Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Zvyšování kvality školy

Zvyšování kvality školy

 Bez názvu.png

Zvyšování kvality školy

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012722

Výzva

02_18_064 - Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.II/14 - Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

2.II/6g - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.II/6h - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

2.II/9 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 110 451,00

Dotace EU

555 225,49

Podíl poskytnuté dotace EU

50 %

Státní rozpočet

555 225,51

Podíl poskytnuté dotace SR

50 %

Doba realizace

9/2019 – 8/2021