Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Charakteristika školy

O škole

Základní škola U Vršovického nádraží je škola s dlouholetou tradicí. Unikátní školní budova z roku 1930 se nachází v příjemné lokalitě starých Vršovic, na hranicích s městskými částmi Michle a Vinohrady. Severní a jižní křídlo budovy propojuje tělocvična a nad ní stylový přednáškový sál, využívaný ke slavnostním akademiím či vzdělávacím seminářům. Stavba prošla postupnou rekonstrukcí, provedenou s důrazem na moderní, účelné a příjemné vybavení učeben, družin i hal.

 

Ve všech třídách, zařízených výškově nastavitelným nábytkem, jsou nainstalované interaktivní tabule. Žáci mají také k dispozici dvě počítačové učebny s přístupem na internet a multimediální místnost sloužící mimo jiné k setkávání žákovského parlamentu. Škola také disponuje kuchyní, kde se žáci učí vařit zdravé pokrmy. K výuce tělesné výchovy i aktivnímu odpočinku v odpoledních hodinách slouží víceúčelové hřiště a část pozemku s herními prvky.

 

Školu navštěvuje přibližně 350 žáků, což umožňuje udržovat ve škole přátelskou, až rodinnou atmosféru. Pro děti s odkladem školní docházky a doporučením poradenského zařízení je tu zřízena přípravná třída, která sdružuje děti z celé Prahy 10. Z nultého ročníku pak děti odcházejí výborně vybavené do svých spádových škol.

 

Dětem, učitelům i rodičům je k dispozici školní poradenský tým, který spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními v Praze 10. Jeho součástí je výchovná poradkyně, metodička prevence rizikového chování, speciální pedagožka a školní psycholog.

 

Intenzivní péče je věnována žákům s odlišným mateřským jazykem. Mohou využít dopolední i odpolední výuku českého jazyka pro cizince, pomoc při výuce naukových předmětů, nově nabízíme i spolupráci s dvojjazyčnou asistentkou. Žáci ohrožení školním neúspěchem mají možnost využít pravidelného doučování v odpoledních hodinách.

 

Smyslem realizovaného školního vzdělávacího programu Směr život je vychovat z žáků všestranně rozvinutou osobnost, schopnou uplatnit se v realitě 21. století. Anglický jazyk se zde vyučuje od 1. ročníku, od  7. ročníku si žáci volí mezi německým a španělským jazykem. Na druhém stupni probíhá také výuka dramatické a mediální výchovy. Demokratické principy škola dále podporuje fungováním žákovského parlamentu a vydáváním školního časopisu sChOOL a nově i měsíčníku Nástupiště. 

 

Pro žáky 1. až 4. ročníku funguje ranní a odpolední školní družina, žáci 5. až 9. ročníku mohou v odpoledních hodinách navštěvovat komunitní klub. Škola také nabízí řadu originálních volnočasových aktivit, například jógu pro děti nebo šachový kroužek, oblíbený je i Klub mladého diváka.