Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Zápis na školní rok 2021/2022

Zápis na školní rok 2021/2022

KDY ZÁPIS PROBĚHNE?
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se omezí pouze na administrativní úkony a bude s ohledem na stávající epidemiologickou situaci probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Uskuteční se ve dnech 1. až 14. dubna 2021.
Zápis dětí do přípravné třídy bude probíhat do 10. května 2021.

 

JAKÉ DOKUMENTY JSOU POTŘEBA?

Potřebné dokumenty k přijetí dítěte (minimálně přílohy číslo 1 a 2)

 1. žádost o přijetí k povinné školní docházce (stáhněte si ZDE, případně vyzvedněte ve vrátnici školy) 
 2. rodný list dítěte (naskenovaný nebo ofocený)
 3. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky (minimálně přílohy číslo 1, 2 a 3) 

 1. žádost o odklad školní docházky (stáhněte si ZDE, případně vyzvedněte ve vrátnici školy)
 2. kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky - kopii
 3. doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky - kopii
 4. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty k přijetí do přípravné třídy (minimálně přílohy číslo 1 a 2)

 1. žádost o přijetí do přípravné třídy (stáhněte si ZDE, případně vyzvedněte ve vrátnici školy)
 2. kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení do přípravné třídy – pokud je toto doporučení zvláštním listem papíru (v praxi je někdy na stejném listu, jako doporučení k odkladu)
 3. u dětí starších šesti let rozhodnutí o odkladu školní docházky
 4. případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

 

JAK JE MOŽNÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT?

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat s ohledem na stávající epidemiologickou situaci pouze elektronicky. 
Elektronická registrace dětí k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

 

 

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, žádosti o odklad školní docházky a žádost o přijetí do přípravné třídy budou přijímány: 

 1. elektronicky (e-mail s příslušnými přílohami zašlete na adresu zapis@zsvrsovicka.cz) 
 2. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky zim3cr5)
 3. poštou (Základní škola, U Vršovického nádraží 1/950, 101 00 Praha 10)
 4. ve výjimečných případech osobní podání (nutná telefonická 271 746 945 nebo emailová domluva info@zsvrsovicka.cz)

 

JAK VŠE BUDE PROBÍHAT? 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu (uvedete ji v žádosti o přijetí). Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná, nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 

KDY A JAK SE DOZVÍTE, JESTLI DÍTĚ BYLO PŘIJATO?

Poslední den pro zahájení správního řízení pro přijetí k základnímu vzdělávání je 14. 4. 2021, pro přijetí do přípravné třídy 10. 5. 2021. Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.