Zápis na školní rok 2022/2023

KDY ZÁPIS PROBĚHNE?
Věříme, že letos se zápis do přípravného a prvního ročníku neomezí pouze na administrativní úkony a proběhne konečně prezenčně. Už se na děti a jejich zákonné zástupce moc těšíme!
 
Zápis do první třídy se uskuteční ve dnech 5. až 6. dubna 2022.
Zápis do přípravné třídy proběhne ve dnech 3. až 4. května 2022.
 
 
JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA?
 
Potřebné dokumenty k přijetí dítěte (minimálně přílohy číslo 1 a 2)
 1. žádost o přijetí k povinné školní docházce (stáhněte si ZDE, případně vyzvedněte ve vrátnici školy) 
 2. rodný list dítěte (naskenovaný nebo ofocený)
 3. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky (minimálně přílohy číslo 1, 2 a 3) 

 1. žádost o odklad školní docházky (stáhněte si ZDE, případně vyzvedněte ve vrátnici školy)
 2. kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky - kopii
 3. doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky - kopii
 4. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty k přijetí do přípravné třídy (minimálně přílohy číslo 1 a 2)

 1. žádost o přijetí do přípravné třídy (stáhněte si ZDE, případně vyzvedněte ve vrátnici školy)
 2. kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení do přípravné třídy – pokud je toto doporučení zvláštním listem papíru (v praxi je někdy na stejném listu, jako doporučení k odkladu)
 3. u dětí starších šesti let rozhodnutí o odkladu školní docházky
 4. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

 

JAK JE MOŽNÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT?

Rodiče své děti budou moci zapisovat elektronicky, a to již od 7. března 2022.  

 

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, žádosti o odklad školní docházky a žádost o přijetí do přípravné třídy budou přijímány: 

 1. elektronicky (e-mail s příslušnými přílohami zašlete na adresu zapis@zsvrsovicka.cz) 
 2. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky zim3cr5)
 3. poštou (Základní škola, U Vršovického nádraží 950/1, 101 00 Praha 10)
 4. osobně při zápisu ve výše uvedených dnech.

 

JAK VŠE BUDE PROBÍHAT? 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu (uvedete ji v žádosti o přijetí). Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 

KDY A JAK SE DOZVÍTE, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO?

Rozhodnutí o (ne)přijetí bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. 

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než devadesát dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než devadesát dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.