Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > MAP III

MAP III

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023069

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je vytváření společných strategií pro zlepšování kvality předškolního a základního vzdělávání
na území MČ Praha 10.

 

MČ Praha 10 realizuje od ledna do listopadu 2023 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10 (MAP III – MČ Praha 10). Projekt se nyní chýlí k závěru. Jde již o třetí obdobný projekt, který MČ a školy společně realizují. Díky projektu pokračuje spolupráce mateřských a základních škol, základních uměleckých škol a ostatních aktérů vzdělávání, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.

MAP je významnou platformou pro setkávání pedagogů, ředitelů, rodičů a dalších aktérů, kde mohou společně sdílet své zkušenosti. MAP také podporuje soutěže a aktivity pro děti a žáky v oblasti logického myšlení, čtenářství a rovných příležitostí a usiluje o to, aby se děti, žáci, ale i sami učitelé ve škole cítili lépe. Jednou z posledních aktivit projektu MAP III bude setkání zástupců škol věnované problematice kvality vzdělávání, plánované na 2. listopadu 2023. Předpokládáme však, že se podaří stávající aktivity na Praze 10 udržet díky realizaci návazného projektu MAP IV.

 

MAP III P10-Plakát